Zgłoszenia awarii

Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy Spółdzielni

Awarie dot. infrastruktury niezależnej od Spółdzielni

Pogotowie elektryczne (EON)

(22) 821-31-31

Pogotowie elektryczne zewnętrzne

991

Pogotowie ciepłownicze

993, rekl. (22) 658-58-58

Pogotowie GAZOWE

992

Pogotowie wod.-kan. MPWIK

994, (22) 445-50-00

SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych

723 986 112

Zgłoszenie o awariach 24H Miejskie Centrum Kontaktów
https://warszawa19115.pl

19115
kontakt@um.warszawa.pl