telefony alarmowe

Europejski Numer Alarmowy

Policja

Straż Pożarna

Pogotowie Ratunkowe

Straż Miejska

112

997

998

999

986