osiedle gorlicka

Macierzystą jednostką, z której w 1970 roku wydzieliła się WSM „Ochota”, była, założona w 1921 roku, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Było to związane z dynamicznym rozwojem budownictwa spółdzielczego i koniecznością usprawnienia zarządzania często bardzo oddalonymi od siebie zasobami mieszkaniowymi.

W skład zasobów spółdzielni wchodziło w tym czasie 207 budynków mieszkalnych i 36 pawilonów usługowych zlokalizowanych na terenie trzech osiedli. W latach 70- tych zasoby spółdzielni dodatkowo, oprócz budynków powstałych w wyniku prowadzenia działalności inwestycyjnej, powiększyły się o pojedyncze jednostki pozyskiwane z małych spółdzielni mieszkaniowych.

Kierownik Osiedla:

Magdalena Kempińska

Biuro Administracji:

ul. Gorlicka 1
02-130 Warszawa

Kontakt:

Tel.: 22 658-28-10  / Faks: 22 668-56-33
email: gorlicka@wsmochota.com.pl 

Rada osiedla gorlicka

Galeria osiedla gorlicka

kontakt

ADMINISTRACJA OSIEDLA GORLICKA

ul. Gorlicka 1
02-130Warszawa

poniedziałek
wtorek – piątek
07:30 – 17:30
07:30 – 15:00

Godziny przyjęć interesantów
DZIAŁ WINDYKACJI CZYNSZÓW

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
10:00 – 17:00
08:00 – 14:30
08:00 – 14:30
08:00 – 14:30
08:00 – 14:30

Sekretariat

22 658-28-10
email: gorlicka@wsmochota.com.pl

Dział Techniczny

22 822-80-13
email: gorlicka@wsmochota.com.pl

22 668-99-45
email: gorlicka@wsmochota.com.pl
fax: 22 668-56-33

ADMINISTRATORZY

Administrator 605 443 944

Mołdawska 4, 6
Gorlicka 4a, 6
Sąchocka 1, 3
Gorlicka 9, 10,11, 13, 15, 15a, b
Okińskiego 1, 3, 4,6,8,10,
Sąchocka 2, 5,
Baleya 1,3a, 2,3, 4,6, 6a, 7, 8,9,10, 12, 14
Gorlicka 1, 2, 4,
Jankowska 2, 3,5,7,
Racławicka 127, 125, 129, 131, 133,
garaże Jankowska Gorlicka,
Żwirki i Wigury 33

Firmy sprzątające ,,Greenpoint ” i D.I.P.

ADMINISTRACJA OKĘCIE

ul. Żwirki i Wigury 3A
02-143 Warszawa

poniedziałek
wtorek – piątek
07:30 – 17:30
07:30 – 15:00

Administrator 605 443 944

ul. Astronautów 16
ul. Astronautów 16A
ul. Astronautów 14
ul. Astronautów 12
ul. Astronautów 10
ul. Astronautów 8
ul. Astronautów 6
ul. Astronautów 4
ul. Astronautów 3
ul. Zarankiewicza 6A
ul. Zarankiewicza 7
ul. Zarankiewicza 9
ul. Hynka 3
ul. Hynka 5
ul. Hynka 7
ul. Hynka 9
ul. Hynka 11-nieistniejący pawilon
Al. Żwirki i Wigury 1A
Al. Żwirki i Wigury 1B
Al. Żwirki i Wigury 3
Al. Żwirki i Wigury 5
Al. Żwirki i Wigury 1-pawilon
Al. Żwirki i Wigury 3A-pawilon
ul. Tańskiego 3
ul. Tańskiego 5
ul. Tańskiego 7
ul. Komitetu Obrony Robotników(dawna 17 Stycznia) 34B
ul. Komitetu Obrony Robotników(dawna 17 Stycznia) 36
ul. Komitetu Obrony Robotników(dawna 17 Stycznia) 38
ul. Komitetu Obrony Robotników(dawna 17 Stycznia) 38A-garaże
ul. Komitetu Obrony Robotników(dawna 17 Stycznia) 38B-garaże
ul. Komitetu Obrony Robotników(dawna 17 Stycznia) 40
 Firmy sprzątające

,,Greenpoint ” i D.I.P.

zasoby - osiedle gorlicka

Adresy nieruchomości przynależnych do osiedla:

Budynki

ul. Sąchocka 1

ul. Sąchocka 2

ul. Sąchocka 3

ul. Okińskiego 1

ul. Okińskiego 3

ul. Okińskiego 4

ul. Okińskiego 6

ul. Okińskiego 8

ul. Okińskiego 10

ul. Gorlicka 2

ul. Gorlicka 4

ul. Gorlicka 4A

ul. Gorlicka 6

ul. Gorlicka 9

ul. Gorlicka 10

ul. Gorlicka 11

ul. Gorlicka 13

ul. Gorlicka 15

ul. Gorlicka 15A

ul. Gorlicka 15B

ul. Racławicka 127

ul. Racławicka 129

ul. Racławicka 131

ul. Racławicka 133

ul. Baleya 1

ul. Baleya 3A

ul. Baleya 4

ul. Baleya 6

ul. Baleya 7

ul. Baleya 8

ul. Baleya 10

ul. Baleya 12

ul. Baleya 14

ul. Jankowska 3

ul. Jankowska 5

ul. Jankowska 7

ul. Mołdawska 4

ul. Mołdawska 6

ul. Astronautów 16

ul. Astronautów 16A

ul. Astronautów 14

ul. Astronautów 12

ul. Astronautów 10

ul. Astronautów 8

ul. Astronautów 6

ul. Astronautów 4

ul. Astronautów 3

ul. Zarankiewicza 6A

ul. Zarankiewicza 7

ul. Zarankiewicza 9

ul. Hynka 3

ul. Hynka 5

ul. Hynka 7

ul. Hynka 9

Al. Żwirki i Wigury 1A

Al. Żwirki i Wigury 1B

Al. Żwirki i Wigury 3

Al. Żwirki i Wigury 5

ul. Tańskiego 3

ul. Tańskiego 5

ul. Tańskiego 7

ul. 17 Stycznia 34B

ul. 17 Stycznia 36

ul. 17 Stycznia 38

ul. 17 Stycznia 40

Pawilony handlowe

ul. Baleya 2

ul. Baleya 3

ul. Baleya 6A

ul. Baleya 9

ul. Racławicka 125

ul. Sąchocka 5

ul. Żwirki i Wigury 1

ul. Żwirki i Wigury 3a

rada osiedla gorlicka

Kadencja 2022-2025

Lp.

Imię i nazwisko

funkcja

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Jagiełło Jolanta
Skasko Elżbieta
Bala Paweł
Budziszewska Beata
Ciechański Ryszard
Dudziak Łukasz
Jasińska Agata
Kur Grażyna
Lao Paweł
Oleksiak Jacek
Oryński Leszek
Pałko Tadeusz
Pietkun Anna
Plicko Jadwiga

Przewodniczący rady
Z-ca Przewodniczącego Rady
Sekretarz

Kadencja członków Rady Osiedla Gorlicka wybranych na Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” w maju 2017 roku zakończyła się w dniu 19 czerwca 2020 roku. Wybory do Nowej Rady Osiedla Gorlicka odbędą się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Galeria osiedla gorlicka