Rady osiedli

RADA OSIEDLA JADWISIN

kadencja 2022 - 2025

Przewodniczący Rady:
Milewski Marek

Z-ca Przewodniczącego Rady:
Zamrowska-Rosiak Beata

Sekretarz:
Roszczyk Piotr

Bęczkowska-Sidhu Katarzyna
Iwański Maciej
Jankowska-Szurmiej Agnieszka
Kubiak Tadeusz
Kulig Małgorzata
Kwiatkowska Danuta
Kruczkowska Renata
Matsumoto Krystyna
Nuckowska Elżbieta
Obuszyńska Urszula
Raniszewski Adam
Sasin Ewa
Sokół Zbigniew
Stefaniak Teresa
Szawłowska Blanka
Szewczyk Grzegorz
Laskowska Jadwiga

RADA OSIEDLA GORLICKA

kadencja 2022 - 2025

Przewodnicząca Rady:
Jagiełło Jolanta

Z-ca Przewodniczącej Rady:
Skasko Elżbieta

Sekretarz:
Bala Paweł

Budziszewska Beata
Ciechański Ryszard
Dudziak Łukasz
Jasińska Agata
Kur Grażyna
Lao Paweł
Oleksiak Jacek
Oryński Leszek
Pałko Tadeusz
Pietkun Anna
Plicko Jadwiga