Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobraniaRegulamin realizacji inwestycji budowalnej pod nazwą „MOŁDAWSKA"

Oświadczenie - Wskazanie Członka Spółdzielni

Deklaracja przystąpienia do WSM "Ochota"

Statut WSM "Ochota"

Regulamin gospodarki finansowej WSM „Ochota”

Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków w zasobach WSM „Ochota”

Regulamin indywidulnego rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania do mieszkań i lokali użytkowych będących w zasobach WSM „Ochota"

Regulamin obrad walnego zgromadzenia WSM „Ochota”

Regulamin przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota”

Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w WSM „Ochota”

Regulamin udzielania zamówień niepublicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla WSM „Ochota”

Regulamin porządku domowego w WSM „Ochota” wraz z regulaminem korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach podziemnych w budynkach, pozostających w zasobach lub zarządzanych przez WSM „Ochota" oraz regulaminem montażu klimatyzatorów

Uchwała w sprawie zasad udostępniania i zaznajamiania się członków Spółdzielni z jej dokumentacją

Wniosek o wgląd do dokumentów

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów

Wzór regulaminu realizacji inwestycji budowlanych na terenie nieruchomości znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OCHOTA” na tzw. zasadach deweloperskich.