14.08.2023 r.

Zarząd WSM „Ochota” informuje, że dzień 14.08.2023 r. (poniedziałek) będzie w Spółdzielni dniem wolnym od pracy (w ramach urlopów wypoczynkowych). W przypadku awarii prosimy dzwonić na numery telefonów znajdujące się w gablotach ogłoszeniowych na klatkach schodowych budynków. ZARZĄD WSM OCHOTA