osiedle gorlicka

Macierzystą jednostką, z której w 1970 roku wydzieliła się WSM „Ochota”, była, założona w 1921 roku, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Było to związane z dynamicznym rozwojem budownictwa spółdzielczego i koniecznością usprawnienia zarządzania często bardzo oddalonymi od siebie zasobami mieszkaniowymi.

W skład zasobów spółdzielni wchodziło w tym czasie 207 budynków mieszkalnych i 36 pawilonów usługowych zlokalizowanych na terenie trzech osiedli. W latach 70- tych zasoby spółdzielni dodatkowo, oprócz budynków powstałych w wyniku prowadzenia działalności inwestycyjnej, powiększyły się o pojedyncze jednostki pozyskiwane z małych spółdzielni mieszkaniowych.

Kierownik Osiedla:

Magdalena Kempińska

Biuro Administracji:

ul. Gorlicka 1
02-130 Warszawa

Kontakt:

Tel.: 22 658-28-10  / Faks: 22 668-56-33
email: gorlicka@wsmochota.com.pl