spółdzielnia

Macierzystą jednostką, z której w 1970 roku wydzieliła się WSM „Ochota”, była, założona w 1921 roku, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Było to związane z dynamicznym rozwojem budownictwa spółdzielczego i koniecznością usprawnienia zarządzania często bardzo oddalonymi od siebie zasobami mieszkaniowymi.

W skład zasobów spółdzielni wchodziło w tym czasie 207 budynków mieszkalnych i 36 pawilonów usługowych zlokalizowanych na terenie trzech osiedli.W latach 70- tych zasoby spółdzielni dodatkowo, oprócz budynków powstałych w wyniku prowadzenia działalności inwestycyjnej, powiększyły się o pojedyncze jednostki pozyskiwane z małych spółdzielni mieszkaniowych. Pod koniec lat siedemdziesiątych wybudowano w spółdzielni 9 budynków mieszkalnych. Lata 80-te i 90-te, mimo narastających trudności gospodarczych w kraju, odbijających się zdecydowanym piętnem na działalności spółdzielczości mieszkaniowej, dla WSM „Ochota” były kolejnymi latami rozwoju. Dodatkowo w latach tych przystąpiono do usuwania wad technologicznych w zasobach polegających na wymianie instalacji cieplnych i wodnych oraz docieplaniu ścian budynków.

Po wydzieleniu się w 1994 roku osiedla „Rakowiec” w oddzielną spółdzielnię, WSM „Ochota” tworzą dwa osiedla : „Gorlicka” i „Jadwisin”, łącznie 127 budynków mieszkalnych o powierzchni 368.575 – m2 p.u.m.

Lata 90-te to bardzo dynamiczną działalność inwestycyjna WSM „Ochota”, w wyniku czego w szybkim tempie stan zasobów mieszkaniowych wzrasta o 902 mieszkania o powierzchni 62920m2. Dodatkowo w latach 1995 – 1998 został zrealizowany i wdrożony program indywidualnego opomiarowania zużycia ciepła. Skutkuje to sukcesywnym, zauważalnym obniżeniem kosztów utrzymania dla mieszkańców. Obecnie (stan na 31.12.200nm7r.) WSM „Ochota” dysponuje 142 budynkami mieszkalnymi, zawierającymi 9259 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 413.230 m2 – w tym 11.943 m2 w administrowaniu odrębnej własności lokatorskiej. Spółdzielnia posiada ponadto 207 lokali użytkowych, 206 garaży i 457 miejsc postojowych. Łącznie WSM „Ochota” działa na 542.077 m2 powierzchni w dwóch dzielnicach: Ochota i Włochy.

Spółdzielnia prowadzi, w miarę posiadanych środków finansowych, prace termomodernizacyjne w budynkach, wymianę stolarki okiennej, docieplanie ścian i stropów, wymiany instalacji gazowych i sanitarnych. Od kilku lat spółdzielnia działa w oparciu o przyjęty przez Zebranie Przedstawicieli pięcioletni plan remontów i dociepleń. Pozwala to na bardziej racjonalne wydawanie pozyskiwanych środków i sukcesywne zmniejszanie kosztów utrzymania. Został również opracowany plan zagospodarowywania pozostających w zasobach spółdzielni wolnych terenów, gdzie w latach następnych będzie można realizować kolejne inwestycje.

Obok prac inwestycyjnych i remontowych WSM „Ochota” realizuje, szeroko rozwiniętą działalność społeczno-wychowawczą, skierowaną głównie do dzieci i seniorów. W klubach, mieszczących się na terenie naszych osiedli, dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia w kołach: teatralnym, plastycznym, tanecznym i muzycznym, brać udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub uczyć się języków obcych. Starsi natomiast mają okazję uczestniczyć w zajęciach na siłowni, ćwiczyć aerobik, jogę lub brać udział w zajęciach gimnastyki geriatrycznej. Dużą popularnością cieszą się spotkania w ramach klubu seniora, gdzie rozgrywane są turnieje brydżowe i szachowe.