Inne telefony

Inne ważne telefony oraz telefony alarmowe

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

(22) 525-12-99, 112

Dyżur techniczny miasta

196-56, (22) 827-77-03

Linia dla osób anonimowo informujących POLICJĘ
( Policyjny telefon zaufania )

800-120-226

POLICJA – gmina Ochota

(47) 723 93 50

POLICJA – gmina Włoch

(47) 723  26 21

STRAŻ MIEJSKA i EKO PATROL

(22) 883 37 60

Operatorzy Telewizji kablowej

UPC – Pakiet Antena – infolinia

VECTRA – infolinia

813-813-813

601-601-601

Europejski Numer Alarmowy

Policja

Straż Pożarna

Pogotowie Ratunkowe

Straż Miejska

112

997

998

999

986