Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Archiwum 2016r.

20.12.2016r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.12.2016r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie godzin pracy WSM „Ochota” w dniu 23.12.2016 (piątek) Spółdzielnia i Administracje Osiedli pracują do godziny 12:00.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

06.12.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 21.12.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: 
usługi sprzątania budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie i utrzymania terenu zewnętrznego

Termin realizacji: rok 2017

Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 20.12.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „usługi sprzątania budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie i utrzymania terenu zewnętrznego” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 21.12.2016r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

24.11.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach podziemnych budynków przy ul. Racławickiej 127 i 129 wraz z naprawą dylatacji i odtworzeniem chodnika w Warszawie WSM „Ochota” Osiedla Gorlicka, został unieważniony z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.11.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 07.12.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: zakup przez Spółdzielnię lub wykonawcę WSM "Ochota" wyłonionego na drodze przetargu wodomierzy ø 15 wody zimnej i ciepłej wraz z systemem zdalnego odczytu dla potrzeb Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” w Warszawie oraz z odkupem wodomierzy różnego typu pochodzących z demontażu.

Termin realizacji: rok 2017-2020

Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 06.12.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Izabela Binkowska tel. (22) 572-89-40

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na zakup wodomierzy” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 06.12.2016r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.11.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na usługi sprzątania oraz utrzymana terenu zewnętrznego budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie WSM „Ochota” Osiedla Gorlicka , nie została wybrana żadna z złożonych ofert. Oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.11.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia o odwołaniu przetargu na zakup, dostawę i wymianę wodomierzy ø 15 wody zimnej i ciepłej wraz z systemem zdalnego odczytu dla potrzeb Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” w Warszawie oraz odkup i utylizację wodomierzy zdemontowanych. Przetarg zostaje odwołany z uwagi na istotne wady w specyfikacji.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

10.11.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Gorlickiej 4, WSM „Ochota” Osiedla Gorlicka, została wybrana oferta złożona przez:

 

„Draber i S-ka Spółka Jawna”
Jadwisin ul. Szkolna 41
05-140 Serock

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.11.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 18.11.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: usługi sprzątania budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie i utrzymania terenu zewnętrznego

Termin realizacji: rok 2017

Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 17.11.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „usługi sprzątania budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie i utrzymania terenu zewnętrznego” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 17.11.2016r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.11.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 18.11.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: zakup, dostawę i wymianę wodomierzy ø 15 wody zimnej i ciepłej wraz z systemem zdalnego odczytu dla potrzeb Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” w Warszawie oraz odkup i utylizację wodomierzy zdemontowanych..

Termin realizacji: rok 2017-2020

Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 17.11.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Izabela Binkowska tel. (22) 572-89-40

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na zakup, dostawę i wymianę wodomierzy” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 17.11.2016r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z ociepleniem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 17 Stycznia 36 w Warszawie WSM „Ochota" Osiedle Gorlicka została wybrana oferta złożona przez:

 

„M.BUD - Zakład Robót Ogólnobudowlanych"
ul. Nowogrodzka 31 lok. 220
00-511 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem chodnika i placów pomiędzy budynkami Gorlicka 2 i Jankowska 3 w Warszawie WSM „Ochota" Osiedla Gorlicka, została wybrana oferta złożona przez:

 

„Bogdan Błaszczak Roboty Budowlano-Drogowe"
ul. Jana Olbrachta 58/133
01-111 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem klatek schodowych (partery) w budynkach mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 33 (kl. I) oraz ul. Astronautów 6 (kl. I, II) WSM „Ochota" Osiedla Gorlicka, została wybrana oferta złożona przez:


„Usługi Ogólnobudowlane Paweł Brzozowski"

ul. Targowa 47 lok. 10
03-728 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na prace związane z remontem dachu i kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Opaczewskiej 22 i Opaczewskiej 24 WSM „Ochota" Osiedle Jadwisin została wybrana oferta złożona przez:

 

„M.BUD - Zakład Robót Ogólnobudowlanych"
ul. Nowogrodzka 31 lok. 220
00-511 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

24.10.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 07.11.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: Wymianę wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Gorlickiej 4 w Warszawie, zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać ”, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 04.11.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wymiana wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Gorlickiej 4 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 07.11.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 07.11.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

10.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem podwórza przy budynkach ul. 1-go Sierpnia 39, 41 oraz al. Dwudziestolatków 4A, 6 WSM „Ochota” Osiedla Jadwisin, została wybrana oferta złożona przez:

„M.BUD – Zakład Robót Ogólnobudowlanych”
ul. Nowogrodzka 31 lok. 220
00-511 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

10.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z przebudową lokalu usługowego przy al. Dwudziestolatków 3 WSM „Ochota” Osiedla Jadwisin, została wybrana oferta złożona przez:

„M.BUD – Zakład Robót Ogólnobudowlanych” 
ul. Nowogrodzka 31 lok. 220
00-511 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

10.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z przebudową lokalu usługowego przy al. Dwudziestolatków 3 WSM „Ochota” Osiedla Jadwisin, została wybrana oferta złożona przez:

„M.BUD – Zakład Robót Ogólnobudowlanych” 
ul. Nowogrodzka 31 lok. 220
00-511 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

10.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem klatek schodowych (IV i VI) budynku przy ul. Korotyńskiego 19A WSM „Ochota” Osiedla Jadwisin, została wybrana oferta złożona przez:


„AGRAPLAST sp. z o.o.”
ul. Śliska 3 lok. 1B
00-127 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

05.10.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 19.10.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont klatek schodowych (partery) w budynkach mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 33 (kl. I) oraz ul. Astronautów 6 (kl. I,II) w Warszawie., zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 17.10.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont klatek schodowych (partery) w budynkach mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 33 (kl. I) oraz ul. Astronautów 6 (kl. I,II) w Warszawie.” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 18.10.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 7 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 18.10.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

05.10.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 19.10.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: ocieplenie dachu budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 36, zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 30 listopada 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać ”, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 17.10.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ocieplenie dachu budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 36” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 18.10.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 9 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 18.10.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

05.10.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 19.10.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont chodnika i placów pomiędzy budynkami Gorlicka 2 i Jankowska 3 w Warszawie, zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 30 listopada 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać ”, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 17.10.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont chodnika i placów pomiędzy budynkami Gorlicka 2 i Jankowska 3 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 18.10.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 20 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 18.10.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.09.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem chodnika przy budynku mieszkalnym przy ul. Hynka 9, została wybrana oferta złożona przez:

„Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”
ul. Pasaż Ursynowski 11 
02-784 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.09.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz garażach podziemnych na terenie WSM „Ochota” Osiedla Gorlicka , została wybrana oferta złożona przez:

„Zakład Instalacji Elektrycznych Krzysztof Seliwiak”
ul. Kosmowska169
05-083 Borzęcin Mały

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.09.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 06.09.2016r. na prace związane z remontem kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 15, 15A, 15B, została wybrana oferta złożona przez:

 

 

„FIRMA BUDOWLANA I REMONTOWA STANISŁAW ABRAMOWSKI”
ul. Malinowa 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.09.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 06.09.2016r. na prace związane z remontem płyt balkonowych oraz balustrad w budynku mieszkalnym przy ul. Astronautów 10, została wybrana oferta złożona przez:

 

„M.BUD – Zakład Robót Ogólnobudowlanych”
ul. Nowogrodzka 31 lok. 220
00-511 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.09.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na sprzedaż i dostarczenie energii elektrycznej dla WSM Ochota w latach 2017-2018, została wybrana oferta złożona przez firmę:

„RWE Polska S.A”

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

08.09.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 23.09.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont dachu i kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Opaczewskiej 22 i Opaczewskiej 24, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: 31 grudnia 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 28 w godz.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Roman Żarowiecki tel. (22) 846 14 67 wew. 107.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na remont dachu i kominów” w sekretariacie Biura Zarządu WSM „Ochota” ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do dnia 22.09.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 22.09.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

08.09.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 23.09.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: przebudowę lokalu usługowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. XX-latków 3, zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 28 w godz. 8:00-14:00

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Roman Żarowiecki tel. (22) 846 14 67 wew. 107.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na przebudowę lokalu usługowego” w sekretariacie Biura Zarządu WSM „Ochota” ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do dnia 22.09.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 6 250,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 22.09.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

08.09.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 23.09.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont podwórka między budynkami przy ul. 1 Sierpnia 39,41 a XX-latków 4A,6, zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 28 w godz.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Roman Żarowiecki tel. (22) 846 14 67 wew. 107.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na remont podwórka między budynkami przy ul. 1 Sierpnia 39,41 a XX-latków 4A,6” w sekretariacie Biura Zarządu WSM „Ochota” ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do dnia 22.09.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 25 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 22.09.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

08.09.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 23.09.2016r. o godz. 11.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont klatek schodowych przy ul. Korotyńskiego 19A w Warszawie kl. IV i VI zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: kl. nr IV do 31.12.2016r, kl. nr VI w 2017r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 28 w godz. 8:00-14:00

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Roman Żarowiecki tel. (22) 846 14 67 wew. 107.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „remont klatek schodowych przy ul. Korotyńskiego 19A w Warszawie kl. V i VI” w sekretariacie Biura Zarządu WSM „Ochota” ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do dnia 22.09.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 60 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 22.09.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2016r o godz. 11.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

05.09.2016r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 22.09.2016r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

 1. Lokal mieszkalny nr 77 położony w Warszawie przy ul. Geodetów 6 (pow. 25,00 m2 – V piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
 2. Lokal mieszkalny nr 79 położony w Warszawie przy ul. Geodetów 8 (pow. 24,50 m2 – V piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
 3. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Warszawie przy ul. 1-go Sierpnia 49 (pow. 19,50 m2 – parter) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07).

Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach  14.09.2016r. - 21.09.2016r.

Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • - ul. Korotyńskiego  23,   tel.  (22)  846-14-67    -  poz. 1, 2
 • - Al. Krakowska    268,    tel.  (22)  846-29-82    -  poz. 3

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia    22.09.2016r.  (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9ºº).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni  ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 )  wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu.
Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu.

Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu.

Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

19.08.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 06.09.2016r. o godz. 11.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

remont płyt balkonowych oraz balustrad w budynku mieszkalnym przy ul. Astronautów 10, zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 października 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na remont płyt balkonowych oraz balustrad” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 05.09.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 5 600,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 05.09.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2016r o godz. 11.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

19.08.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 06.09.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz garażach podziemnych zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Stanisław Szymański tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 05.09.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 16 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 05.09.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

19.08.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 06.09.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

remont chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Hynka 9, zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 listopada 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na remont chodnika” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 05.09.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 500,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 05.09.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

19.08.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 06.09.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

remont kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 15, Gorlickiej 15A, Gorlickiej 15B zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 listopada 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na remont kominów” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 05.09.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 7 500,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 05.09.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

16.08.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że przetarg na remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu i przemurowaniem kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Opaczewskiej 22 i Opaczewskiej 24, został unieważniony.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

16.08.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Strubiczów 3 i Strubiczów 5, została wybrana oferta złożona przez:

„GRA-SANIT-BIS”
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Szczepan Smogorzewski, Grażyna Smogorzewska
ul. Św. Wincentego 112 PK-3
03-291 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.07.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 10.08.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont dachu i kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Opaczewskiej 22 i Opaczewskiej 24, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 października 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 25 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
88 1020 1055 0000 9702 0097 7157

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Tomasz Wojcieski tel. (22) 846 14 67.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na remont dachu i kominów” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok. 36 do dnia 09.08.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 09.08.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.07.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 10.08.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Strubiczów 3 i Strubiczów 5, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 października 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 25 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
88 1020 1055 0000 9702 0097 7157

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Tomasz Wojcieski tel. (22) 846 14 67.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 •  jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 •  nie podlega wykluczeniu z postępowania
 •  posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 •  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 •  wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wymianę instalacji kanalizacyjnej” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok. 36 do dnia 09.08.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 7 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 09.08.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.07.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że przetarg na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz garażach podziemnych zarządzanych przez WSM „Ochota” Osiedle Gorlicka, został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej ważnej oferty.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.07.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że przetarg na remont chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Hynka 9 został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej ważnej oferty.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.07.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że przetarg na remont kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 15, 15A, 15B, został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej ważnej oferty.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.07.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że przetarg na wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach podziemnych wraz z naprawą dylatacji i odtworzeniem chodnika w budynkach przy ul. Racławickiej 127 i Racławickiej 129 został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej ważnej oferty.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

04.07.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 19.07.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz garażach podziemnych zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Stanisław Szymański tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 18.07.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 16 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 18.07.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

01.07.2016r.

INFORMACJA

WSM Ochota informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe przy:

1. Korotyńskiego 23 pawilon handlowy I p. - 25m2

Tel. Kontaktowy 601-050-855

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie WSM Ochota w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, tel. 22 572 89 18,
e-mail: sekretariat@wsmochota.com.pl

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.06.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 13.07.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Hynka 9, zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 października 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr: 
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na remont chodnika” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 12.07.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 500,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 12.07.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.06.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 13.07.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 15, Gorlickiej 15A, Gorlickiej 15B zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 października 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr: 
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na remont kominów” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 12.07.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 7 500,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 12.07.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.06.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.07.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach podziemnych wraz z naprawą dylatacji i odtworzeniem chodnika w budynkach przy ul. Racławickiej 127 i Racławickiej 129, zarządzanych przez WSM Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: najpóźniej do 31 sierpnia 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Przed sporządzeniem oferty Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia. Termin przeprowadzenia wizji wraz z możliwością dokonania obmiarów i odkrywek wyznacza się na 30.06.2016r.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach w budynkach przy ul. Racławickiej 127 i Racławickiej 129” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 07.07.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 40 000,00 zł należy wpłacić na konto nr:  61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 07.07.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.  Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.06.2016r.

INFORMACJA

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” informuje, że w dniach 30.05.2016r. – 08.06.2016r. odbyło się w 7 częściach Walne Zgromadzenie Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” udział wzięło 280 członków Spółdzielni, co stanowi 3,34 % ogółu uprawnionych członków.

Podjęto następujące uchwały:

1. Uchwałą Nr 1/2016 zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2015 r.
2. Uchwałą Nr 2/2016 zatwierdzono sprawozdanie finansowe Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” za 2015 rok.
3. Uchwałą Nr 3/2016 dokonano podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) WSM „Ochota” za 2015 r.
4. Uchwałą Nr 4/2016 udzielono absolutorium Pani Małgorzacie Maroszek - Prezesowi Zarządu WSM „Ochota” za okres działalności od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
5. Uchwałą Nr 5/2016 udzielono absolutorium Panu Markowi Ankiersztejnowi - Z-cy Prezesa Zarządu WSM „Ochota” ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za okres działalności od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
6. Uchwałą Nr 6/2016 oznaczono najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2017 r.
7. Uchwałą Nr 7/2016 utrzymano w mocy uchwałę Nr 34/2015 Rady Nadzorczej w sprawie o wykreślenie z rejestru członków.
8. Uchwałą Nr 8/2016 uchylono uchwałę Nr 20/2016 Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa poprzez wykluczenie.

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wystąpienia WSM „Ochota” ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Szczegółowy protokół z Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni wyłącznie dla członków Spółdzielni, po uprzednim zalogowaniu się. Protokół jest również do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 17.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.06.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą świetlików dachowych w budynku mieszkalnym przy ul. Okińskiego 8, została wybrana oferta złożona przez:

 


"FP METAL YACHT"
Paweł Jarzębowski
ul. Na Bagnie 11A
05-091 Ząbki

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.06.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wodomierzy "EPICO" produkcji Matrona Polska, została wybrana oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane
"SAN-REM"
Henryk Moczulski
ul. Gibraltarska 17
03-664 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

24.05.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM "Ochota" - Osiedle "Gorlicka"

Zarząd WSM "Ochota" zawiadamia, że w dniu 08.06.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach podziemnych wraz z naprawą dylatacji i odtworzeniem chodnika w budynkach przy ul. Racławickiej 127 i Racławickiej 129, zarządzanych przez WSM "Ochota" - Administracja Osiedla "Gorlicka" ul.Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: najpóźniej do 31.07.2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1 pok.3 w godzinach 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Przed sporządzeniem oferty Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia. Termin przeprowadzenia wizji wraz z możliwością dokonania obmiarów i odkrywej wyznacza się na 01.06.2016r.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
- nie podlega wykluczeniu z postępowania
- posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg na wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach w budynkach przy ul. Racławickiej 127 i Racławickiej 129" w sekretariacie Administracji Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1, pokój 12. do dnia 07.06.2016r. do godziny 9:00.

Wadium w wysokości 40 000 zł należy wpłacić na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 07.06.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania z ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17,IIp. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM "Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.05.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM "Ochota" - Osiedle "Gorlicka"

Zarząd WSM "Ochota" zawiadamia, że w dniu 07.06.2016r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

wymianę świetlików dachowych w budynku przy ul. Okińskiego 8, zarządzanym przez WSM "Ochota" - Administracja Osiedla "Gorlicka" ul.Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: w okresie od 20.06.2016r. do 29.07.2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1 pok.3 w godzinach 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
- nie podlega wykluczeniu z postępowania
- posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg na wymianę świetlików w budynku przy ul. Okińskiego 8" w sekretariacie Administracji Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1, pokój 12. do dnia 06.06.2016r. do godziny 9:00.

Wadium w wysokości 16 000 zł należy wpłacić na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 06.06.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania z ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2016r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17,IIp. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM "Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.05.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM "Ochota" - Osiedle "Gorlicka"

Zarząd WSM "Ochota" zawiadamia, że w dniu 07.06.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

wymianę wodomierzy "EPICO" produkcji Metrona Polska w budynkach mieszkalnych, zarządzanych przez WSM "Ochota" - Administracja Osiedla "Gorlicka" ul.Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: w okresie od 04.07.2016r. do 10.12.2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1 pok.3 w godzinach 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Jacek Celiński tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
- nie podlega wykluczeniu z postępowania
- posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg na wymianę wodomierzy EPICO" w sekretariacie Administracji Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1, pokój 12. do dnia 06.06.2016r. do godziny 9:00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 06.06.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania z ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17,IIp. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM "Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.05.2016r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 8.06.2016r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 30 położony w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 24 (pow. 36,00 m2 – I piętro)
- umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07). Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 23.05.2016r. - 7.06.2016r.
Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

- ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. ……………………….”  w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 8.06.2016r.  (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9ºº).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

04.05.2016r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 41 ust. 1, w związku z § 42 ust. 1 i 2 oraz § 39 ust. 6 Statutu Spółdzielni, Zarząd WSM „Ochota” zwołuje od dnia 30.05.2016 r. do dnia 08.06.2016 r. Walne Zgromadzenie w 7 częściach, w terminach i miejscach podanych do wiadomości członków Spółdzielni, zgodnie z obowiązującym Statutem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (jego części) w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 r.
 5. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji pełnej za lata 2011-2013 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w WSM „Ochota” w dniach 04.08.2014r. – 20.11.2014r.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.
 7. Sprawozdanie Rady Osiedla za okres sprawozdawczy.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2015 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2015 r.
  • podziału wyniku finansowego za 2015 r.
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 r.
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2017 r.
  • wystąpienia WSM „Ochota” ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 10. Rozpatrzenie odwołań od uchwał: Nr 34/2015; Nr 20/2016 Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa w WSM „Ochota” i podjęcie uchwał w tych sprawach.
 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
 12. Zakończenie obrad.

 •  Z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie Spółdzielni mogą się zaznajomić w Administracji Osiedla. Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą również dostępne na stronie internetowej Spółdzielni po zalogowaniu.
 • W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie Członkowie WSM „Ochota” zgodnie z § 39 ust. 2 Statutu.
 • Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia (§ 39 ust. 9 Statutu).
 • Uprzejmie prosimy o zabranie dowodów osobistych.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.04.2016r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2016r. (poniedziałek) Biuro Spółdzielni oraz Administracje Osiedli nie pracują.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

11.04.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd i Rada Nadzorcza z wielką radością oddaje w Państwa ręce premierowy numer gazety „Ochota na przyszłość”, której nakład jest już w trakcie bezpłatnej dystrybucji do mieszkańców i placówek znajdujących się w zasobach spółdzielni.

Pragniemy przybliżyć Państwa do spółdzielczych i lokalnych informacji oraz publikować wszystko to, co w naszym i Państwa uznaniu było, jest lub będzie warte uwagi a dotyczyć będzie naszej współpracy i przyszłości, budowania silnej wspólnoty, podejmowanych inicjatyw, porad prawnych, ciekawych miejsc, okolicy i wydarzeń itp.

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia magazynu, do zgłaszania propozycji związanych z jego zawartością. Będziemy również bardzo wdzięczni za wszelkie sugestie, a także opinie i uwagi. Zależy nam, aby wszystkie treści były atrakcyjne dla czytelników naszego magazynu.

Korzystając z okazji wydania pierwszego numeru „Ochota na przyszłość” życzymy Państwu odkrywania i korzystania wraz z rodzinami z urokliwych, być może jeszcze nieodkrytych miejsc w najbliższym otoczeniu oraz przyjemności z aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu wizerunku naszych osiedli.

Dostępna jest również wersja internetowa pisma. Odnośnik do aktualnego numeru znajdziecie Państwo poniżej.


Sprostowanie

Niniejszym chcielibyśmy sprostować dwa chochliki drukarskie (powtórzenie dwóch wyrazów) w tekście gazety na str. 9 i 16. Uprzejmie dziękujemy Czytelnikowi, który skontaktował się z nami i zgłosił oczywisty błąd. W podziękowaniu przygotowaliśmy dla tego Czytelnika małą niespodziankę. 


Z pozdrowieniami,
Zespół RedakcyjnyZARZĄD WSM "OCHOTA" oraz RADA NADZORCZA

31.03.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” zawiadamia o unieważnieniu przetargów ogłoszonych w dniu 18.02.2016r. na stronie internetowej, dotyczących:

 •  wymiany instalacji kanalizacyjnej w budynkach Strubiczów 3 i 5
 •  remontu dachu i kominów w budynkach Opaczewska 22 i 24

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

31.03.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wodomierzy „EPICO” produkcji Metrona Polska, została wybrana oferta złożona przez:

 

GRA-SANIT-BIS

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Szczepan Smogorzewski, Grażyna Smogorzewska

ul. Św. Wincentego 112 PK-3

03-291 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.03.2016r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.03.2016r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 25.03.2016r. (piątek) Biuro Spółdzielni oraz Administracje Osiedli pracują  w godzinach 7:30-12:00.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.02.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 4.03.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Remont dachu i kominów w budynkach Opaczewska 22 i Opaczewska 24 zarządzanych przez WSM Ochota” –Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: w okresie od 1.06.2016 do 30.09.2016

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 28 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł
na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Bogusława Skwarna tel. (22) 846 14 67 w 105.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na remont dachu i kominów” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok. 36 do dnia 3.03.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 29 650 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 3.03.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 4.03.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna. Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.02.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 04.03.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Wymianę wodomierzy „EPICO” produkcji Metrona Polska w budynkach przy ul. Geodetów 6, Geodetów 8, Strubiczów 1, Strubiczów 3, Strubiczów 5, Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 21 – Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: 01 września 2016r. – 31 grudnia 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 28 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości300 zł
na konto nr. 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Bogusława Skwarna tel. (22) 846 14 67 w 105.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wymianę wodomierzy EPICO produkcji Metrona Polska” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok. 36 do dnia 03.03.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 25 000 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 03.03.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 04.03.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna. Po otwarciu kopert i odczytaniu ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.02.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” - Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 04.03.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Strubiczów 3 oraz Strubiczów 5–Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: 01 kwietnia 2016r. – 30 czerwca 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 28 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł
na konto nr. 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Bogusława Skwarna tel. (22) 846 14 67 w 105.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Strubiczów 3 oraz Strubiczów 5” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok. 36 do dnia 03.03.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 7 000 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 03.03.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 04.03.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna. Po otwarciu kopert i odczytaniu ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.02.2016r.

OGŁOSZENIE

W dniu 12.02.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM „Ochota” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w zakresie przeglądów i konserwacji instalacji gazowych w latach 2016-2018 na terenie Osiedla Jadwisin.

 

Prace będą wykonywane przez firmę:

„GASB” Instalatorstwo Gazowe, Sanitarne i ogrzewania

Alicja Różycka

05-091 Ząbki, ul. Na Bagnie 12

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.02.2016r.

OGŁOSZENIE

W dniu 12.02.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM „Ochota” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w zakresie przeglądów i konserwacji przewodów kominowych i wentylacyjnych w latach 2016-2018 na terenie Osiedla Jadwisin.

 

Prace będą wykonywane przez firmę:

Zakład Usług Kominiarskich

Monika Wierzbicka

03-744 Warszawa, ul. Korsaka 1/11

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.02.2016r.

OGŁOSZENIE

W dniu 12.02.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM „Ochota” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w zakresie konserwacji terenów zielonych w latach 2016-2018 na terenie Osiedla Jadwisin.

 

Prace będą wykonywane przez firmę:

ZROB Paweł Curyło, Janusz Luberek s.c.

Zakład Robót Ogrodniczych i Brukarskich

01-237 Warszawa, ul. Ordona 1

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.02.2016r.

OGŁOSZENIE

W dniu 12.02.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM „Ochota” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w zakresie  napraw i remontów powierzchni utwardzonych w latach 2016-2018 na terenie Osiedla Jadwisin.

 

Prace będą wykonywane przez firmę:

Roboty Budowlano-Drogowe Bogdan Błaszczak

01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 58/133

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.01.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”-Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.02.2016r o godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Przegląd i konserwację przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach zarządzanych przez WSM Ochota”
Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: przez okres 3 lat

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 25 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr
88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Tomasz Wojcieski tel. (22) 846 14 67 w 115

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 •  wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na ……………” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok 36 do dnia 11.02.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 4 000 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 11.02.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 12.02.2016r o godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.01.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”-Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.02.2016r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Przegląd i konserwacje instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez WSM Ochota” 
Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: przez okres 3 lat

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 25 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Tomasz Wojcieski tel. (22) 846 14 67 w 115

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na ……………” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok 36 do dnia 11.02.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 4 000 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 11.02.2016r.

Wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 12.02.2016r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.01.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”-Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.02.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Naprawy i remonty nawierzchni utwardzonych na terenach zarządzanych przez WSM "Ochota”
Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: przez okres 3 lat

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 25 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Tomasz Wojcieski tel. (22) 846 14 67 w 115.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na ……………” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok 36 do dnia 11.02.2016r. do godz. 9.00

Wadium w wysokości 4 000 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 11.02.2016r.

Wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 12.02.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.01.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”-Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.02.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Konserwacje terenów zielonych zarządzanych przez WSM Ochota”
Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: przez okres 3 lat

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 25 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Tomasz Wojcieski tel. (22) 846 14 67 w 115.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na ……………” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok 36 do dnia 11.02.2016r. do godz. 9.00

Wadium w wysokości 4 000 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 11.02.2016r.

Wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 12.02.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.01.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” zawiadamia o anulowaniu przetargów ogłoszonych w dniu 14.01.2016r. na stronie internetowej dotyczących:

 • robót sanitarnych (wymiana wodomierzy EPico, wymiana instalacji kanalizacyjnej, wymiana instalacji gazu);
 • przeglądów okresowych instalacji gazu oraz instalacji kominowej i wentylacyjnej;
 • robót budowlanych (remont elewacji, remont pokrycia dachów, remont klatek schodowych);
 • konserwacji terenów zielonych oraz brukarskich.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku:

 • ponownego ogłoszenia przetargów – oferenci, którzy dokonali wpłaty za materiały przetargowe, będą mogli ponownie pobrać nowe materiały bez wnoszenia opłaty.
 • braku ponownego ogłoszenia o przetargu – opłaty za pobrane materiały przetargowe będą zwracane.

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności