You are currently viewing Ogłoszenie

Ogłoszenie

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Warszawa, dnia 30 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółdzielnia”), informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne oraz wydaniem rozporządzenia wykonawczego do ww. ustawy, zmianie uległy zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewu wody.

W związku ze zmianą ww. przepisów prawa oraz koniecznością dostosowania wewnętrznych dokumentów Spółdzielni do nowych zasad w terminie do dnia 24.12.2022 r., Spółdzielnia wprowadziła zmiany do Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, będących w zasobach WSM „ Ochota ” wtoku okresu rozliczeniowego przypadającego od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. (nowy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 12.12.2022 r. uchwałą nr 95/2022).

Wprowadzone zmiany zostaną po raz pierwszy zastosowane w Spółdzielni do rozliczeń za okres rozliczeniowy, który trwał od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

W związku z powyższymi zmianami, zachodzi konieczność dodatkowej weryfikacji przez Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia sp. z o.o. oraz Spółdzielnię wyników rozliczenia zużycia ciepła dla poszczególnych budynków za wskazany okres rozliczeniowy, według nowych wzorów rozliczenia ciepła. W związku z zaistniałą sytuacją, informacje o rozliczeniu zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz podgrzewu wody dla poszczególnych lokali zostaną przekazane w późniejszym terminie, o którym powiadomimy Państwa odrębnym pismem.

pobierz załącznik