Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Aktualności

19.07.2017r.

OGŁOSZENIE

13 kwietnia 2017 r. WSM OCHOTA zakończyła wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Biurze Zarządu oraz w obu Osiedlach - Jadwisin i Gorlicka. Od tego momentu pracownicy Spółdzieleni pracują zgodnie z wymogami Normy PN EN 9001:2009. 

Przeprowadzony w dniu 02 czerwca 2017 r. przez niezależnego, certyfikowanego audytora firmy TUV NORD, audyt kontrolny potwierdził w praktyce zgodność sposobu zarządzania Spółdzielnią z wymaganiami Normy PN EN 9001:2009, zdefiniowanymi procesami w 11 obszarach działania oraz dokumentacją organizacji. 

WSM OCHOTA spełniając wymagania Normy uzyskała certyfikat ISO 9001 :2009, dołączając do prestiżowej grupy 40 spółdzieleni mieszkaniowych w Polsce realizując swoje hasło :

WYSOKA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA GWARANTEM ZADOWOLENIA MIESZKAŃCÓW

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.07.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku usługowym przy ul. Baleya 9 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

„INS-BUD Jerzy Kowalczyk”
ul. Targowa 63/30
03-729 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.07.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji wody zimnej oraz doposażeniem w instalację ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 38 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane 
„SAN-REM” Henryk Moczulski
ul. Gibraltarska 17
03-664 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.07.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku usługowym przy ul. Baleya 9 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę firmy Ekoprojekt Sp. z o.o. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.07.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle Gorlicka

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 27.07.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont chodników przy ul. Okińskiego 8 i 10 w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Gorlicka  ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 26.07.2017r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

  • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
  • nie podlega wykluczeniu z postępowania
  • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont chodników przy ul. Okińskiego 8 i 10 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 27.07.2017r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 26.07.2017r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2017r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

11.07.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle Gorlicka

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 26.07.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont klatki schodowej I - III budynku przy ul. Żwirki i Wigury 5, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Gorlicka  ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 25.07.2017r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

  • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
  • nie podlega wykluczeniu z postępowania
  • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont klatki schodowej I - III budynku przy ul. Żwirki i Wigury 5” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 26.07.2017r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 25.07.2017r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2017r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.07.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „OCHOTA" informuje, że posiada do wynajęcia boks garażowy przy ul. Gorlickiej o pow. 16,7m2.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Administracji Osiedla Gorlicka przy ul. Gorlicka 1 do dnia 14 lipca br.

Wniosek powinien zawierać : cenę najmu za m2,osoba składająca ofertę powinna być mieszkańcem Osiedla Gorlicka, posiadać samochód na własność, nie może być właścicielem/współwłaścicielem boksu garażowego, nie zalegać z opłatami w stosunku do Spółdzielni.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. Tel. 22 658 00 83

Zgodnie z regulaminem najmu zasobów WSM „Ochota"

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.06.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem remontu elewacji i termomodernizacji – docieplenie elewacji i stropodachu budynku wielorodzinnego ul. Grójecka 80/102 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

„AGRAPLAST Sp. z o.o."
ul. Śliska 3 lok. 1B 
00-127 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.06.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem pięcioletnich przeglądów budynków w zakresie instalacji elektrycznej zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Os. Jadwisin, została wybrana oferta złożona przez:

„COMPLEX Rafał Gajda” 
ul. Kwiska 158 
54-210 Wrocław

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.06.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem pięcioletnich przeglądów budowlano-sanitarnych budynków zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Os. Jadwisin, na podstawie § 24 pkt. 1 c) Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla WSM Ochota, zostały odrzucone oferty firm: Polska Grupa Inżynieryjna Zakład Usług Budowlanych i KOB-24 Grzegorz Wilczek. Oferty zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.06.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem pięcioletnich przeglądów budowlano-sanitarnych budynków zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Os. Jadwisin, została wybrana oferta złożona przez:

„USŁUGI PROJEKTOWE l NADZÓR BUDOWLANY PAPIEROWSKI MARCIN"
ul. Stefana Grota-Roweckiego 2a lok. 6 
09-200 Sierpc

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.06.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z podniesieniem balustrad na balkonach budynku przy ul. Zarankiewicza 9, została wybrana oferta złożona przez:

„M-BUD Zakład Robót Ogólnobudowlanych – Jerzy Zawistowski”
ul. Nowogrodzka 31 lok. 220
00-511 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.06.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy Krakowska 268, 270, 272, Al. Dwudziestolatków 1A, 2, 3, ul. 1-go Sierpnia 33, ul. 1-go Sierpnia 39/ al. Dwudziestolatków 4A, ul. 1-go Sierpnia 41/ al. Dwudziestolatków 6, ul. Lechicka 4, ul. Sabały 10/12 w Warszawie, został wykluczony wykonawca Zakład Usług Budowlanych Roman Wróblewski. Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 16 pkt. 2 e) Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla WSM Ochota w związku z nieprzedstawieniem odpowiednich dokumentów. Nie zostały przedstawione dokumenty potwierdzające, że oferent jest w stanie należycie zrealizować zamówienie.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.06.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy Krakowska 268, 270, 272, Al. Dwudziestolatków 1A, 2, 3, ul. 1-go Sierpnia 33, ul. 1-go Sierpnia 39/ al. Dwudziestolatków 4A, ul. 1-go Sierpnia 41/ al. Dwudziestolatków 6, ul. Lechicka 4, ul. Sabały 10/12 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
GRA-SANIT BIS
Szczepan Smogorzewski, Grażyna Smogorzewska
ul. Św. Wincentego 112 PK-3
03-291 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.06.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy ul. Baleya 1, Baleya 7, Gorlicka 6, Gorlicka 15A, Okińskiego 1, Okińskiego 6, Okińskiego 8, Sąchocka 1, Sąchocka 2, Żwirki i Wigury 33, Astronautów 4, Astronautów 12, 17 Stycznia 40, Tańskiego 3 w Warszawie, został wykluczony wykonawca Zakład Usług Budowlanych Roman Wróblewski. Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 16 pkt. 2 e) Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla WSM Ochota w związku z nieprzedstawieniem odpowiednich dokumentów. Nie zostały przedstawione dokumenty potwierdzające, że oferent jest w stanie należycie zrealizować zamówienie.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności