You are currently viewing OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota” informuje, że dzień 02.05.2023 r. (wtorek) będzie w Spółdzielni dniem wolnym od pracy (w ramach urlopów wypoczynkowych). W  przypadku awarii prosimy dzwonić na numery telefonów znajdujące się  w gablotach ogłoszeniowych na klatkach schodowych budynków.

ZARZĄD WSM OCHOTA