You are currently viewing PRZERWA TECHNICZNA E-BOK

PRZERWA TECHNICZNA E-BOK

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” informujemy, że w dniach 24.08.2020 – 28.08.2020 nastąpi przerwa techniczna w serwisie E-bok, związana z pracami modernizacyjnymi serwera.

ZARZĄD WSM OCHOTA