Najem lokali

Jak wynająć lokal?

Dział Lokali Użytkowych  tel. do kontaktu 22 572-89-12, 603-333-404, e-mail: lokaleuzytkowe@wsmochota.com.pl

Zapraszamy do współpracy, przedstawiając przewodnik dotyczący wynajęcia lokalu użytkowego.

1. O wynajęcie lokalu użytkowego może ubiegać się każdy:

   • osoby prowadzące działalność gospodarczą
   • osoby fizyczne
   • spółki itp.

2. Osoby zainteresowane wynajmem mogą:

   • złożyć podanie o wynajem lokalu osobiście w biurze podawczym Spółdzielni ul. Pruszkowska 17 lub drogą elektroniczną na e-maila.
   • pismo powinno zawierać informację o powierzchni lokalu, rodzaju prowadzonej działalności oraz powinna być wskazana osoba do kontaktu.

3. Przyznanie lokalu

   • po pozytywnym rozpatrzonym podaniu:
   • możemy zaproponować spotkanie w celu omówienia szczegółowych warunków umowy
    (dotyczy stawki najmu, dokumentów, okresu najmu, przystosowania lokalu do prowadzonej działalności, ustalenia wysokości kaucji, ewentualnemu sporządzeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji)

4. Po podpisaniu umowy najmu, następnym etapem przed rozpoczęciem korzystania z lokalu, jest sporządzenie protokołu zdawczo odbiorczego szczegółowo opisującego stan techniczny lokalu.

5. Na stronie Spółdzielni zamieszczamy listę wolnych lokali do wynajęcia – Oferty

6. Przetarg

   • ogłoszenie umieszczone na stronie Spółdzielni ( zawiera informacje dot. lokali do wynajęcia i wykaz dokumentów, regulamin określający zasady przystąpienia do przetargu).

7. Wynajmując lokale Spółdzielnia kieruje się uwagami dot. potrzeb mieszkańców(nawiązujemy współpracę wspierającą  działalność społeczną – stowarzyszenia, fundacje)