Wyniki przetargowe

Wyniki przetargu

17 maj, 2024

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę i wymianę okienek piwnicznych, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie istniejących krat okienek w budynkach mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 9, Gorlickiej 11,Okińskiego 4 zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1. 2) Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”. Otwarcie ofert miało nastąpić 13.05.2024 o 16:20.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

17 maj, 2024

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompletnej dokumentacji, projektu budowlanego i wykonawczego budowy świetlików w pięciu klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Okińskiego 4 wraz ze sporządzeniem kosztorysów inwestorskich, uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wykonaniem wedle projektu wymiany świetlików wraz z pracami towarzyszącymi zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1. 2) Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”. Otwarcie ofert miało nastąpić 13.05.2024 o 16:00.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

17 maj, 2024

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompletnej dokumentacji, projektu budowlanego i wykonawczego budowy świetlików w siedmiu klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 9 wraz ze sporządzeniem kosztorysów inwestorskich, uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wykonaniem wedle projektu wymiany świetlików wraz z pracami towarzyszącymi zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1. 2) Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”. Otwarcie ofert miało nastąpić 13.05.2024 o 16:10.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

10 maj, 2024

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: przebudowę fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej i zamontowania zasuwy burzowej na przyłączu do budynku przy ul. Włodarzewskiej 8, w którym otwarcie ofert nastąpiło 29.04.2024 r. zostało unieważnione zgodnie z § 27 ust. 1 1) Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

10 maj, 2024

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie ekspertyz stanu technicznego z uwzględnieniem warunków wodno-gruntowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21 zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 2) Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

10 maj, 2024

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z przebudową fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej i zamontowania zasuwy burzowej na przyłączu do budynku przy ul. Włodarzewskiej 8, Komisja Przetargowa na podstawie § 24 ust. 1 1) Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” odrzuciła oferty „LUK-MAR” ŁUKASZ SZCZĘSNY oraz Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Szymański ponieważ treść ofert nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

24 Kwietnia, 2024

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę i wymianę okienek piwnicznych, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie istniejących krat okienek w budynkach mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 9, Gorlickiej 11,Okińskiego 4 zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

24 Kwietnia, 2024

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: remont schodów wejściowych i budowa pochylni dla dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48 zostało unieważnione zgodnie z § 9 ust. 14 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

17 Kwietnia, 2024

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

Potencjał Mariusz Drab
Borysów 15
05-230 Kobyłka

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

17 Kwietnia, 2024

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Baleya 8 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Instalacji Elektrycznych Andrzej Michalak
Duża 5i/28
05-270 Marki

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

17 Kwietnia, 2024

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Baleya 4 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

 

Krzysztof Zięba Zakład Elektryczny
Niemianowice 35b
26-634 Gózd

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

17 Kwietnia, 2024

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Baleya 8, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę POTENCJAŁ Mariusz Drab. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

10 Kwietnia, 2024

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie ekspertyz stanu technicznego z uwzględnieniem warunków wodno-gruntowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21, w którym otwarcie ofert nastąpiło 08.04.2024 r. o 16:20, zostało unieważnione zgodnie z § 27 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

10 Kwietnia, 2024

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem ekspertyz stanu technicznego z uwzględnieniem warunków wodno-gruntowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę Multiconsult Polska Sp. z o.o. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

10 Kwietnia, 2024

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Dickensa 31A i Dickensa 31B, w którym otwarcie ofert nastąpiło 08.04.2024 r. o 16:15, zostało unieważnione zgodnie z § 27 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

10 Kwietnia, 2024

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonanie usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Dickensa 31A i Dickensa 31B., Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę Lukas sp. z o.o. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

10 Kwietnia, 2024

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Jankowskiej 5 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

Krzysztof Zięba Zakład Elektryczny
Niemianowice 35b
26-634 Gózd

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

10 Kwietnia, 2024

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 15A w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

Potencjał Mariusz Drab
Borysów 15
05-230 Kobyłka

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

10 Kwietnia, 2024

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 15A, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę Zakład Instalacji Elektrycznych Andrzej Michalak. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

12 GRUDNIa, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Dickensa 31A i Dickensa 31B, w którym otwarcie ofert nastąpiło 13.11.2023r. o 16:10, zostało unieważnione zgodnie z § 9 ust. 14 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

12 GRUDNIa, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie ekspertyz stanu technicznego z uwzględnieniem warunków wodno-gruntowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21, w którym otwarcie ofert nastąpiło 11.12.2023r. o 16:00, zostało unieważnione zgodnie z § 9 ust. 14 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

27 listopada, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie ekspertyz stanu technicznego z uwzględnieniem warunków wodno-gruntowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21, w którym otwarcie ofert nastąpiło 13.11.2023r. o 16:20, zostało unieważnione zgodnie z § 9 ust. 14 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

27 listopada, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą zaworów podpionowych na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji z wykonaniem spustów zw, cw i cyrkulacji wraz z ich zakorkowaniem w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48 kl. I, II, III, została wybrana oferta złożona przez:

POL-BUILD Aleksandrowicz, Strzałkowski Sp. J.
Rechniewskiego 12 lok. 249,
03-980 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

7 listopada, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sabały 21 w Warszawie zostało unieważnione zgodnie z § 9 ust. 14 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

7 listopada, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem odcinków chodników na terenie położonym przy budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 1 A, Żwirki i Wigury 1B, KOR 34B w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę Firma Usługowa ANTAR Adam Bazydło. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

7 listopada, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem odcinków chodników na terenie położonym przy budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 1 A, Żwirki i Wigury 1B, KOR 34B w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
,,Marex” Marek Nowak
Mrozowa Wola 32 A, 07-104 Stoczek

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

23 pAŹDZIERNIKA, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jankowskiej 3 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

KAMAR Marcin Surała
Regulska 6D, 05-816 Reguły

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

23 pAŹDZIERNIKA, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jankowskiej 3 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę CONSTRAMET Sp. z o.o. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

23 pAŹDZIERNIKA, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Baleya 10 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

KAMAR Marcin Surała
Regulska 6D, 05-816 Reguły

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

23 pAŹDZIERNIKA, 2023

 

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Baleya 10 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę CONSTRAMET Sp. z o.o. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

09 pAŹDZIERNIKA, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Krakowskiej 268 została wybrana oferta złożona przez:

 CONSTRAMET Sp. z o.o.
ul. Grażyny 13/15 lok. 329
02-548 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

09 pAŹDZIERNIKA, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Krakowskiej 268, Komisja Przetargowa odrzuciła oferty Artur Szewczyk MOBI2RENT i BUDPOL Nowak i Wspólnicy Sp.J. Oferty przekraczają środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

27 września, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Geodetów 4, Geodetów 6, Geodetów 8 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DOM” ANTONI OSIŃSKI
ul. Nugat 9 m. 64
02-776 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

18 września, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Krakowskiej 268 zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

5 września, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z dociepleniem elewacji wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lechickiej 4 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

BUDPOL Nowak i Wspólnicy Sp. J.
ul. Podleśna 18
05-075 Warszawa Wesoła

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

5 września, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z dociepleniem elewacji wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lechickiej 4 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę AGRAPLAST Sp. z o.o. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

5 września, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: remont schodów wejściowych i budowa pochylni dla dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48 zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

22 sierpnia, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z dociepleniem elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sabały 21 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

Firma Ogólnobudowlana „GRO”
Grzegorz Gronowski
Łukowo 17
06-425 Karniewo

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

22 sierpnia, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Baleya 7 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

Krzysztof Zięba Zakład elektryczny
Niemianowice 35b
26-634 Gózd

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

22 sierpnia, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remont balkonów typu portfenetr (szt. 16) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Astronautów 8 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

Renova Concept Sp. z o.o.
Romera 10 lok. B11
02-784 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

22 sierpnia, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z dostawą i wymianą okienek piwnicznych, zabezpieczeniem antykorozyjnym i pomalowaniem istniejących krat okienek w budynkach mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 1A, Żwirki i Wigury 1B, Hynka 3, Zarankiewicza 6A, KOR 34B oraz w pawilonie handlowym przy ul. Astronautów 1 została wybrana oferta złożona przez:

Renova Concept Sp. z o.o.
Romera 10 lok. B11
02-784 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

22 sierpnia, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem wejść do klatek schodowych – wymianą konstrukcji schodów betonowych do klatek schodowych budynku przy ul. Okińskiego 1  w Warszawie – 8 wejść została wybrana oferta złożona przez:

Renova Concept Sp. z o.o.
Romera 10 lok. B11
02-784 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

22 sierpnia, 2023


WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem wejść do klatek schodowych – wymianą konstrukcji schodów betonowych do klatek schodowych budynku przy ul. Jankowskiej 3  w Warszawie – 8 wejść została wybrana oferta złożona przez:

Renova Concept Sp. z o.o.
Romera 10 lok. B11
02-784 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

8 sierpnia, 2023

 

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 15 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

CMS-SOLUTIONS Radosław Bąk
Sucharskiego 18
39-300 Mielec

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

8 sierpnia, 2023


WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z dociepleniem stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Okińskiego 6 została wybrana oferta złożona przez: Ergo Docieplenia Grzegorz Pułapa Ruda Solska 84 23-400 Biłgoraj

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

8 sierpnia, 2023

 

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z dociepleniem stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Okińskiego 6, Komisja Przetargowa odrzuciła oferty Renova Concept Sp. z o.o S.K oraz SALUS EXPO Sp. z o.o. Oferty przekraczają środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Wyniki przetargu

8 sierpnia, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 1A w Warszawie została wybrana oferta złożona przez: Potencjał Mariusz Drab Borysów 15 05-230 Kobyłka

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

3 sierpnia 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: remont schodów wejściowych i budowa pochylni dla dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48 zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: remont schodów wejściowych i budowa pochylni dla dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48 zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

3 sierpnia 2023

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Geodetów 4, Geodetów 6, Geodetów 8 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Jacek Replin. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

3 sierpnia 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Geodetów 4, Geodetów 6, Geodetów 8 w Warszawie, zostało unieważnione zgodnie z § 27 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

3 sierpnia 2023

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 3, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę Potencjał Mariusz Drab. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

3 sierpnia 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 3, zostało unieważnione zgodnie z § 27 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

7 lipca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Sabały 20 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

PHU SIMBUD
Grzegorz Kuligowski
Józefosław, ul. Osiedlowa 4A
05-500 Piaseczno

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

5 lipca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z dociepleniem elewacji oraz remontem balkonów wraz z pracami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Włodarzewskiej 8 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez: 

AGRAPLAST sp. z o.o.
Śliska 3/1B
00-127 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

5 lipca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z dociepleniem elewacji oraz remont balkonów wraz z pracami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Geodetów 6 w Warszawie w Warszawie została wybrana oferta złożona przez: 

AGRAPLAST sp. z o.o.
Śliska 3/1B
00-127 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

5 lipca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: remont schodów wejściowych i budowa pochylni dla dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48 zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

5 lipca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na prace związane z dociepleniem elewacji wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lechickiej 4 w Warszawie, zostało unieważnione zgodnie z § 27 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

5 lipca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z dociepleniem elewacji wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lechickiej 4 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę AGRAPLAST Sp. z o.o. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

3 lipca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Baleya 14 została wybrana oferta złożona przez: 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
SAN-BUD Piotr Mroziński
Św. Wincentego 124/111
03-291 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

3 lipca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: remont wejść do klatek schodowych – wymiana konstrukcji schodów betonowych do klatek schodowych budynku przy ul. Okińskiego 1  w Warszawie – 8 wejść zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

3 lipca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: remont wejść do klatek schodowych – wymiana konstrukcji schodów betonowych do klatek schodowych budynku przy ul. Jankowskiej 3 w Warszawie – 8 wejść zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

3 lipca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: remont balkonów typu portfenetr (szt. 16) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Astronautów 8 w Warszawie zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

3 lipca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę i wymianę okienek piwnicznych, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie istniejących krat okienek w budynkach mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 1A, Żwirki i Wigury 1B, Hynka 3, Zarankiewicza 6A, KOR 34B oraz w pawilonie handlowym przy ul. Astronautów 1 zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

29 marca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z konserwacją terenów zielonych będących w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, Osiedle Jadwisin została wybrana oferta złożona przez:

AMAT Matyszek Albert
Stanin 104
21-422 Stanin

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

6 marca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: konserwację terenów zielonych będących w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, Osiedle Jadwisin zostało unieważnione na podstawie § 9 ust. 14 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

6 marca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem balkonów wraz z remontem ocieplenia budynku przy ul. Lechickiej 4 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła oferty firm AGRAPLAST Sp. z o.o. i IPECO Sp. z o.o. Oferty przekraczają środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

6 marca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem balkonów wraz z remontem ocieplenia budynku przy ul. Lechickiej 4 w Warszawie, zostało unieważnione zgodnie z § 27 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

6 marca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem rocznych i półrocznych kontroli stanu technicznego grawitacyjnych przewodów kominowych a w szczególności prawidłowości połączeń kanałów oraz podłączonych do nich kratek wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych mieszczących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OCHOTA, Osiedle Jadwisin została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Usług Kominiarskich Monika Wierzbicka-Trukawka
ul. Korsaka 1/16
03-744 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

9 stycznia, 2023

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Geodetów 4, Geodetów 6, Geodetów 8 w Warszawie, zostało unieważnione zgodnie z § 27 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

9 stycznia, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Geodetów 4, Geodetów 6, Geodetów 8 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOM” Antoni Osiński. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"