Przewodnik interesanta

W tym miejscu mogą Państwo uzyskać informacje na temat zakresu prac prowadzonych przez poszczególne Działy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”. Poza danymi kontaktowymi mogą Państwo sprawdzić jaką sprawę można załatwić w danym Dziale.