rada osiedla gorlicka

Kadencja 2022-2025

Lp.

Imię i nazwisko

funkcja

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Jagiełło Jolanta
Skasko Elżbieta
Bala Paweł
Budziszewska Beata
Ciechański Ryszard
Dudziak Łukasz
Jasińska Agata
Kur Grażyna
Lao Paweł
Oleksiak Jacek
Oryński Leszek
Pałko Tadeusz
Pietkun Anna
Plicko Jadwiga

Przewodniczący rady
Z-ca Przewodniczącego Rady
Sekretarz

Kadencja członków Rady Osiedla Gorlicka wybranych na Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” w maju 2017 roku zakończyła się w dniu 19 czerwca 2020 roku. Wybory do Nowej Rady Osiedla Gorlicka odbędą się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.