przetargi remontowo-budowlane i inne

Ogłoszenie o przetargu

15 kwietnia, 2024

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 29.04.2024 r. o godz. 16:10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont schodów wejściowych i budowa pochylni dla dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, zamowienia@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 26.04.2024 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont schodów wejściowych i budowa pochylni dla dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 29.04.2024 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 29.04.2024 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.04.2024 r. o godz. 16:10  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

15 kwietnia, 2024

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 29.04.2024 r. o godz. 16.05 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: przebudowę fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej i zamontowania zasuwy burzowej na przyłączu do budynku przy ul. Włodarzewskiej 8.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, zamowienia@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 26.04.2024 r. do godz. 14:00.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentem:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : przebudowa fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej i zamontowanie zasuwy burzowej na przyłączu do budynku przy ul. Włodarzewskiej 8

 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 29.04.2024 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 2 100 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 29.04.2024 r. 

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.04.2024 r. o godz. 16:05  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

15 kwietnia, 2024

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 29.04.2024 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Wykonanie usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Dickensa 31A i Dickensa 31B.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres zamowienia@wsmochota.com.pl ajachimowicz@wsmochota.com.pl  albo sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 26.04.2024 r. do godz. 14.00


Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Dickensa 31A i Dickensa 31B w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 29.04.2024 r. do godz. 14:00

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 29.04.2024 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2024 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

8 kwietnia, 2024

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 22.04.2024 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: dostawę i wymianę okienek piwnicznych, oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie istniejących krat okienek w budynkach mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 9, Gorlickiej 11, Okińskiego 4.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl,  zamowienia@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 19.04.2024 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : dostawa i wymiana okienek piwnicznych, oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie istniejących krat okienek w budynkach mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 9, Gorlickiej 11, Okińskiego 4 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 22.04.2024 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 16 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 22.04.2024 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22.04.2024 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

29 marca, 2024

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 15.04.2024 r. o godz. 16.05 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: modernizację instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Baleya 8 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, zamowienia@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 15.04.2024 r. do godz. 14:00.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentem:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Baleya 8 w Warszawie

 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 15.04.2024 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 15.04.2024 r. 

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.04.2024 r. o godz. 16:05  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

29 marca, 2024

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 15.04.2024 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: modernizację instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Baleya 4 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, zamowienia@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 12.04.2024 r. do godz. 14:00.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentem:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Baleya 4 w Warszawie

 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 15.04.2024 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 15.04.2024 r. 

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.04.2024 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

22 marca, 2024

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.04.2024 r. o godz. 16:15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Wykonanie usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Dickensa 31A i Dickensa 31B.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres zamowienia@wsmochota.com.pl ajachimowicz@wsmochota.com.pl  albo sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 05.04.2024 r. do godz. 14.00


Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Dickensa 31A i Dickensa 31B w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 08.04.2024 r. do godz. 14:00

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 08.04.2024 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2024 r. o godz. 16:15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

22 marca, 2024

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.04.2024 r. o godz. 16.05 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: modernizację instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, zamowienia@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 05.04.2024 r. do godz. 14:00.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentem:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Warszawie

 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 08.04.2024 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 08.04.2024 r. 

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.04.2024 r. o godz. 16.05  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

22 marca, 2024

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.04.2024 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: modernizację instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Jankowskiej 5 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, zamowienia@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 05.04.2024 r. do godz. 14:00.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentem:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Jankowskiej 5 w Warszawie

 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 08.04.2024 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 08.04.2024 r. 

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.04.2024 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

22 marca, 2024

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.04.2024 r. o godz. 16.10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: modernizację instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 15A w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, zamowienia@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 05.04.2024 r. do godz. 14:00.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentem:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 15A w Warszawie

 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 08.04.2024 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 19 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 08.04.2024 r. 

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.04.2024 r. o godz. 16:10  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM „OCHOTA”

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

22 marca, 2024

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.04.2024 r. o godz. 16:20 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie ekspertyz stanu technicznego z uwzględnieniem warunków wodno-gruntowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl  , sekretariat@wsmochota.com.pl  lub zamowienia@wsmochota.com.pl do dnia 05.04.2024 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem wykonanie ekspertyz stanu technicznego z uwzględnieniem warunków wodno-gruntowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 08.04.2024 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 10000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 08.04.2024 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.04.2024 r. o godz. 16:20  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

27 listopada, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 11.12.2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie ekspertyz stanu technicznego z uwzględnieniem warunków wodno-gruntowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl  , sekretariat@wsmochota.com.pl  lub zamowienia@wsmochota.com.pl do dnia 08.12.2023 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem wykonanie ekspertyz stanu technicznego z uwzględnieniem warunków wodno-gruntowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 11.12.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 10000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 11.12.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.12.2023 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

30 października, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 13.11.2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę zaworów podpionowych na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji z wykonaniem spustów zw, cw i cyrkulacji wraz z ich zakorkowaniem w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48 kl. I, II, III.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 10.11.2023 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : wymiana zaworów podpionowych na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48 kl. I, II, III w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 13.11.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 8 400 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 13.11.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13.11.2023 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

30 października, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 13.11.2023 r. o godz. 16:20 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie ekspertyz stanu technicznego z uwzględnieniem warunków wodno-gruntowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 10.11.2023 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem wykonanie ekspertyz stanu technicznego z uwzględnieniem warunków wodno-gruntowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 13.11.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 10000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 13.11.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13.11.2023 r. o godz. 16:20  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

30 października, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 13.11.2023 r. o godz. 16:10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Wykonanie usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Dickensa 31A i Dickensa 31B.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl  albo sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 10.11.2023 r. do godz. 14.00


Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Dickensa 31A i Dickensa 31B w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 13.11.2023 r. do godz. 14:00

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 13.11.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2023 r. o godz. 16:10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

23 października, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 06.11.2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont odcinków chodników na terenie położonym przy budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 1 A, Żwirki i Wigury 1B, KOR 34B w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 03.11.2023 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : remont odcinków chodników na terenie położonym przy budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 1 A, Żwirki i Wigury 1B, KOR 34B w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 06.11.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 8 500 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 06.11.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.11.2023 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

27 września, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 16.10.2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Baleya 10 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 13.10.2023 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : remont kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Baleya 10 w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 16.10.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 6 800 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 16.10.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.10.2023 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

27 września, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 16.10.2023 r. o godz. 16.10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jankowskiej 3 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 13.10.2023 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : remont kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jankowskiej 3 w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 16.10.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 7 500 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 16.10.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.10.2023 r. o godz. 16:10  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

18 września, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 02.10.2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Krakowskiej 268

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 29.09.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 oraz z p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Krakowskiej 268 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 02.10.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 21 500 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 02.10.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02.10.2023 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

4 września, 2023

 

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 18.09.2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Krakowskiej 268

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 15.09.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 oraz z p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Krakowskiej 268 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 18.09.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 21 500 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 18.09.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.09.2023 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM „OCHOTA”

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

11 sierpnia, 2023

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”

 

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 28.08.2023 r. o godz. 16:10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

wykonanie usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Geodetów 4, Geodetów 6, Geodetów 8 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl  techniczny2@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 25.08.2023 r. do godz. 14.00


Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Geodetów 4, Geodetów 6, Geodetów 8 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 28.08.2023 r. do godz. 14:00

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 28.08.2023 r. 

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2023 r. o godz. 16:10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

11 sierpnia, 2023

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”

 

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 28.08.2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont schodów wejściowych i budowa pochylni dla dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 25.08.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 oraz p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont schodów wejściowych i budowa pochylni dla dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 28.08.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 28.08.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.08.2023 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

17 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 31.07.2023 r. o godz. 16.20 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: modernizację instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Baleya 7
w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 28 .07.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-08

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Baleya 7
w Warszawie

 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 31.07.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 31.07.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  31.07.2023 r. o godz. 16:20  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

17 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 31.07.2023 r. o godz. 16.10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: modernizację instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 3
w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 28 .07.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-08

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 3
w Warszawie

 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 31.07.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 31.07.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  31.07.2023 r. o godz. 16:10  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

31 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 31.07.2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Okińskiego 6.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 28.07.2023 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest:  p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-08

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Okińskiego 6.

 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 31.07.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 3 400 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 31.07.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  31.07.2023 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

24 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 24.07.2023 r. o godz. 16:20 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

wykonanie usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Geodetów 4, Geodetów 6, Geodetów 8 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl  techniczny2@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 21.07.2023 r. do godz. 14.00


Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie usług w zakresie sprzątania i obsługi budynków wraz z pielęgnacją terenów zielonych przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących się w Warszawie przy ul. Geodetów 4, Geodetów 6, Geodetów 8 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 24.07.2023 r. do godz. 14:00

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 24.07.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2023 r. o godz. 16:20 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

24 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 24.07.2023 r. o godz. 16:10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: docieplenie elewacji wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lechickiej 4 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 21.07.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 oraz z p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem docieplenie elewacji wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lechickiej 4 w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 24.07.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 24.07.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.07.2023 r. o godz. 16:10  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

24 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 24.07.2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont schodów wejściowych i budowa pochylni dla dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 21.07.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 oraz z p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont schodów wejściowych i budowa pochylni dla dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 24.07.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 24.07.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.07.2023 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

17 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 17.07.2023 r. o godz. 16.50 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: modernizację instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 1A w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 14.07.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 1A w Warszawie

 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 17.07.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 25 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 17.07.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.07.2023 r. o godz. 16:50  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

17 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 17.07.2023 r. o godz. 16.40 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: modernizację instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 15 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 14.07.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z wymianą WLZ lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 15 w Warszawie

 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 17.07.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 22 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 17.07.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.07.2023 r. o godz. 16:40  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

17 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 17.07.2023 r. o godz. 16.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: dostawę i wymianę okienek piwnicznych, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie istniejących krat okienek w budynkach mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 1A, Żwirki i Wigury 1B, Hynka 3, Zarankiewicza 6A, KOR 34B oraz w pawilonie handlowym przy ul. Astronautów 1.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 14.07.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : dostawa i wymiana okienek piwnicznych, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie istniejących krat okienek w budynkach mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 1A, Żwirki i Wigury 1B, Hynka 3, Zarankiewicza 6A, KOR 34B oraz w pawilonie handlowym przy ul. Astronautów 1.

 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 17.07.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 2 400 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 17.07.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.07.2023 r. o godz. 16:30  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

17 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 17.07.2023 r. o godz. 16.20 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont wejść do klatek schodowych – wymiana konstrukcji schodów betonowych do klatek schodowych budynku przy ul. Jankowska 3  w Warszawie – 8 wejść.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 14.07.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont wejść do klatek schodowych – wymiana konstrukcji schodów betonowych do klatek schodowych budynku przy ul. Jankowska 3  w Warszawie – 8 wejść.

 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 17.07.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 14 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 19.06.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.07.2023 r. o godz. 16:20  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

17 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 17.07.2023 r. o godz. 16.10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont wejść do klatek schodowych – wymiana konstrukcji schodów betonowych do klatek schodowych budynku przy ul. Okińskiego 1  w Warszawie – 8 wejść.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 14.07.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : remont wejść do klatek schodowych – wymiana konstrukcji schodów betonowych do klatek schodowych budynku przy ul. Okińskiego 1  w Warszawie – 8 wejść.

 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 17.07.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 14 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 17.07.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.07.2023 r. o godz. 16:10  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

17 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 17.07.2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont balkonów typu portfenetr (szt. 16) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Astronautów 8 w Warszawie

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl, techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 14.07.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont balkonów typu portfenetr (szt. 16) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Astronautów 8 w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 17.07.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 4 500 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 17.07.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.07.2023 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

3 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.07.2023 r. o godz. 16:20 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Sabały 20 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 30.06.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 oraz z p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Sabały 20 w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 03.07.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 03.07.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.07.2023 r. o godz. 16:20  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

3 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.07.2023 r. o godz. 16:10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: docieplenie elewacji wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lechickiej 4 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 30.06.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 oraz z p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem docieplenie elewacji wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lechickiej 4 w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 03.07.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 03.07.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.07.2023 r. o godz. 16:10  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

3 lipca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.07.2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont schodów wejściowych i budowa pochylni dla dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl techniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 30.06.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 oraz z p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont schodów wejściowych i budowa pochylni dla dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 03.07.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 03.07.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.07.2023 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy              ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

12 czerwca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 26.06.2023 r. o godz. 16:20 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: docieplenie elewacji oraz remont balkonów wraz z pracami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Włodarzewskiej 8 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pltechniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 23.06.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem jest: 
p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 oraz z p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem docieplenie elewacji oraz remont balkonów wraz z pracami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Włodarzewskiej 8 w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 26.06.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 26.06.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26.06.2023 r. o godz. 16:20  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

12 czerwca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 26.06.2023 r. o godz. 16:10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: docieplenie elewacji oraz remont balkonów wraz z pracami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Geodetów 6 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pltechniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 23.06.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem jest: 
p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 oraz z p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem docieplenie elewacji oraz remont balkonów wraz z pracami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Geodetów 6 w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 26.06.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 26.06.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26.06.2023 r. o godz. 16:10  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

12 czerwca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 26.06.2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sabały 21 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pltechniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 23.06.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem jest: 
p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 oraz z p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sabały 21 w Warszawie  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 26.06.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 26.06.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26.06.2023 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

29 maja, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 19.06.2023 r. o godz. 16.40 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Baleya 14.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pltechniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 16.06.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Baleya 14

w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 19.06.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 19.06.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.06.2023 r. o godz. 16:40  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

29 maja, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 19.06.2023 r. o godz. 16.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: dostawę i wymianę okienek piwnicznych, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie istniejących krat okienek w budynkach mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 1A, Żwirki i Wigury 1B, Hynka 3, Zarankiewicza 6A, KOR 34B oraz w pawilonie handlowym przy ul. Astronautów 1.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pltechniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 16.06.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : dostawa i wymiana okienek piwnicznych, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie istniejących krat okienek w budynkach mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 1A, Żwirki i Wigury 1B, Hynka 3, Zarankiewicza 6A, KOR 34B oraz w pawilonie handlowym przy ul. Astronautów 1.

w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 19.06.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 2 400 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 19.06.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.06.2023 r. o godz. 16:30  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

29 maja, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 19.06.2023 r. o godz. 16.20 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont wejść do klatek schodowych – wymiana konstrukcji schodów betonowych do klatek schodowych budynku przy ul. Jankowska 3  w Warszawie – 8 wejść.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pltechniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 16.06.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont wejść do klatek schodowych – wymiana konstrukcji schodów betonowych do klatek schodowych budynku przy ul. Jankowska 3  w Warszawie – 8 wejść.

w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 19.06.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 14 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 19.06.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.06.2023 r. o godz. 16:20  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

29 maja, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 19.06.2023 r. o godz. 16.10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont wejść do klatek schodowych – wymiana konstrukcji schodów betonowych do klatek schodowych budynku przy ul. Okińskiego 1  w Warszawie – 8 wejść.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pltechniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 16.06.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : remont wejść do klatek schodowych – wymiana konstrukcji schodów betonowych do klatek schodowych budynku przy ul. Okińskiego 1  w Warszawie – 8 wejść.

w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 19.06.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 14 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 19.06.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.06.2023 r. o godz. 16:10  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

29 maja, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 19.06.2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni  w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont balkonów typu portfenetr (szt. 16) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Astronautów 8 w Warszawie

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pltechniczny2@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 16.06.2023 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont balkonów typu portfenetr (szt. 16) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Astronautów 8 w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 19.06.2023 r. do godz. 14.00.

Wadium w wysokości 4 500 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 19.06.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.06.2023 r. o godz. 16:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

wynik przetargu

29 marca, 2023

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z konserwacją terenów zielonych będących w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, Osiedle Jadwisin została wybrana oferta złożona przez:

AMAT Matyszek Albert
Stanin 104
21-422 Stanin

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

6 marca, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 20.03.2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

konserwację terenów zielonych będących w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, Osiedle Jadwisin.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl  techniczny2@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 17.03.2023 r.do godz. 14.00

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konserwacja terenów zielonych będących
w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, Osiedle Jadwisin
 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 20.03.2023 r. do godz. 14:00

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 20.03.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

Ogłoszenie o przetargu

9 stycznia, 2023

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 23.01.2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

konserwację terenów zielonych będących w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, Osiedle Jadwisin.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl  techniczny2@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 20.01.2023 r.do godz. 14.00

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Katarzyna Pawlak tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konserwacja terenów zielonych będących w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, Osiedle Jadwisin w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 23.01.2023 r. do godz. 14:00

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 23.01.2023 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"