You are currently viewing Raport możliwości zdobycia Dotacji

Raport możliwości zdobycia Dotacji

Szanowni Państwo,

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” informuje, że zleciła przeprowadzenie preselekcji budynków znajdujących się w zasobach WSM „Ochota”. Z otrzymanego raportu wynika, że poszczególne budynki kwalifikują się do dotacji na termomodernizację w ramach konkursu FENX.01.01 Efektywność energetyczna w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Następnym krokiem jest przygotowanie audytów efektywności ekologicznej zgodnie z FENX.01.01 wraz z pozostałymi wymaganiami Programem dokumentami.

W skład audytu wchodzą:

 • audyt ex-ante zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW,
 • tabele excel zbiorczych wskaźników audytu ex-ante,
 • ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

Po sporządzeniu w/w dokumentów Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” będzie mogła zlecić przygotowanie dokumentacji dotacyjnej do działania FENX.01.01.

Poniżej znajduje się lista budynków, które na podstawie wstępnej weryfikacji kwalifikują się do Dotacji w ramach konkursu FENX.01.01 Efektywność energetyczna w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027:

 • Sabały 16
 • Korotyńskiego 19A
 • Geodetów 4
 • Geodetów 8
 • Lechicka 6
 • Dwudziestolatków 6 / 1 Sierpnia 41
 • Dwudziestolatków 2A/1 Sierpnia 35
 • Dwudziestolatków 4A / 1 Sierpnia 39
 • Dwudziestolatków 4/1 Sierpnia 37
 • Strubiczów 4
 • Grójecka 81/87
 • Gorlicka 9
 • Gorlicka 11
 • Hynka 3
 • Komitet Obrony Robotników 34B
 • Komitet Obrony Robotników 36
 • Zarankiewicza 6A
 • Żwirki i Wigury 1A
 • Żwirki i Wigury 1B
 • Okińskiego 4
 • Okińskiego 6
 • Baleya 7

W ramach konkursu FENX.01.01. Efektywność energetyczna jest możliwa kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych, ocieplenie instalacji dostarczających ciepło wewnątrz budynków, usunięcie wilgoci oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne. Ponadto, w zakresie Poddziałania FENX.01.01. istnieje możliwość zamontowania na budynkach instalacji fotowoltaicznej, która pozwala uzyskać znaczące oszczędności kosztów energii elektrycznej na potrzeby części wspólnych budynków.

PLUSY MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH:

 obniżenie rachunków za energię elektryczną,

 poprawa estetyki budynków oraz ich najbliższego otoczenia,

* poprawa jakości powietrza,

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów, w tym pyłu PM10,
 • zadowolenie mieszkańców,
 • zwiększenie atrakcyjności budynków dla potencjalnych mieszkańców.

Osiągnięcie powyższych korzyści możliwe jest dzięki uzyskaniu finansowania dla planowanych inwestycji w ramach Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

FENX.01.01 Efektywność energetyczna

Celem projektów realizowanych w ramach FENX.01.01 Efektywność energetyczna jest głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W ramach poddziałania realizowane będą projekty zakładające zastosowanie systemu monitorowania i zarządzania energią oraz te obejmujące m.in. ocieplenie obiektu wraz z wymianą wyposażenia obiektu na energooszczędne, a w tym zakresie związanym z:

 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 • modernizacją wewnętrzną instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz części wspólnych oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych,
 • budową/przebudową systemów wentylacji mechanicznej,
 • przebudową systemów chłodzących.

W ramach poddziałania FENX.01.01 Efektywność energetyczna możliwe jest także zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii.

Hybryda Dotacyjna FEnIKS 01.01 =

Dotacja: 29% – 49%

Kredyty stałe 0%/rok: 36% – 56% (maks, do 85%)

Wkład własny (Kredyt BGK): 15%

85% FINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

lub „łączone” 100% FINANSOWANIA

BEZ wkładu własnego Spółdzielni

Ustalenie ostatecznej wielkości dofinansowania wymaga przeprowadzenia kilku weryfikacji, których łączne wyniki pozwalają na określenie maksymalnej dopuszczalnej wysokości dotacji i pożyczki.

W dniu 27.05.2024 r. Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” zarekomendował Radzie Nadzorczej przystąpienie do programu FENIX.

Jednocześnie informujemy, że więcej informacji dotyczących programu przekażemy Państwu podczas zebrań Walnego Zgromadzenia.

Członek Rady Nadzorczej wyznaczony do czasowego pełnienia funkcji

Prezesa Zarządu dr Maria Nadolna