Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Aktualności

14.08.2017r.

OGŁOSZENIE

Informacja wyłącznie dla właścicieli lokali wyodrębnionych

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ochota" informuje iż na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz podjętej na jej podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy L/1217/2017r. z dnia 08 czerwca 2017r. istnieje możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami z uwzględnieniem 95% bonifikaty.

Warunkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego jest wyrażenie zgody przez wszystkich użytkowników wieczystych danej nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy w terminie do 08 września 2017 roku o zgłaszanie się właścicieli wyodrębnionych lokali do biura Spółdzielni przy ulicy Pruszkowskiej 17 pokój 112 i 115 (poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00, wtorek-piątek w godzinach 8:00 - 14:00), w celu wypełnienia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz dostarczenie wymaganych załączników:

1. Aktualnego, zwykłego odpisu z Księgi wieczystej lokalu (Ważność 3 miesiące)

2. Aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego nabycie prawa do lokalu (kopia poświadczenia notarialnego)

3. Opłata skarbowa w wysokości 10zł za wydanie decyzji (płatne w kasie Urzędu Dzielnicy - oryginalne potwierdzenie dokonania wpłaty).

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

08.08.2017r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 14.08.2017 r. (poniedziałek) Biuro Spółdzielni i Administracje Osiedli nie pracują.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.08.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem remontu chodników przy ul. Okińskiego 8 i 10 w Warszawie na terenie WSM „Ochota” Osiedle Gorlicka, została odrzucona oferta firm:


ROBOTY BUDOWLANO-DROGOWE mgr inż. Bogdan Błaszczak ze względu na oferowaną cenę, która przewyższa kwotę ustaloną w kosztorysie inwestorskim.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.08.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace, związane z remontem chodników przy ul. Okińskiego 8 i 10 w Warszawie Os. Gorlicka, WSM „Ochota” Osiedla Gorlicka, została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych
„MARGOT”
ul. Pasaż Ursynowski 11
02-784 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

01.08.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle Gorlicka

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 21.08.2017r. o godz. 11.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont klatki schodowej I – III budynku przy ul. Żwirki i Wigury 5, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Gorlicka ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 18.08.2017r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89- 32 p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89- 44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont klatki schodowej I – III budynku przy ul. Żwirki i Wigury 5” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie
ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 21.08.2017r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 18.08.2017r. Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017r o godz. 11.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.07.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota" - Osiedle Jadwisin

Zarząd WSM „Ochota" zawiadamia, że w dniu 21.08.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie remontu pokrycia dachu w
budynkach przy ul. Strubiczów 3 i 4 w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota" Administracja Osiedla Jadwisin ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: do 7 tyg. od daty podpisania umowy

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 18.08.2017r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokoszą tel. (22) 572-89-32 p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
• jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
• nie podlega wykluczeniu z postępowania
• posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
• wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie remontu pokrycia dachu w budynkach przy ul. Strubiczów 3 i 4 w Warszawie" w siedzibie Zarządu Spółdzielni w
Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 21.08.2017r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie
przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna. Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.07.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota" - Osiedle Gorlicka

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota" z siedzibą w Warszawie (02-119), ul. Pruszkowska 17 (dalej: „Spółdzielnia"), zawiadamia, że w dniu 21.08.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na: wykonanie remontu elewacji i termomodernizacji budynku wielorodzinnego ul. Racławicka 131 w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota" Administracja Osiedla Gorlicka ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana po przyznaniu środków finansowych na termomodernizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz zabezpieczeniu środków finansowych przez  użytkowników budynku posadowionego na nieruchomości przy ul. Racławickiej 131 na spłatę kredytu.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 18.08.2017r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokoszą tel. (22) 572-89-32 Inspektor Nadzoru ds. budowlanych p. Michał Popławski tel. (22) 572-89-42, p. Andrzej Jachimowicz tel.(22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
• jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
• nie podlega wykluczeniu z postępowania
• posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
• wpłacił wymagane wadium.

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie remontu elewacji i termomodernizacji budynku wielorodzinnego ul. Racławicka 131 w Warszawie Administracja Os. Gorlicka" w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 21.08.2017r. dogodź. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia18.08.2017r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą. Otwarcie ofert nastąpi w dniu21.08.2017r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna. Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.07.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota" - Osiedle „Gorlicka"

Zarząd WSM „Ochota" zawiadamia, że w dniu 21.08.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wymiany instalacji elektrycznych w budynku usługowym przy ul. Baleya 9 w Warszawie, zarządzanym przez WSM „Ochota" Administracja Osiedla „Gorlicka" ul. Gorlicka l w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie
ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 18.08.2017r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: P. Wioletta Kokoszą tel. (22) 572-89-32 P. Andrzej Jachimowicz (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
• jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
• nie podlega wykluczeniu z postępowania
• posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
• wpłacił wymagane wadium


Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wymiany instalacji elektrycznych w budynku usługowym przy ul. Baleya 9 w Warszawie" w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 21.08.2017r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 18.08.2017r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie
przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna. Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.07.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem klatki schodowej I - III budynku przy ul. Żwirki i Wigury 5 w Warszawie zostało unieważnione zgodnie z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE I DOSTAWY ŚWIADCZONE DLA WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OCHOTA" § 27 pkt. l c) żadna z nadesłanych ofert nie spełnia warunków zamówienia:

 • a) Oferta firmy ELREM MAX Jolanta Stankiewicz została odrzucona ze względu na oferowaną cenę, która przewyższa kwotę ustaloną w kosztorysie inwestorskim.

 • b) Oferta firmy REMBUD Zakład Modernizacyjno-Budowlany Remigiusz Brudziński została odrzucona ze względu na oferowaną cenę, która przewyższa kwotę ustaloną w kosztorysie inwestorskim.

 • c) Oferta firmy DOMAX Modzalewski Daniel została odrzucona ze względu na oferowaną cenę, która oszacowania poniżej wartości robocizny wg stawek SEKOCENBUD dla województwa mazowieckiego.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

19.07.2017r.

OGŁOSZENIE

13 kwietnia 2017 r. WSM OCHOTA zakończyła wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Biurze Zarządu oraz w obu Osiedlach - Jadwisin i Gorlicka. Od tego momentu pracownicy Spółdzieleni pracują zgodnie z wymogami Normy PN EN 9001:2009. 

Przeprowadzony w dniu 02 czerwca 2017 r. przez niezależnego, certyfikowanego audytora firmy TUV NORD, audyt kontrolny potwierdził w praktyce zgodność sposobu zarządzania Spółdzielnią z wymaganiami Normy PN EN 9001:2009, zdefiniowanymi procesami w 11 obszarach działania oraz dokumentacją organizacji. 

WSM OCHOTA spełniając wymagania Normy uzyskała certyfikat ISO 9001 :2009, dołączając do prestiżowej grupy 40 spółdzieleni mieszkaniowych w Polsce realizując swoje hasło :

WYSOKA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA GWARANTEM ZADOWOLENIA MIESZKAŃCÓW

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.07.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku usługowym przy ul. Baleya 9 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

„INS-BUD Jerzy Kowalczyk”
ul. Targowa 63/30
03-729 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.07.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji wody zimnej oraz doposażeniem w instalację ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 38 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane 
„SAN-REM” Henryk Moczulski
ul. Gibraltarska 17
03-664 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.07.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku usługowym przy ul. Baleya 9 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę firmy Ekoprojekt Sp. z o.o. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.07.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle Gorlicka

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 27.07.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont chodników przy ul. Okińskiego 8 i 10 w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Gorlicka  ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 26.07.2017r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont chodników przy ul. Okińskiego 8 i 10 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 27.07.2017r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 26.07.2017r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2017r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

11.07.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle Gorlicka

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 26.07.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont klatki schodowej I - III budynku przy ul. Żwirki i Wigury 5, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Gorlicka  ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 25.07.2017r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont klatki schodowej I - III budynku przy ul. Żwirki i Wigury 5” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 26.07.2017r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 25.07.2017r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2017r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności