Informacja o obniżeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 października 2024 r. niższe opłaty za odpady!

Szanowni Państwo,

WSM „Ochota” informuje, iż na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy od dnia 1 października 2024 r. zostanie obniżona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Nowa opłata w wysokości 60 zł od gospodarstwa domowego w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym będzie obowiązywać od dnia 1 października 2024r. do dnia 30 września 2025 r.

Poniżej zamieszczamy/załączamy Uchwałę  Nr V/101/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 czerwca 2024 w przedmiotowej sprawie.