Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Archiwum 2013r.

31.12.2013r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

24.12.2013r.

ZAWIADOMIENIE

WSM „Ochota” informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym:

NA WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI
„HYNKA” , „MOŁDAWSKA” , „RADAROWA”


na podstawie porównania złożonych ofert, wybrano ofertę firmy:

 

WACETOB Sp. Z o.o.
WARSZAWSKIE CENTRUM POSTĘPU
TECHNICZNO-ORGANIZACYJNEGO BUDOWNICTWA
02-548 Warszawa , ul. Olesińska 21

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.12.2013r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

19.12.2013r.

Szanowni Państwo,
Informujemy o zmianie godzin pracy WSM „Ochota” w następujących dniach:

 • 24.12.2013r. (Wigilia) i 31.12. 2013r. (Sylwester) Spółdzielnia i Administracje Osiedli pracują do godziny 12:00
 • 27.12.2013r. (piątek) Spółdzielnia nie pracuje.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

10.12.2013r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

06.12.2013r.

Zarząd WSM „Ochota” zaprasza do zapoznania się z:Certyfikatem dotyczącym podzielników ciepła

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.11.2013r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 5.12.2013r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1.Lokal mieszkalny nr 26 położony w Warszawie przy ul. Hynka 5 (pow. 39,30 m² – I piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
2. Lokal mieszkalny nr 76 położony w Warszawie przy ul. Baleya 14 (pow. 38,40m² – parter) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
3.Lokal mieszkalny nr 52 położony w Warszawie przy ul. Jankowskiej 3 (pow. 47,30m² – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
4. Lokal mieszkalny nr 57 położony w Warszawie przy ul. Okińskiego 8 (pow. 37,40m² – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
5. Lokal mieszkalny nr 87 położony w Warszawie przy ul. Dickensa 29 (pow. 72,13m² – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

 

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu

Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).

Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 27.11.2013r. - 4.12.2013r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10 - poz. 2, 3, 4
 • ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67 - poz. 5
 • ul. Hynka 7, tel. (22) 846-02-71 - poz. 1

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr ……… przy ul.…………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 5.12.2013r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9ºº).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu.
Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu.
Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.11.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

"Wykonywanie prac porządkowych w budynkach ujętych w wykazie w 2014 roku"

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 21.11.2013r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter. Cena materiałów przetargowych 200,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 21.11.2013r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 27.11.2013r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.11.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza konkurs ofert na wykonanie robót:

"Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie"

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 21.11.2013r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter. Cena materiałów przetargowych 200,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 21.11.2013r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 27.11.2013r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

31.10.2013r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

30.10.2013r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.10.2013r.

Stowarzyszenie mieszkańców "Grunt to Warszawa"

serdecznie zaprasza na debatę pod tytułem:Debata odbędzie się:

19 Października 2013r. o godzinie 14:00
w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Koło
przy ulicy Ciołka 19/25

KONTAKT:

Barbara Różewska
tel. komórkowy 512-431-836
tel. stacjonarny (22) 836-15-10
biuro@gruntowa.waw.pl

Pobierz PROGRAM spotkania.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.10.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedla Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23, informuje że w wyniku przetargu na malowanie klatek schodowych zostali wybrani niżej wymienieni oferenci.

1. Lechicka 6

Zakład Robót Ogólno-Budowlanych i Sanitarnych Lech Wiktorzak
05-082 Babice Nowe, ulica Dolna 38;

2. Dobosza 4/6

"PREWAR-ZACHÓD" Sp. z o.o.
02-237 Warszawa, ulica Instalatorów 3b.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.10.2013r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU NADZORU INWESTORSKIEGO - „RADAROWA"

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.10.2013r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU NADZORU INWESTORSKIEGO - „MOŁDAWSKA"

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.10.2013r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU NADZORU INWESTORSKIEGO - „HYNKA"

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

25.09.2013r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 10.10.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 86 położony w Warszawie przy ul. Geodetów 8 (pow. 36,50 m2 – V piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
2. Lokal mieszkalny nr 26 położony w Warszawie przy ul. Hynka 5 (pow. 39,30 m2 – I piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
3. Lokal mieszkalny nr 76 położony w Warszawie przy ul. Baleya 8 (pow. 38,20 m2 – III piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
4. Lokal mieszkalny nr 76 położony w Warszawie przy ul. Baleya 14 (pow. 38,40 m2 – parter) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
5. Lokal mieszkalny nr 52 położony w Warszawie przy ul. Jankowskiej 3 (pow. 47,30 m2 – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
6. Lokal mieszkalny nr 57 położony w Warszawie przy ul. Okińskiego 8 (pow. 37,40 m2 – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
7. Lokal mieszkalny nr 87 położony w Warszawie przy ul. Dickensa 29 (pow. 72,13 m2 – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
8. Lokal mieszkalny nr 23 położony w Warszawie przy ul. Astronautów 8 (pow. 29,00 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.


Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).

Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 2.10.2013r. - 9.10.2013r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

- ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10 - poz. 3, 4, 5, 6 - ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67 - poz. 1, 7 - ul. Hynka 7, tel. (22) 846-02-71 - poz. 2, 8

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 10.10.2013r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9ºº).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu.Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

19.09.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Jadwisin ul. Korotyńskiego 23, 02-123 Warszawa, telefon (22) 846 14 67
ogłasza przetarg na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych:

1. ul. Dobosza 4/6
2. ul. Lechicka 4


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla Jadwisin, ul. Korotyńskiego 23, 02-123 Warszawa do dnia 4 października 2013r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe będą do nabycia w Administracji Osiedla Jadwisin za cenę 300 zł brutto.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie biura Spółdzielni ul. Pruszkowska 17, pokój 213 w dniu 7 października 2013r. godzina 10:00.

Ogłoszenie wyników przetragu nastąpi w dniu 15 października o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zamiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.09.2013r.

OGŁOSZENIE

Administracja Osiedla Gorlicka informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym:

"Przetarg na wykonanie remontu elewacji oraz remontu balkonów budynku przy ul. Gorlickiej 4A"


na podstawie porównania złożonych ofert, wybrano ofertę firmy:

AGRAPLAST SP. Z O.O.
ul. Międzynarodowa 68/1
03-922 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.08.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Remont elewacji oraz balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Gorlickiej 4a.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 12.09.2013r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 400,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 12.09.2013r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16.09.2013r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.08.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Wymiana izolacji przeciwwodnej wierzchu stropu garażu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Racławickiej 133.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 12.09.2013r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 12.09.2013r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16.09.2013r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.08.2013r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 5.09.2013r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 22 położony w Warszawie przy ul. Gorlickiej 15B (pow. 27,70 m2 – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

2. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Warszawie przy ul. Baleya 12 (pow. 38,30 m2 – parter) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

3. Lokal mieszkalny nr 86 położony w Warszawie przy ul. Geodetów 8 (pow. 36,50 m2 – V piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

4. Lokal mieszkalny nr 26 położony w Warszawie przy ul. Hynka 5 (pow. 39,30 m2 – I piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.

Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 29.08.2013r. - 4.09.2013r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10 - poz. 1, 2
 • ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67 - poz. 3
 • ul. Hynka 7, tel. (22) 846-02-71 - poz. 4


Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy
ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 5.09.2013r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9ºº).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni (nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

09.08.2013r.

INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, odnośnie terminów wygaśnięcia prawa wieczystego użytkowania gruntów w naszej Spółdzielni, informujemy, że tereny będące w zasobach WSM "Ochota" mają okres użytkowania wieczytego na 99lat i koniec pierwszego terminu przypada w 2065r. (najwcześniejszy), a potem w kolejnych latach: 2066, 2067, 2068, 2075...

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

09.08.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie niżej wymienionych robót:

1. Rermont elewacji - ul. Dobosza 5

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla pokój nr 36 do dnia 22.08.2013r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2013r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni WSM Ochota przy ul. Pruszkowskiej 17.

Materiały przetargowe do odebrania w Administracji Osiedla pokój nr 25 w godzinach 8:00 - 14:00 telefon 22 846 14 67 w. 115 - Tomasz Wojcieski, po uprzednim wniesieniu opłaty.

Opłatę w wysokości 300zł należy wnieść na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

09.08.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Jadwisin informuje, że w wyniku przetargu nr II na remont elewacji oraz wymianę instalacji c.o. i wodomierzy zostali wybrani niżej wymienieni oferenci.

1. Remont elewacji:

 • "AGRAPLAST" Sp. z o.o. 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 68/1
  budynek: ul. Radarowa 4
 • PBU-H "ZELIAŚ" L.Zeliaś i S. Zeliaś Sp. J. 33-101 Tarnów ul. Daleka 20
  budynek: ul. 1 Sierpnia 38A.

2. Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ulicy Strubiczów 8 oraz wymiana wodomierzy w 14 budynkach:

 • "GRA-SANIT BIS" PHU S.Smogorzewski G.Smogorzewska 03-291 Warszawa ul. Św.Wincentego 112 PK-3.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.07.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1, telefon (22) 820-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. wymiana izolacji przeciwwodnej wierzchu stropu garażu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Racławickiej 133

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 02.08.2013r do godz. 13.00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 – parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Administracji w dniu 05.08.2013r o godz. 10.00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 06.08.2013r o godz. 12.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.07.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedla Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie n/w robót:

 1. Wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą wodomierzy - 1 budynek.
 2. Wymiana wodomierzy - 13 budynków.
 3. Remont elewacji - 3 budynki.


Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla pok. nr 36 do dnia 01.08.2013r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2013r. o godz. 10.00 w siedzibie Administracji Osiedla.

Materiały przetargowe do odebrania w Administracji Osiedla pokój nr 25 w godz. 8.00 - 14.00 tel. 22 846 14 67 w. 115 - Tomasz Wojcieski, po uprzednim wniesieniu opłaty.

Opłatę w wysokości 300 zł należy wnieść na konto: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

08.07.2013r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 18.07.2013r. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 22 położony w Warszawie przy ul. Gorlickiej 15B (pow. 27,70 m² – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
2. Lokal mieszkalny nr 37 położony w Warszawie przy ul. Hynka 5 (pow. 42,50 m² – IV piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
3. Lokal mieszkalny nr 76 położony w Warszawie przy ul. Baleya 8 (pow. 38,20 m² – parter) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

 

Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).

Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 11.07.2013r. - 17.07.2013r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. 658-28-10 - poz. 1, 3
 • ul. Hynka 7, tel. 846-02-71 - poz. 2

 

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 18.07.2013r.
(ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9ºº).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

04.07.2013r.

INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ODSZKODOWANIA

WSM „Ochota” ponownie informuje, że w związku z utworzeniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka mieszkańcy nieruchomości wymienionych poniżej mogą domagać się od Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” odszkodowania, w tym odszkodowania w związku z utratą wartości mieszkań.

Roszczenia przysługują posiadaczom spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz odrębnym właścicielom. Roszczenia należy zgłosić najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2013 roku, w przeciwnym wypadku wygasną. Osoby zainteresowane uzyskaniem odszkodowań mogą dochodzić swoich praw samodzielnie lub upoważnić Spółdzielnię do działania w ich imieniu. W tym celu należy zgłosić się do siedziby Spółdzielni i podpisać stosowane upoważnienie do dnia 19 lipca 2013 roku.

Wykaz nieruchomości objętych obszarem ograniczonego użytkowania w całości:

 • Dwudziestolatków 20;
 • Al. Krakowska 268, 270, 272;
 • Strubiczów 1,3,5;
 • Sabały 16, 18, 20, 10/12, 21;
 • Astronautów 10, 12, 14,16 ,16A;
 • Zarankiewicza 7, 9;
 • 17 Stycznia 40


Wykaz nieruchomości objętych obszarem ograniczonego użytkowania w części:

 • 1 Sierpnia 38A, 53, 45, 47, 47A, 49, 49A, 49B,
 • Strubiczów 8, 4, 4A, 6;
 • Dwudziestolatków 10, 12, 14, 15, 16;
 • Radarowa 2A, 4, 4A;
 • Lechicka 4, 6, 8;
 • Dwudziestolatków 3;
 • Hynka 3, 5, 7, 9;
 • Tańskiego 3, 5, 7;
 • Astronautów 3, 4, 6, 8;
 • Zarankiewicza 6 A,
 • Żwirki i Wigury 1A, 1B, 3,5;
 • 17 Stycznia 34 B, 36, 38.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

02.07.2013r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.06.2013r.

STUDIO AKCJA działa niespełna od miesiąca, a już się stało miejscem, w którym chętnie spędzają czas dzieci, a dorośli z radością towarzyszą im w pierwszych krokach odkrywania swoich nowych talentów. To miejsce, w którym każda chwila staje się tą dobrze wykorzystaną!

 

A już 29 czerwca (sobota) wielkie święto na powitanie wakacji:

PIKNIK ARTYSTYCZNY – dla całej rodziny!

Żegnaj szkoło!
Czy pamiętacie jeszcze to wspaniałe uczucie, kiedy zabrzmiał ostatni dzwonek, nauczyciele przekazali Wam świadectwa, a w myślach roztaczała się wizja dwóch miesięcy wolności?

Nawet jeżeli szkoła już dawno za nami, świętujmy razem początek wakacji!

Zapraszamy wszystkich na PIKNIK ARTYSTYCZNY 29 czerwca w sobotę.
Zaczynamy o 11:00.

W programie rodzinne gry i zabawy, warsztaty rękodzieła i unikalna okazja, aby zrobić sobie wiele pamiątkowych zdjęć. Chcielibyśmy spędzić z Wami to sobotnie popołudnie i co najważniejsze - każdy może dołączyć czynnie do naszego pikniku.

Masz pomysł na jakieś zajęcia, chcesz zaprezentować swoją twórczość? Koniecznie się do nas odezwij! :zapisy@studioakcja.pl

Mile widziane sąsiedzkie przekąski i dobry, wakacyjny humor.

W organizację wydarzenia włączyły się już nasze małe sąsiadki STUDIO AKCJA, które zaprojektowały i stworzyły plakat wydarzenia :) Dziękujemy!

Zatem jeszcze raz!

CO? PIKNIK ARTYSTYCZNY dla całej rodziny
KIEDY? 29 czerwca (sobota) od 11:00 do 16:00
GDZIE? Podwórko przed Studiem Akcja, ul. Dwudziestolatków 3


Wszystkie zajęcia na pikniku są bezpłatne i dobrze będzie bawić się u nas każdy od bobasa do stulatka!

ZAPRASZAMY

www.studioakcja.pl

20.06.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie w jednym budynku niżej wymienionych robót:

1. Doposażenie budynku w instalację ciepłej wody i cyrkulacji, wymiany instalacji zimnej wody, roboty remontowo-budowlane pomieszczeń węzła cieplnego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 28.06.2013r. do godziny 13:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter. Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Administracji w dniu 01.07.2013r. o godzinie 10:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 05.07.2013r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokośći posiadanych środków oraz unieważnienie części lub całości przetargu bez podania przyczyny..

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

19.06.2013r.

ZAWIADOMIENIE

Informacja w sprawie Obszaru Ograniczonego Użytwkowania (OOU) dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Ochota" uprzejmie informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia czerwca 2011 roku, teren naszych osiedli objęty został nowo utworzonym Obszarem Ograniczonego Użytwkowania (OOU) dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Mieszkańcy nieruchomości znajdujących się w okolicach lotniska, domagać się mogą od PP "Porty Lotnicze" odszkodowania za przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu i związany z tym spadek wartości mieszkania. Na dochodzenie swoich roszczeń mają czas do 4 sierpnia 2013 roku.

PP "Porty Lotnicze" w celu zrekompensowania okolicznym mieszkańcom uciażliwości pracy portu lotniczego ponosi koszty wykonania izolacji akustycznych mieszkania, w których poziom hałasu, spowodowany przelotem samolotów, przekracza dopuszczalne normy.

Wniosek może złożyć indywidualnie osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, według której normy hałasu w mieszkaniu przekraczają dopuszczalne normy.

W przypadku naszej spółdzielni temat ten dotyczyć może w całości adresów:

 • na osiedlu Jadwisin:
   Dwudziestolatków 20,
   Al. Krakowska 268,270,272
   Strubiczów 1,3,5
   Sabały 16,18,20,10/12,21
 • na kolonii Okęcie:
   Astronautów 10,12,14,16,16A
   Zarankiewicza 7,9
   17 stycznia 40

Ponadto częściowo obejmuje adresy:

 • na osiedlu Jadwisin:
   1 Sierpnia 38A,53,45,47,47A,49,49A,49B
   Strubiczów 8, 4, 4A, 6
   Dwudziestolatków 10,12,14,15,16
   Radarowa 2A,4,4A
   Lechicka 4,6,8
   Dwudziestolatków 3
 • na kolonii Okęcie:
   Hynka 3,5,7,9
   Tańskiego 3,5,7
   Astronautów 3,4,6,8
   Zarankiewicza 6A
   Żwirki i Wigury 1A,1B,3,5
   17 Stycznia 34B,36,38

 

Wszelkie informacje dotyczące OOU oraz formularz wniosku o wykonanie izolacji akustycznej dostępne są na stronie internetowej PP "Porty Lotnicze" w Warszawie www.odpowiedzialnelotnisko.pl
Ponadto na stronie internetowej Spółdzielni dostępne są w/w wnioski oraz szczegółowe dane dotyczące nieruchomości wymagane we wniosku o wykonanie izolacji akustycznej. Można je również otrzymać bezpośrednio w Administracji Osiedli.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.06.2013r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” informuje, że w dniach 10.05.2013r. – 28.05.2013r. odbyło się w 7 częściach Walne Zgromadzenie Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” udział wzięło 383 członków Spółdzielni, co stanowi 4,4 % ogółu uprawnionych członków

Szczegółowe informacje na temat podjętych uchwał znajdą Państwo w zakładce Dokumenty.

Protokół z Walnego Zgromadzenia dostępny jest dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu się.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

09.05.2013r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 23.05.2013r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 22 położony w Warszawie przy ul. Gorlickiej 15B (pow. 27,70 m² – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
2. Lokal mieszkalny nr 37 położony w Warszawie przy ul. Hynka 5 (pow. 42,50 m² – IV piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
3. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Geodetów 4 (pow. 36,50 m² – parter) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).

Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 15.05.2013r. - 22.05.2013r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. 658-28-10 - poz. 1
 • ul. Hynka 7, tel. 846-02-71 - poz. 2
 • ul. Korotyńskiego 23, tel. 846-14-67 - poz. 3

 

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 23.05.2013r.
(ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.04.2013r.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o pojawieniu się nowej zakładki na stronie zawierającej Materiały Wideo. Zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.04.2013r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 41 ust. 1, w związku z § 42 ust. 1 i 2 oraz § 39 ust. 6 Statutu Spółdzielni, Zarząd WSM „Ochota” zwołuje od dnia 10.05.2013r. do dnia 21.05.2013r. Walne Zgromadzenie w 7 częściach, w terminach i miejscach podanych do wiadomości członków Spółdzielni, zgodnie z obowiązującym Statutem.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz, asesor.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji : Skrutacyjnej, Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2012r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od maja 2012r. do kwietnia 2013r.
6. Sprawozdanie Rady Osiedla za okres od maja 2012r. do kwietnia 2013r.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2012r.
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2012r.
c. podziału wyniku finansowego za 2012r.
d. głównych kierunków działalności i rozwoju Spółdzielni,
e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012r.
f. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2014r.
g. wyboru delegata i zastępcy delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP.
9. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Nr: 4/2012; 5/2012; 7/2012; 22/2012; 35/2012; 36/2012 Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa i podjęcie uchwał w tych sprawach.
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
11. Zakończenie obrad.


 • Z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie Spółdzielni mogą się zaznajomić w Administracji Osiedla.
 • Uprzejmie prosimy o zabranie dowodów osobistych.
 • W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie Członkowie WSM „Ochota” zgodnie z § 39 ust. 2 Statutu.
 • Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia (§ 39 ust. 9 Statutu).
 • (Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia są również dostępne na stronie internetowej Spółdzielni wyłącznie dla członków Spółdzielni po uprzednim zalogowaniu się – warunkiem otrzymania loginu jest zgłoszenie się członka Spół. Z dowodem osobistym do Administracji Os. Gorlicka lub Jadwisin.)

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.04.2013r.

OGŁOSZENIE

W dniu 18.04.2013r. Komisja Przetargowa, powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert na wykonanie niżej wymienionych robót:

 

 • Remont elewacji budynków wraz z remontem balkonów - Firma AGRAPLAST Sp. z o.o. 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 68/1,
 • Przemurowanie kominów dachowych - FIRMA BUDOWLANA I REMONTOWA STANISŁAW ABRAMOWSKI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Malinowa 3,
 • Wykonanie i wymiana świetlików dachowych - F.P. METAL YACHT 05-091 Ząbki, ul. Na Bagnie 11A.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.04.2013r.

OGŁOSZENIE

W dniu 12.04.2013r. Komisja Przetargowa, powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wynajem powierzchni handlowo-usługowej w pawilonie przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, składającej się z trzech lokali o łącznej powierzchni 347,60 m², złożonej przez firmę AGRA-PLAST S.G. STANISŁAW GNIAZDOWSKI

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

04.04.2013r.

ZAWIADOMIENIE

Dot. przetargu w dniu 11.04.2013r.
na lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Dwudziestolatków 2

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w/w przetarg zostaje ograniczony – tylko dla członków Spółdzielni – zgodnie z § 2 Regulaminu przetargu lokali WSM „OCHOTA”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.03.2013r.

Szanowni Państwo,

Informujemy że mający odbyć się w dniu 03.04.2013r. o godz. 12:00 przetarg dotyczący wynajęcia powierzchni handlowo-usługowej w 4 lokalach w nowobudowanym pawilonie przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie zgodnie z pkt.9.k. zostaje unieważniony z przyczyn formalnych.

Koszt materiałów przetargowych i wpłacone wadium zachowuje swoją ważność do następnego przetargu lub zostanie na życzenie oferenta zwrócone.

Zarząd Spółdzielni przeprasza za wynikłe uciążliwości związane z w/w przetargiem.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.03.2013r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.03.2013r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie godzin pracy WSM "Ochota" w następujących dniach:

 • dnia 29.03.2013r. (Wielki Piątek) Spółdzielnia i Administracje Osiedli pracują do godziny 12:00
 • dnia 02.05.2013r. (czwartek) jest dniem wolnym. Pełnione będą jedynie przez Administracje Osiedli dyżury służb technicznych.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.02.2013r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o ukończeniu prac nad nową stroną Spółdzielni. Zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością. Głęboko wierzymy, że nowa, odświeżona strona ułatwi Państu znalezienie wszelkich istotnych informacji.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności