You are currently viewing KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” informuje, że wystąpiła do dostawcy energii cieplnej tj. Veolia Energia Warszawa S.A.  o  wyłączenie z dniem 15.05.2024r. centralnego ogrzewania w budynkach WSM „Ochota”.