Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Bieżące postępowania przetargowe

03.08.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem remontu chodników przy ul. Okińskiego 8 i 10 w Warszawie na terenie WSM „Ochota” Osiedle Gorlicka, została odrzucona oferta firm:


ROBOTY BUDOWLANO-DROGOWE mgr inż. Bogdan Błaszczak ze względu na oferowaną cenę, która przewyższa kwotę ustaloną w kosztorysie inwestorskim.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.08.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace, związane z remontem chodników przy ul. Okińskiego 8 i 10 w Warszawie Os. Gorlicka, WSM „Ochota” Osiedla Gorlicka, została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych
„MARGOT”
ul. Pasaż Ursynowski 11
02-784 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

01.08.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle Gorlicka

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 21.08.2017r. o godz. 11.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont klatki schodowej I – III budynku przy ul. Żwirki i Wigury 5, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Gorlicka ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 18.08.2017r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89- 32 p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89- 44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

  • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
  • nie podlega wykluczeniu z postępowania
  • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont klatki schodowej I – III budynku przy ul. Żwirki i Wigury 5” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie
ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 21.08.2017r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 18.08.2017r. Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017r o godz. 11.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.07.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota" - Osiedle Jadwisin

Zarząd WSM „Ochota" zawiadamia, że w dniu 21.08.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie remontu pokrycia dachu w
budynkach przy ul. Strubiczów 3 i 4 w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota" Administracja Osiedla Jadwisin ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: do 7 tyg. od daty podpisania umowy

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 18.08.2017r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokoszą tel. (22) 572-89-32 p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
• jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
• nie podlega wykluczeniu z postępowania
• posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
• wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie remontu pokrycia dachu w budynkach przy ul. Strubiczów 3 i 4 w Warszawie" w siedzibie Zarządu Spółdzielni w
Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 21.08.2017r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie
przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna. Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.07.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota" - Osiedle Gorlicka

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota" z siedzibą w Warszawie (02-119), ul. Pruszkowska 17 (dalej: „Spółdzielnia"), zawiadamia, że w dniu 21.08.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na: wykonanie remontu elewacji i termomodernizacji budynku wielorodzinnego ul. Racławicka 131 w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota" Administracja Osiedla Gorlicka ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana po przyznaniu środków finansowych na termomodernizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz zabezpieczeniu środków finansowych przez  użytkowników budynku posadowionego na nieruchomości przy ul. Racławickiej 131 na spłatę kredytu.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 18.08.2017r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokoszą tel. (22) 572-89-32 Inspektor Nadzoru ds. budowlanych p. Michał Popławski tel. (22) 572-89-42, p. Andrzej Jachimowicz tel.(22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
• jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
• nie podlega wykluczeniu z postępowania
• posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
• wpłacił wymagane wadium.

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie remontu elewacji i termomodernizacji budynku wielorodzinnego ul. Racławicka 131 w Warszawie Administracja Os. Gorlicka" w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 21.08.2017r. dogodź. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia18.08.2017r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą. Otwarcie ofert nastąpi w dniu21.08.2017r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna. Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.07.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota" - Osiedle „Gorlicka"

Zarząd WSM „Ochota" zawiadamia, że w dniu 21.08.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wymiany instalacji elektrycznych w budynku usługowym przy ul. Baleya 9 w Warszawie, zarządzanym przez WSM „Ochota" Administracja Osiedla „Gorlicka" ul. Gorlicka l w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie
ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 18.08.2017r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: P. Wioletta Kokoszą tel. (22) 572-89-32 P. Andrzej Jachimowicz (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
• jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
• nie podlega wykluczeniu z postępowania
• posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
• wpłacił wymagane wadium


Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wymiany instalacji elektrycznych w budynku usługowym przy ul. Baleya 9 w Warszawie" w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 21.08.2017r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 18.08.2017r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie
przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna. Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.07.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem klatki schodowej I - III budynku przy ul. Żwirki i Wigury 5 w Warszawie zostało unieważnione zgodnie z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE I DOSTAWY ŚWIADCZONE DLA WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OCHOTA" § 27 pkt. l c) żadna z nadesłanych ofert nie spełnia warunków zamówienia:

  • a) Oferta firmy ELREM MAX Jolanta Stankiewicz została odrzucona ze względu na oferowaną cenę, która przewyższa kwotę ustaloną w kosztorysie inwestorskim.

  • b) Oferta firmy REMBUD Zakład Modernizacyjno-Budowlany Remigiusz Brudziński została odrzucona ze względu na oferowaną cenę, która przewyższa kwotę ustaloną w kosztorysie inwestorskim.

  • c) Oferta firmy DOMAX Modzalewski Daniel została odrzucona ze względu na oferowaną cenę, która oszacowania poniżej wartości robocizny wg stawek SEKOCENBUD dla województwa mazowieckiego.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"