Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Archiwum 2014r.

23.12.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM Ochota Osiedle Gorlicka informuje o wpłynięciu w dniu 22.12.2014r. protestu na zmianę wyniku postępowania przetargowego pt.:

"Wykonywanie prac porządkowych w zasobach WSM Ochota Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie w 2015 roku"

W związku z powyższym wstrzymuje się podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.12.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 18.12.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" uznała protest Wykonawcy w zakresie postępowania przetargowego pt.: "Wykonywanie prac porządkowych w 2015 roku w zasobach WSM Ochota Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie zgodnie z wykazem".
Biorąc powyższe pod uwagę, wybrano ofertę firmy:

DREW-PLAK Sławomir Wikieł
04-434 Warszawa, ul. Mokry Ług 23ADecyzją Komisji przetargowej postępowanie przetargowe pt:

"Wykonywanie konserwacji terenów zielonych w 2015roku w zasobach WSM "Ochota" Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie zgodnie z wykazem i zakresem robót" unieważnia się.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2014r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
informujemy o zmianie godzin pracy WSM „Ochota” w następujących dniach:

 • 24.12.2014r. (Wigilia) i 31.12. 2014r. (Sylwester) Spółdzielnia i Administracje Osiedli pracują do godziny 12:00
 • 02.01.2015r. (piątek) Spółdzielnia nie pracuje.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM Ochota Osiedle Gorlicka informuje o wpłynięciu w dniu 17.12.2014r. protestu na wynik postępować przetargowych pt:

"Wykonywanie prac porządkowych w zasobach WSM Ochota Gorlicka i Kolonii Okęcie w 2015 roku"

"Wykonywanie konserwacji terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie"

W związku z powyższym, wstrzymuje się podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, do czasu rozstrzygnięcia protestu.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2014r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.12.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 05.12.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonałą wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie:

"Wykonywanie prac porządkowych w 2015 roku w zasobach WSM "Ochota" zgodnie z wykazem"Prace zostaną wykonane przez firmę:

Fest bud Paweł Zawistowski
05-205 Klembów, Tuł 34

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.11.2014r.

WYJAŚNIENIE

Do postępowania:

1. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej wraz z osprzętem instalacji WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 4

Zmienia się ptk.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu

"Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu WSM "Ochota"(ul. Pruszkowska 17) w dniu 27.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212."

na zapis:

"Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu WSM "Ochota"(ul. Pruszkowska 17) w dniu 01.12.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212."


Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.11.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 17.11.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w doku 2014r. na terenie Osiedla Gorlicka:

Przemurowanie kominów dachowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Astronautów 4, Tańskieog 3, Hynka 3 w WarszawiePrace zostaną wykonane przez firmę:

Firma Budowlana i Remontowa Stanisław Abramowski
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Malinowa 3

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.11.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 17.11.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w doku 2014r. na terenie Osiedla Gorlicka:

Remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Tańskigo 5 w WarszawiePrace zostaną wykonane przez firmę:

P.B.U.H. Zielaś Sp. k 33-101 Tarnów, ul. Daleka 20

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.11.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 07.11.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w doku 2014r. na terenie Osiedla Gorlicka:

Wymiana świetlików dachowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 13 w WarszawiePrace zostaną wykonane przez firmę:

F.P. METAL YACHT 05-091 Ząbki, ul. Na Bagnie 11a.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.11.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul.Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej wraz z osprzętem instalacji WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 4

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 27.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 27.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 11.12.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienie części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.11.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul.Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

"Wykonywanie prac porządkowych w budynkach ujętych w wykazie w 2015 roku"

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 20.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 20.11.2014r. o godzinie 12:00.Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 01.12.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienie części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.11.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul.Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie przetargowe na wykonanie robót:

"Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie"

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 20.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 20.11.2014r. o godzinie 12:00.Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 01.12.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienie części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

30.10.2014r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 10.11.2014 r. Biuro Spółdzielni i Administracje Osiedli nie pracują .

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.10.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Tańskiego 5
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 07.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 07.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 21.11.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.10.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Wymiana wewnętrznej linii zasilającej wraz z osprzętem instalacji WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 4
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 07.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 07.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 21.11.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.10.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Wykonanie i wymiana dwóch świetlików dachowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 13 w Warszawie
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 07.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 07.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 14.11.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.10.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Przemurowanie kominów dachowych budynków mieszkalnych:

 

 • ul. Astronautów 4
 • ul. Tańskiego 3
 • ul. Hynka 3

 


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 07.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 07.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 14.11.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.09.2014r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.09.2014r.

INFORMACJA

WSM Ochota informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe przy:

1. Korotyńskiego 23 pow. biurowej I p - 13,18 m2; 82,25 m2; 16,72 m2
2. Grójecka 80/102 pow. biurowa I p - 39,4 m2
3. Radarowa 4b pow. - 139,7 m2; 40,9 m2 (pawilon handlowy)
4. Sabały 20 pow. - 12,60 m2
5. Baleya 9 pow.- 142,10 m2 (I p. w pawilonie handlowym)
6. Baleya 3 pow. - 187 m2 - pomieszczenie piwniczne
7. Baleya 3 pow. - 28,4 m2 - pomieszczenie piwniczne
8. Mołdawska 5 pow. - 40,90m2 - pomieszczenie piwniczne


Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie WSM Ochota w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, tel. 22 572 89 08, 22 572 89 18, e-mail: sekretariat@wsmochota.com.pl

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

02.09.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że dnia 08.09.2014 r. rozpoczynają się prace przygotowawcze związane z termomodernizacją budynków przy ul. 1-go Sierpnia 47,49 i 49A .

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.08.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie n/w robót w Osiedlu Jadwisin Warszawa ul. Korotyńskiego 23, zostali wybrani następujący oferenci:

1. Remont Elewacji - ul. 1-go Sierpnia 47,49,49A
Firma AGRAPLAST Sp. z o.o.
00-127 Warszawa ul. Śliska 3 lok. 1B


2. Remont Balkonów - ul. Grójecka 80/102
Firma PBUH "ZELIAŚ" Sp. J.L. Zeliaś i S. Zeliaś
33-101 Tarnów ul. Daleka 20

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.08.2014r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.08.2014r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.08.2014r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.08.2014r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.08.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie niżej wymienionych robót w Osiedlu Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23.

1. Remont Elewacji - 3 budynki
2. Remont Balkonów - 1 budynek

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla Jadwisin pokój nr 36
do dnia 19.08.2014r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2014r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółdzielni: Warszawa ul. Pruszkowska 17.

Materiały przetargowe do odebrania w Administracji Osiedla - Dział Techniczny pokój nr 28 w godzinach 8:00-14:00
tel. 22 846 14 20, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300zł na konto: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

05.08.2014r.

INFORMACJA

Zarząd WSM Ochota informuje, że posiada do wynajęcia pawilon usługowy przy ul. Jankowskiej 2 w Warszawie na działalność związaną z usługami zdrowia (przychodnia zdrowia, zakład opieki medycznej, lecznica specjalistyczna, itp.)

Dane ogólne:

 • Kubatura 4 699 m3
 • Powierzchnia użytkowa 1 089 m2

w tym:

 • parter 640 m2
 • piętro 275 m2
 • piwnica 174 m2

Powierzchnia działki 2 381 m2.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie WSM Ochota w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, tel. 22 572 89 08, 22 572 89 30, e-mail: sekretariat@wsmochota.com.pl

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

16.07.2014r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 31.07.2014r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokalu mieszkalnego postawionego do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 100 położony w Warszawie przy ul. Baleya 14 (pow. 38,50 m2 – I piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokal mieszkalny zostanie udostępniony do obejrzenia w dniach 23.07.2014r. - 30.07.2014r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :
- ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr ...... przy ul. ..................................” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 31.07.2014r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

08.07.2014r.

INFORMACJA

Dotycząca lokali, które mają ustanowiona odrębną własność

Zarząd WSM „Ochota" informuje, że złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pisma z dn. 3 lipca 2014 r. w ślad za pismem zawierającym opinię Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych o treści jak niżej. Pisma dotyczą każdej nieruchomości w Dzielnicy Ochota, dla której zostały aktualizowane opłaty z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu od 2013 r. Wykorzystanie treści przedmiotowego pisma pozostawiany do decyzji każdego z właścicieli nieruchomości lokalowej (posiadającej odrębną własność ).

 

Pismo do Samorzadowego Kolegium odwoławczego

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.07.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 07.07.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w roku 2014 na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie:

"Wykonywanie konserwacji terenów zielonych w WSM "Ochota" na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie w Warszawie".


Prace Zostaną wykonane przez firmę:

DREW-PLAK Sławomir Wikieł
ul. Mokry Ług 23A
04-434 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

02.07.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 30.06.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2014 na terenie Osiedla Gorlicka:

"Remont wentylatorni w garażach budynku mieszkalnego przy ul. Racławickiej 127/129 i 131/133 w Warszawie".


Prace Zostaną wykonane przez firmę:

M.BUD Zakład Robót ogólnobudowlanych
ul. Ks. Baranowskiego 23
96-313 Jaktorów

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

01.07.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie przetargowe na wykonanie robót:

"Wymiana i przeciwwodnej z odtworzeniem warstw zgodnie z projektem, uszczelnienie dylatacji konstrykcyjnych płyty i powłoki posadzki zewnętrznej w podcieniach budynku Racławicka 131/133 w Warszawie"Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 15.07.2014r. do godziny 9:00.

Materiały ptrzetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się w z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 15.07.2014r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 21.07.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.06.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie przetargowe na wykonanie robót:

"Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie
Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie"Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 30.06.2014r. do godziny 9:00.

Materiały ptrzetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się w z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 30.06.2014r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 07.07.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

12.06.2014r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 26.06.2014r o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 127 położony w Warszawie przy ul. Geodetów 4 (pow. 24,50 m2 - VIII piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

b2. Lokal mieszkalny nr 100 położony w Warszawie przy ul. Baleya 14 (pow. 38,50 m2 - I piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetarguWyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 16.06.2014r. - 25.06.2014r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10 - poz. 2
 • ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67 - poz. 1

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr ...... przy ul. ..................................” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 26.06.2014r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

09.06.2014r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 20.06.2014 (piątek) Biuro Spółdzielni oraz Administracje Osiedli nie pracują.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

30.05.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Wymiana izolacji przeciwwodnej z odtworzeniem warstw zgodnie z projektem, uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych płyty i powłoki posadzki zewnętrznej w podcieniach budynku Racławicka 131/133 w WarszawieOferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 23.06.2014r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.
Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 23.06.2014r. o godzinie 12:00.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 30.06.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robot do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

30.05.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Remont wentylatorni w garażach budynku mieszkalnego przy
ul. Racławickiej 127/129 w WarszawieOferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 23.06.2014r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.
Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 23.06.2014r. o godzinie 12:00.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 30.06.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robot do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

30.05.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Remont wentylatorni w garażach budynku mieszkalnego przy
ul. Racławickiej 131/133 w WarszawieOferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 23.06.2014r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.
Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 23.06.2014r. o godzinie 12:00.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 30.06.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robot do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

30.05.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Wykonanie i wymiana świetlików dachowych w budyku mieszkalnym przy
ul. Gorlickiej 13 w WarszawieOferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 23.06.2014r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.
Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 23.06.2014r. o godzinie 12:00.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 30.06.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robot do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

16.05.2014r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

08.05.2014r.

INFORMACJA

W związku z toczącymi się postępowaniami przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, ul. Kielecka 44 Warszawa, dotyczącymi opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości, WSM "Ochota" informuje, że termin sporządzenia przez Komisję Arbitrażową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych opinii o prawidłowości operatów szacunkowych, zgodnie z zawartą umową przypada na koniec czerwca 2014r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

05.05.2014r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z:

Planem Remontów na rok 2014r.

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.04.2014r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 02.05.2014 (piątek) Biuro Spółdzielni oraz Administracje Osiedli nie pracują.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.04.2014r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 41 ust. l, w związku z § 42 ust. l i 2 oraz § 39 ust. 6 Statutu Spółdzielni, Zarząd WSM „Ochota" zwołuje od dnia 14.05.2014r. do dnia 23.05.2014r. Walne Zgromadzenie w 7 częściach, w terminach i miejscach podanych do wiadomości członków Spółdzielni, zgodnie z obowiązującym Statutem.

Porządek obrad:1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz, asesor.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wyborczej, Wnioskowej.
4. Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej z danej części Walnego Zgromadzenia.
5. Przygotowanie wyborów do Rady Osiedla - pisemne zgłaszanie kandydatów.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota" wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2013r.
7. Informacja o przebiegu VI Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za ostatni rok kadencji.
9. Sprawozdanie Rady Osiedla za ostatni rok kadencji.
10. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
11. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota" za 2013r.
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota" za 2013r.
c. podziału wyniku finansowego za 2013r.
d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013r.
e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2015r.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
15. Zakończenie obrad


 • W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie Członkowie WSM „ Ochota" zgodnie z § 39 ust. 2 Statutu.
 • Członek Spółdziełni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia (§ 39 ust. 9 Statutu).
 • Uprzejmie prosimy o zabranie dowodów osobistych.
 • Z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie Spółdzielni mogą się zaznajomić w Administracji Osiedla.
 • (Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia są również dostępne na stronie internetowej Spółdzielni wyłącznie dla członków Spółdzielni po uprzednim zalogowaniu się - warunkiem otrzymania loginu jest zgłoszenie się członka Spół. Z dowodem osobistym do Administracji Os. Gorlicka lub Jadwisin.)

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.04.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 15.04.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty niżej wymienionych robót w roku 2014 na terenie Kolonii Okęcie i Osiedla Gorlicka:

 • Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie
  firma PHU GAMMA Andrzej Zakrzewski, ul. Wolska 75/90, 01-229 Warszawa

Przewodniczący Komisji Przetargowej

15.04.2014r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 18.04.2014r. (piątek) Biuro Spółdzielni oraz Administracje Osiedli pracują w godzinach 7:30 - 12:00.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.04.2014r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.04.2014r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 8.05.2014r. o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 119 położony w Warszawie przy ul. Sąchockiej 1
(pow. 28,30 m2 – X piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.

2. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Tańskiego 5
(pow. 51,50 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.

3. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Hynka 7
(pow. 41,00 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.

4.Lokal mieszkalny nr 68 położony w Warszawie przy ul. Dwudziestolatków 4
(pow. 37,20 m2 – I piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetarguWyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 28.04.2014r. - 7.05.2014r.

Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10 - poz. 1
 • Al. Krakowska 268, tel. (22) 846-29-82 - poz. 4
 • ul. Żwirki i Wigury 3A, tel. (22) 846-02-71 - poz. 2, 3.Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 8.05.2014r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

08.04.2014r.

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Mieszkańców "Grunt to Warszawa" pragnie serdecznie zaprosić wszystkich Państwa do udziału w pracachZespołu do spraw wspierania wyborów samorządowych. Zespół zajmuje się przygotowaniem programu, który zawierać będzie propozycje rozwiązań najważniejszych spraw dla mieszkańców budynków wielorodzinnych, są to: regulacja prawna gruntów, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 95% bonifikaty, udział Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych w systemie gospodarki odpadami oraz dostęp do środków unijnych na remonty i modernizacje w nowym programowaniu 2014-2020.

Zespół ma być również miejscem spotkania kandydatów do wyborów samorządowych, który zobowiązują się do realizacji wypracowanych założeń programowych. Po licznych doświadczeniach współpracy z radnymi i posłami, stwierdzamy, że najlepszą metodą pozytywnego załatwiania wieloletnich problemów środowiska mieszkaniowego jest wzięcie spraw we własne ręce.

Czekamy na osoby zaangażowane w sprawy lokalne, które widzą w pracy samorządowca możliwość rozwiązywania problemów mieszkańców oraz na społeczników, którzy chcą razem z nami pracować nad programem.

Chętnych prosimy o kontakt pod nr telefonu: (22) 836 15 10, 512 431 836, Barbara.Rozewska@wp.pl; 7basia77@wp.pl.

ZARZĄD Stowarzyszenia Mieszkańców "GRUNT TO WARSZAWA"

 


Stowarzyszenie Mieszkańców "GRUNT TO WARSZAWA"
ul. Ciołka 19/25, Warszawa (wejście od strony parkingu)
tel.: (22) 836-15-10, email:biuro@gruntowa.waw.pl

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

31.03.2014r.

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OCHOTA” ZAWIADAMIA

W związku z awarią Studni Oligoceńskich na dwóch naszych Osiedlach, została zamieszczona informacja dostępna dla mieszkańców, dotycząca opisu bieżącej sytuacji oraz możliwości jej rozwiązania podjętych przez Spółdzielnie.


Osiedle Gorlicka


Dnia 23.01.2014r. Administracja Osiedla Gorlicka podjęła decyzje o zamknięciu Studni Oligoceńskiej przy ul.Baleya/Mołdawska, ze względu na awarię pompy głębinowej. Decyzja została podjęta w trosce o zdrowie mieszkańców oraz w oparciu o przepisy określające wymagania higieniczne i zdrowotne potrzebne do funkcjonowania ujęcia wody głębinowej.
Z uwagi na fakt, iż użytkownikami studni są nie tylko członkowie spółdzielni, Administracja Osiedla Gorlicka, wystąpiła z pismem do Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z prośbą o partycypowanie w kosztach jej naprawy.
Pismo to, wraz z uzyskaną dnia 27.01.2014r. ofertą na naprawę studni, zostało wysłane 31.01.2014 r. do w/w Urzędu.
W dniu 14.02.2014r. Urząd Dzielnicy Ochota m.st Warszawy udzielił odpowiedzi, że nie dysponuje żadnymi środkami finansowymi, jakie można byłoby przeznaczyć na bieżącą eksploatację oraz naprawy ujęć wody oligoceńskiej, które pozostają poza jego administracją. Szukając środków na wymianę pompy, Administracja Osiedla Gorlicka 17.02.2014r zwróciła się do Biura Ochrony Środowiska m.st Warszawy, w sprawie dofinansowania modernizacji ujęcia wody głębinowej.
W dniu 07.03.2014r. Biuro Ochrony Środowiska udzieliło odpowiedzi, że nie ma możliwości dofinansowania kosztów bieżącej eksploatacji oraz napraw ujęcia wody oligoceńskiej.
Pomimo negatywnej odpowiedzi, dnia 31.03.2014r. Spółdzielnia wystąpiła ponownie, tym razem o udzielenie dotacji na wykonanie powyższej inwestycji do Biura Ochrony Środowiska.
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” pragnie zaznaczyć, że Studnia Oligoceńska przy ul.Baleya/Mołdawska jest ogólnodostępna i użytkowana nie tylko przez mieszkańców naszego Osiedla, ale też Osiedla współ-sąsiadujące, a żadna z instytucji nie chce partycypować w kosztach naprawy.
Po dokonaniu niezbędnych napraw i przeprowadzeniu badań i analizy próbek wody powiadomimy Państwa o ponownym uruchomieniu Studni Oligoceńskiej.

Osiedle Jadwisin

STUDNIA OLIGOCEŃSKA PRZY UL.DWUDZIESTOLATKÓW 9.

 

WSM „Ochota” informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Warszawa ul. Kochanowskiego 21 w dniu 27.10.2008r. wydał decyzję o natychmiastowym wyłączeniu ujęcia z eksploatacji, ponieważ stwierdzono niewłaściwe parametry wody po zbadaniu pobranej próbki.
Przeprowadzona kontrola odwiertu wykazała uszkodzenia rur osłonowych na głębokości 30,5m oraz 40,80 m oraz brak drożności w/w rur na głębokości 105 m.
Po rozpoznaniu niezbędnego zakresu prac naprawczych i oszacowania ich wartości, Spółdzielnia wystąpiła do Prezydenta m. st. Warszawy oraz władz Dzielnicy Włochy o sfinansowanie rekonstrukcji studni.
Niestety, w/w władze odmówiły pokrycia kosztów przywrócenia studni do eksploatacji i taki stan trwa do dziś.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.03.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie n/w robót w Osiedlu Jadwisin Warszawa ul. Korotyńskiego 23, zostali wybrani następujący oferenci:

 • Remont elewacji, balkonów i podziemnego garażu - ul. Leżajska 3 - firma PBU-H „ZELIAŚ” Sp. J. L. Zeliaś i S. Zeliaś 33-101 Tarnów ul. Daleka 20;
 • Remont elewacji i balkonów - ul. 1 Sierpnia 47A - firma „AGRAPLAST” Sp. z o.o. 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 68/1.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.03.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 24.03.2014r. Komisja przetargowa zwołana przez Zarząd WSM „Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie n/w rodzaju robót w roku 2014r. na terenie Osiedla Gorlicka:

 • remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Mołdawskiej 4 - firma AGRAPLAST Sp. z o.o., ul. Międzynarodowa 68/1, 03-922 Warszawa;
 • remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Mołdawskiej 6 - firma AGRAPLAST Sp. z o.o., ul. Międzynarodowa 68/1, 03-922 Warszawa;
 • remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Astronautów 3 - firma AGRAPLAST Sp. z o.o., ul. Międzynarodowa 68/1, 03-922 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.03.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 24.03.2014r. Komisja przetargowa zwołana przez Zarząd WSM „Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót sanitarnych i elektrycznych w roku 2014 r. na terenie Kolonii Okęcie - Osiedle Gorlicka:

 • doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji zimnej wody, instalacji gazu, instalacji kanalizacji, montaż wentylacji mechanicznej wywiewnej - lokale kawalerki, 32 lokale w budynku mieszkalnym przyul. Żwirki i Wigury 3 w Warszawie - Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SAN-REM Henryk Moczulski, 03-664 Warszawa, ul. Gibraltarska 17.
 • doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Hynka 7 w Warszawie - Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SAN-REM Henryk Moczulski, 03-664 Warszawa, ul. Gibraltarska 17.

Przewodniczący komisji przetargowej

26.03.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie przetargowe na wykonanie robót:


"Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie".Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA - Warszawa, ul. Gorlicka 1pokój nr 12 do dnia 11.04.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 11.04.2014r. o godzinie 12:00
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 18.04.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.03.2014r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 3.04.2014r. o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 119 położony w Warszawie przy ul. Sąchockiej 1 (pow. 28,30 m2 – X piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
2. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Tańskiego 5 (pow. 51,50 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
3. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Hynka 7 (pow. 41,00 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
4. Lokal mieszkalny nr 68 położony w Warszawie przy ul. Dwudziestolatków 4 (pow. 37,20 m2 – I piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu


Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 26.03.2014r. - 2.04.2014r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10 - poz. 1
 • Al. Krakowska 268, tel. (22) 846-29-82 - poz. 4
 • ul. Żwirki i Wigury 3A, tel. (22) 846-02-71 - poz. 2, 3.


Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 3.04.2014r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni(nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu.Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.03.2014r.

Szanowni Państwo!

W związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia WSM „Ochota”, które odbędzie się w 7 częściach, począwszy od dnia 14 maja 2014r. pragniemy przypomnieć kilka najważniejszych informacji z obowiązującego w WSM „Ochota” Statutu, związanych z organizacją i odbyciem obrad.

1. Z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie Spółdzielni mogą się zapoznać w Administracjach Osiedli co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem pierwszej części obrad Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 22.04.2014r. (§ 42 ust.1 Statutu);

- Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą również dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.

2. Członkowie mają prawo zgłaszać do Biura Spółdzielni projekty innych uchwał, wraz z ich uzasadnieniem i poparciem co najmniej 50 członków, na co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia (§42 ust.3 Statutu);

3.Ewentualnie uzupełniony porządek obrad podaje się do wiadomości 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie go na klatkach schodowych i Administracjach Osiedli (§42 ust. 4 Statutu);

4.Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do proponowanych projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem pierwszej części obrad Walnego Zgromadzenia (§ 42 ust. 5 Statutu);

5. Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniach: 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23 maja 2014r.

 

W tym roku Walne Zgromadzenie wybierać będzie Radę Nadzorczą i Rady Osiedli.Wybory do Rady Nadzorczej

1. Kandydatów do Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać członkowie do 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Pisemnie zgłoszenie, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą zawierające charakterystykę społeczno-zawodową oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec WSM „Ochota”, musi być poparte przez co najmniej 20 członków.

2. Odpowiednie druki związane z kandydowaniem dostępne będą w Administracjach Osiedli i na stronie internetowej Spółdzielni.

3.Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Biura Spółdzielni ul. Pruszkowska 17 p. 211, do dnia 29.04.2014r.

4. Projekt listy będzie wyłożony w administracjach Osiedli najpóźniej 7 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia (§ 42 ust. 10 Statutu).

Karta zgloszenia Kandydata do Rady Nadzorczej - 2014r.
Karta poparcia dla Kandydata do Rady Nadzorczej - 2014r.

Wybory do Rady Osiedla

Kandydaci do Rady Osiedla wybierani są podczas trwania każdej części Walnego Zgromadzenia spośród członków uczestniczących osobiście w Walnym Zgromadzeniu z danego Osiedla (§ 61 ust. 2 i 6 Statutu oraz § 19 ust. 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia)

Prosimy o rozważenie możliwości kandydowania do w/w organów Spółdzielni.

Warunki które powinien spełniać kandydat do Rady Nadzorczej i Rady Osiedla zawiera § 42 ust. 8, § 56 Statutu oraz § 18 ust 3 i 5, § 19 ust. 8 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

05.03.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Wymiana instalacji gazowej, wod-kan, doposażenia w ccw. oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w kawalerkach wraz z jej zasilaniem w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Warszawie.

2. Wymiana instalacji zimnej wody oraz doposażenie w ccw. w budynku mieszkalnym przy ul. Hynka 7 w Warszawie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla Gorlicka, Warszawa ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 19.03.2014r. do godz. 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 19.03.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 26.03.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.03.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Remont elewacji i balkonów budynków mieszkalnych:

 

 • ul. Mołdawska 4
 • ul. Mołdawska 6
 • ul. Astronautów 3

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla Gorlicka, Warszawa ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 17.03.2014r. do godz. 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 17.03.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 24.03.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.02.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie n/w robót w Osiedlu Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23.

1. Remont elewacji i podziemnego garażu w 1 budynku.
2. Remont elewacji – 1 budynek.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla Jadwisin pok. nr 36
do dnia 13.03.2014r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2014r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni: Warszawa ul. Pruszkowska 17.

Materiały przetargowe do odebrania w Administracji Osiedla pokój nr 25 w godz. 8:00 - 14:00

tel. 22 846 14 67 w. 115 - Tomasz Wojcieski, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł
na konto: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.02.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie niżej wymienionych robót na Osiedlu Jadwisin, Warszawa ul. Korotyńskiego 23, zostali wybrani niżej wymienieni oferenci.

I. Wymiana instalacji gazu:

 • Instalatorstwo Gazowe Wodne i C.O. Władysław Kołyska 01-494 Warszawa ul. Kaden-Bandrowskiego 8m. 58 - Sabały 18 i 20.
 • "GASB" Instalatorstwo Gazowe i Ogrzewania Alicja Różycka 05-091 Ząbki ul. Na Bagnie 12 - 1 Sierpnia 47A.

II. Remont hydroforni - Korotyńskiego 17:

 • PU-I "INSAN" D.J.P. Paśniczek Sp.J. 03-246 Warszawa ul. Rzepichy 1.

III. Wymiana kanalizacji w kuchniach - 1 Sierpnia 35; Dwudziestolatków 2a oraz remont węzła c.o. i c.c.w. w pawilonie handlowo-usługowym - 1 Sierpnia 46:

 • "GRA-SANIT BIS" PHU S.Smogorzewski, G.Smogorzewska 03-291 Warszawa ul. Św.Wincentego 112 PK-3.

IV. Remont pokryć dachów - Grójecka 80/102; Radarowa 2A, Strubiczów 5:

 • "DROGOBUD-AMS" Antoni Stryjski 02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 39 m.37.

V. Remont elewacji i podziemnego garażu - Leżajska 3:

 • przetarg został unieważniony.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.02.2014r.

INFORMACJA

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota" uprzejmie informuje, że w związku z toczącymi się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym sprawami dotyczącymi opłat za wieczyste użytkowanie, złożył pismo do Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych o wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości na zlecenie Miasta St. Warszawy i WSM „Ochota" ( skan pisma na stronie : www.wsmochota.com.pl ), dla nieruchomości jak niżej :

Osiedle Gorlicka

 • Okińskiego 1,3, Gorlicka 10,
 • Baleya l, 3A, Żwirki i Wigury 33,
 • Baleya 4, 6, 8,10,12,14 (dz. ew. nr 5/10 z obrębu 2-03-23),
 • Gorlicka 2, 4, Jankowska 3, 5, 7, Baleya 7,
 • Gorlicka 4A, 6, Mołdawska 4, 6,
 • Sąchocka 2, Okińskiego 4, 6, 8, 10,
 • Gorlicka 9, 11, 13, 15, 15A, 15B (dz. ew. nr 40/2 z obrębu 2-02-22),
 • Jankowska 2A, 2B, 2C ( wolnostojące boksy garażowe),


Osiedle Jadwisin

 • Bitwy Warszawskiej l,
 • Dickensa 29,
 • Dickensa31A, 31 B,
 • Dunaj ecka l A,
 • Grójecka 81/87
 • Grójecka 80/102,
 • Korotyńskiego 40
 • Opaczewska 22, 24


Zainteresowani, którzy złożyli do SKO wnioski o ustalenie, że aktualizacja opłaty za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadniona, mogą dostarczyć kopię lub skan w/w pisma do akt swojejsprawy do SKO na ul. Kielecką 44.

 

Skan pisma do Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

30.01.2014r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 20.02.2014r o godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 26 położony w Warszawie przy ul. Hynka 5 (pow. 39,30 m2 – I piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
2. Lokal mieszkalny nr 87 położony w Warszawie przy ul. Dickensa 29 (pow. 72,13 m2 – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
3. Lokal mieszkalny nr 119 położony w Warszawie przy ul. Sąchockiej 1 (pow. 28,30 m2 – X piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
4. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Tańskiego 5 (pow. 51,50 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
5. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Warszawie przy ul. Tańskiego 5 (pow. 51,70 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
6. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Hynka 7 (pow. 41,00 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu


Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni
(ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).

Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 12.02.2014r. - 19.02.2014r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10 - poz. 3
 • ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67 - poz. 2
 • ul. Żwirki i Wigury 3A, tel. (22) 846-02-71 - poz. 1, 4, 5, 6.

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 20.02.2014r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9ºº).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

24.01.2014r.

Szanowni Państwo,
W związku ze znacznym wzrostem ilości zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących działania podzielników kosztów ogrzewania, prezentujemy informacje od firmy METRONA Polska - dostawcy rzeczonych podzielników.

INFORMACJA - METRONA POLSKA

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.01.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” przeprowadza postępowanie o udzieleniezamówienia na wykonanie n/w robót w Osiedlu Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23:

 • Wymiana instalacji gazu w 3 budynkach
 • Remont hydroforni
 • Wymiana kanalizacji w kuchniach w 1 budynku
 • Remont węzła c.o. i c.c. w pawilonie handlowo-usługowym
 • Remont pokryć dachów na 3 budynkach
 • Remont elewacji i podziemnego garażu w 1 budynku


Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla pokój nr 36 do dnia 04.02.2014r. do godziny 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2014r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni: Warszawa ul. Pruszkowska 17.

Materiały przetargowe są do odebrania w Administracji Osiedla pokój nr 25 w godzinach 8:00-14:00
telefon: 22 846 14 67 w. 115 - Tomasz Wojcieski, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto:
88 1020 1055 0000 9702 0097 7157

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności