kluby

Celem działania Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” jest miedzy innymi zaspokajanie potrzeb kulturalnych członków oraz ich rodzin. Zapewnienie rozrywki kulturalnej mieszkańcom, tym starszym i tym młodszym, możliwe jest dzięki działalności klubów osiedlowych. Kluby i zrzeszenia działały w ramach WSM już od lat trzydziestych, a przez cały okres powojenny, spółdzielnia organizowała zawody, konkursy, wyjazdy czy pokazy twórczości mieszkańców.

Dzisiaj każdy można wybrać się do osiedlowego Klubu JEDYNKA. Tam zajęcia od lat odbywają się niemal cały rok. Co więcej – duża część z nich jest całkowicie bezpłatna.