You are currently viewing Ogłoszenie

Ogłoszenie

WSM „Ochota” przypomina, że w dniu 29 lutego 2024r. upływa termin opłaty rocznej i rejestracyjnej dla niektórych użytkowników lokali użytkowych w systemie Bazy Danych Odpadowych (BDO).

Obowiązek wpisu do systemu BDO regulują przepisy prawa prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.

Z treścią komunikatu można zapoznać się na stronie internetowej: https://bdo.mos.gov.pl/news/przedsiebiorco-pamietaj-o-oplacie-rocznej-za-wpis-do-bdo/