Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobraniaRegulamin realizacji inwestycji budowalnej pod nazwą „MOŁDAWSKA"

Deklaracja przystąpienia do WSM "Ochota"

Statut WSM "Ochota"

Regulamin gospodarki finansowej WSM „Ochota”

Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków w zasobach WSM „Ochota”

Regulamin indywidulnego rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania do mieszkań i lokali użytkowych będących w zasobach WSM „Ochota"

Regulamin obrad walnego zgromadzenia WSM „Ochota”

Regulamin przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota”

Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w WSM „Ochota”

Regulamin udzielania zamówień niepublicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla WSM „Ochota”

Regulamin porządku domowego w WSM „Ochota” wraz z regulaminem korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach podziemnych w budynkach, pozostających w zasobach lub zarządzanych przez WSM „Ochota" oraz regulaminem montażu klimatyzatorów

Uchwała w sprawie zasad udostępniania i zaznajamiania się członków Spółdzielni z jej dokumentacją

Wniosek o wgląd do dokumentów

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów

Wzór regulaminu realizacji inwestycji budowlanych na terenie nieruchomości znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OCHOTA” na tzw. zasadach deweloperskich.