Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Postępowania przetargowe 2014r.

23.12.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM Ochota Osiedle Gorlicka informuje o wpłynięciu w dniu 22.12.2014r. protestu na zmianę wyniku postępowania przetargowego pt.:

"Wykonywanie prac porządkowych w zasobach WSM Ochota Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie w 2015 roku"

W związku z powyższym wstrzymuje się podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.12.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 18.12.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" uznała protest Wykonawcy w zakresie postępowania przetargowego pt.: "Wykonywanie prac porządkowych w 2015 roku w zasobach WSM Ochota Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie zgodnie z wykazem".
Biorąc powyższe pod uwagę, wybrano ofertę firmy:

DREW-PLAK Sławomir Wikieł
04-434 Warszawa, ul. Mokry Ług 23ADecyzją Komisji przetargowej postępowanie przetargowe pt:

"Wykonywanie konserwacji terenów zielonych w 2015roku w zasobach WSM "Ochota" Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie zgodnie z wykazem i zakresem robót" unieważnia się.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM Ochota Osiedle Gorlicka informuje o wpłynięciu w dniu 17.12.2014r. protestu na wynik postępować przetargowych pt:

"Wykonywanie prac porządkowych w zasobach WSM Ochota Gorlicka i Kolonii Okęcie w 2015 roku"

"Wykonywanie konserwacji terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie"

W związku z powyższym, wstrzymuje się podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, do czasu rozstrzygnięcia protestu.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.12.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 05.12.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonałą wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie:

"Wykonywanie prac porządkowych w 2015 roku w zasobach WSM "Ochota" zgodnie z wykazem"Prace zostaną wykonane przez firmę:

Fest bud Paweł Zawistowski
05-205 Klembów, Tuł 34

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.11.2014r.

WYJAŚNIENIE

Do postępowania:

1. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej wraz z osprzętem instalacji WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 4

Zmienia się ptk.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu

"Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu WSM "Ochota"(ul. Pruszkowska 17) w dniu 27.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212."

na zapis:

"Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu WSM "Ochota"(ul. Pruszkowska 17) w dniu 01.12.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212."


Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.11.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 17.11.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w doku 2014r. na terenie Osiedla Gorlicka:

Remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Tańskigo 5 w WarszawiePrace zostaną wykonane przez firmę:

P.B.U.H. Zielaś Sp. k 33-101 Tarnów, ul. Daleka 20

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.11.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 17.11.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w doku 2014r. na terenie Osiedla Gorlicka:

Przemurowanie kominów dachowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Astronautów 4, Tańskieog 3, Hynka 3 w WarszawiePrace zostaną wykonane przez firmę:

Firma Budowlana i Remontowa Stanisław Abramowski
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Malinowa 3

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.11.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul.Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej wraz z osprzętem instalacji WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 4

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 27.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 27.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 11.12.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienie części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.11.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 07.11.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w doku 2014r. na terenie Osiedla Gorlicka:

Wymiana świetlików dachowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 13 w WarszawiePrace zostaną wykonane przez firmę:

F.P. METAL YACHT 05-091 Ząbki, ul. Na Bagnie 11a.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.11.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul.Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

"Wykonywanie prac porządkowych w budynkach ujętych w wykazie w 2015 roku"

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 20.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dizale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 20.11.2014r. o godzinie 12:00.Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 01.12.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienie części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.11.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul.Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie przetargowe na wykonanie robót:

"Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie"

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 20.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 20.11.2014r. o godzinie 12:00.Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 01.12.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienie części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.10.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Przemurowanie kominów dachowych budynków mieszkalnych:

 

 • ul. Astronautów 4
 • ul. Tańskiego 3
 • ul. Hynka 3

 


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 07.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 07.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 14.11.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.10.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Wymiana wewnętrznej linii zasilającej wraz z osprzętem instalacji WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 4
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 07.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 07.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 21.11.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.10.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Tańskiego 5
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 07.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 07.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 21.11.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.10.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Wykonanie i wymiana dwóch świetlików dachowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 13 w Warszawie
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 07.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 07.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 14.11.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.08.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie n/w robót w Osiedlu Jadwisin Warszawa ul. Korotyńskiego 23, zostali wybrani następujący oferenci:

1. Remont Elewacji - ul. 1-go Sierpnia 47,49,49A
Firma AGRAPLAST Sp. z o.o.
00-127 Warszawa ul. Śliska 3 lok. 1B


2. Remont Balkonów - ul. Grójecka 80/102
Firma PBUH "ZELIAŚ" Sp. J.L. Zeliaś i S. Zeliaś
33-101 Tarnów ul. Daleka 2

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.08.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie niżej wymienionych robót w Osiedlu Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23.

1. Remont Elewacji - 3 budynki
2. Remont Balkonów - 1 budynek

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla Jadwisin pokój nr 36
do dnia 19.08.2014r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2014r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółdzielni: Warszawa ul. Pruszkowska 17.

Materiały przetargowe do odebrania w Administracji Osiedla - Dział Techniczny pokój nr 28 w godzinach 8:00-14:00
tel. 22 846 14 20, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300zł na konto: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

16.07.2014r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 31.07.2014r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokalu mieszkalnego postawionego do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 100 położony w Warszawie przy ul. Baleya 14 (pow. 38,50 m2 – I piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokal mieszkalny zostanie udostępniony do obejrzenia w dniach 23.07.2014r. - 30.07.2014r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :
- ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr ...... przy ul. ..................................” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 31.07.2014r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.07.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 07.07.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w roku 2014 na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie:

"Wykonywanie konserwacji terenów zielonych w WSM "Ochota" na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie w Warszawie".


Prace Zostaną wykonane przez firmę:

DREW-PLAK Sławomir Wikieł
ul. Mokry Ług 23A
04-434 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

02.07.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 30.06.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2014 na terenie Osiedla Gorlicka:

"Remont wentylatorni w garażach budynku mieszkalnego przy ul. Racławickiej 127/129 i 131/133 w Warszawie".


Prace Zostaną wykonane przez firmę:

M.BUD Zakład Robót ogólnobudowlanych
ul. Ks. Baranowskiego 23
96-313 Jaktorów

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

01.07.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie przetargowe na wykonanie robót:

"Wymiana i przeciwwodnej z odtworzeniem warstw zgodnie z projektem, uszczelnienie dylatacji konstrykcyjnych płyty i powłoki posadzki zewnętrznej w podcieniach budynku Racławicka 131/133 w Warszawie"Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 15.07.2014r. do godziny 9:00.

Materiały ptrzetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się w z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 15.07.2014r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 21.07.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.06.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie przetargowe na wykonanie robót:

"Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie
Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie"Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 30.06.2014r. do godziny 9:00.

Materiały ptrzetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się w z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 30.06.2014r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 07.07.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

12.06.2014r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 26.06.2014r o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 127 położony w Warszawie przy ul. Geodetów 4 (pow. 24,50 m2 - VIII piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

b2. Lokal mieszkalny nr 100 położony w Warszawie przy ul. Baleya 14 (pow. 38,50 m2 - I piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetarguWyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 16.06.2014r. - 25.06.2014r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10 - poz. 2
 • ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67 - poz. 1

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr ...... przy ul. ..................................” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 26.06.2014r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

30.05.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Wykonanie i wymiana świetlików dachowych w budyku mieszkalnym przy
ul. Gorlickiej 13 w WarszawieOferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 23.06.2014r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.
Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 23.06.2014r. o godzinie 12:00.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 30.06.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robot do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

30.05.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Remont wentylatorni w garażach budynku mieszkalnego przy
ul. Racławickiej 131/133 w WarszawieOferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 23.06.2014r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.
Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 23.06.2014r. o godzinie 12:00.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 30.06.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robot do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

30.05.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Remont wentylatorni w garażach budynku mieszkalnego przy
ul. Racławickiej 127/129 w WarszawieOferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 23.06.2014r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.
Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 23.06.2014r. o godzinie 12:00.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 30.06.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robot do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

30.05.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Wymiana izolacji przeciwwodnej z odtworzeniem warstw zgodnie z projektem, uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych płyty i powłoki posadzki zewnętrznej w podcieniach budynku Racławicka 131/133 w WarszawieOferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 23.06.2014r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.
Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 23.06.2014r. o godzinie 12:00.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 30.06.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robot do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.04.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 15.04.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty niżej wymienionych robót w roku 2014 na terenie Kolonii Okęcie i Osiedla Gorlicka:

 • Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie
  firma PHU GAMMA Andrzej Zakrzewski, ul. Wolska 75/90, 01-229 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.04.2014r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 8.05.2014r. o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 119 położony w Warszawie przy ul. Sąchockiej 1
(pow. 28,30 m2 – X piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.

2. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Tańskiego 5
(pow. 51,50 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.

3. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Hynka 7
(pow. 41,00 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.

4.Lokal mieszkalny nr 68 położony w Warszawie przy ul. Dwudziestolatków 4
(pow. 37,20 m2 – I piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetarguWyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 28.04.2014r. - 7.05.2014r.

Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10 - poz. 1
 • Al. Krakowska 268, tel. (22) 846-29-82 - poz. 4
 • ul. Żwirki i Wigury 3A, tel. (22) 846-02-71 - poz. 2, 3.Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 8.05.2014r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.03.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie n/w robót w Osiedlu Jadwisin Warszawa ul. Korotyńskiego 23, zostali wybrani następujący oferenci:

 • Remont elewacji, balkonów i podziemnego garażu - ul. Leżajska 3 - firma PBU-H „ZELIAŚ” Sp. J. L. Zeliaś i S. Zeliaś 33-101 Tarnów ul. Daleka 20;
 • Remont elewacji i balkonów - ul. 1 Sierpnia 47A - firma „AGRAPLAST” Sp. z o.o. 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 68/1.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.03.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie przetargowe na wykonanie robót:


"Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie".Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA - Warszawa, ul. Gorlicka 1pokój nr 12 do dnia 11.04.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 11.04.2014r. o godzinie 12:00
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 18.04.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.03.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 24.03.2014r. Komisja przetargowa zwołana przez Zarząd WSM „Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót sanitarnych i elektrycznych w roku 2014 r. na terenie Kolonii Okęcie - Osiedle Gorlicka:

 • doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji zimnej wody, instalacji gazu, instalacji kanalizacji, montaż wentylacji mechanicznej wywiewnej - lokale kawalerki, 32 lokale w budynku mieszkalnym przyul. Żwirki i Wigury 3 w Warszawie - Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SAN-REM Henryk Moczulski, 03-664 Warszawa, ul. Gibraltarska 17.
 • doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Hynka 7 w Warszawie - Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SAN-REM Henryk Moczulski, 03-664 Warszawa, ul. Gibraltarska 17.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.03.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 24.03.2014r. Komisja przetargowa zwołana przez Zarząd WSM „Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie n/w rodzaju robót w roku 2014r. na terenie Osiedla Gorlicka:

 • remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Mołdawskiej 4 - firma AGRAPLAST Sp. z o.o., ul. Międzynarodowa 68/1, 03-922 Warszawa;
 • remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Mołdawskiej 6 - firma AGRAPLAST Sp. z o.o., ul. Międzynarodowa 68/1, 03-922 Warszawa;
 • remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Astronautów 3 - firma AGRAPLAST Sp. z o.o., ul. Międzynarodowa 68/1, 03-922 Warszawa;

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.03.2014r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 3.04.2014r. o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 119 położony w Warszawie przy ul. Sąchockiej 1 (pow. 28,30 m2 – X piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
2. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Tańskiego 5 (pow. 51,50 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
3. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Hynka 7 (pow. 41,00 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
4. Lokal mieszkalny nr 68 położony w Warszawie przy ul. Dwudziestolatków 4 (pow. 37,20 m2 – I piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu


Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 26.03.2014r. - 2.04.2014r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10 - poz. 1
 • Al. Krakowska 268, tel. (22) 846-29-82 - poz. 4
 • ul. Żwirki i Wigury 3A, tel. (22) 846-02-71 - poz. 2, 3.


Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 3.04.2014r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni(nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu.Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

05.03.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Wymiana instalacji gazowej, wod-kan, doposażenia w ccw. oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w kawalerkach wraz z jej zasilaniem w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Warszawie.

2. Wymiana instalacji zimnej wody oraz doposażenie w ccw. w budynku mieszkalnym przy ul. Hynka 7 w Warszawie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla Gorlicka, Warszawa ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 19.03.2014r. do godz. 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 19.03.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 26.03.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.03.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Remont elewacji i balkonów budynków mieszkalnych:

 

 • ul. Mołdawska 4
 • ul. Mołdawska 6
 • ul. Astronautów 3

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla Gorlicka, Warszawa ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 17.03.2014r. do godz. 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 17.03.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 24.03.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.02.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie n/w robót w Osiedlu Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23.

1. Remont elewacji i podziemnego garażu w 1 budynku.
2. Remont elewacji – 1 budynek.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla Jadwisin pok. nr 36
do dnia 13.03.2014r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2014r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni: Warszawa ul. Pruszkowska 17.

Materiały przetargowe do odebrania w Administracji Osiedla pokój nr 25 w godz. 8:00 - 14:00

tel. 22 846 14 67 w. 115 - Tomasz Wojcieski, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł
na konto: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

30.01.2014r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 20.02.2014r o godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 26 położony w Warszawie przy ul. Hynka 5 (pow. 39,30 m2 – I piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
2. Lokal mieszkalny nr 87 położony w Warszawie przy ul. Dickensa 29 (pow. 72,13 m2 – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
3. Lokal mieszkalny nr 119 położony w Warszawie przy ul. Sąchockiej 1 (pow. 28,30 m2 – X piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
4. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Tańskiego 5 (pow. 51,50 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
5. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Warszawie przy ul. Tańskiego 5 (pow. 51,70 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
6. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Hynka 7 (pow. 41,00 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu


Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni
(ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).

Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 12.02.2014r. - 19.02.2014r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10 - poz. 3
 • ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67 - poz. 2
 • ul. Żwirki i Wigury 3A, tel. (22) 846-02-71 - poz. 1, 4, 5, 6.

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 20.02.2014r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9ºº).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.01.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” przeprowadza postępowanie o udzieleniezamówienia na wykonanie n/w robót w Osiedlu Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23:

 • Wymiana instalacji gazu w 3 budynkach
 • Remont hydroforni
 • Wymiana kanalizacji w kuchniach w 1 budynku
 • Remont węzła c.o. i c.c. w pawilonie handlowo-usługowym
 • Remont pokryć dachów na 3 budynkach
 • Remont elewacji i podziemnego garażu w 1 budynku


Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla pokój nr 36 do dnia 04.02.2014r. do godziny 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2014r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni: Warszawa ul. Pruszkowska 17.

Materiały przetargowe są do odebrania w Administracji Osiedla pokój nr 25 w godzinach 8:00-14:00
telefon: 22 846 14 67 w. 115 - Tomasz Wojcieski, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto:
88 1020 1055 0000 9702 0097 7157

ZARZĄD WSM "OCHOTA"