osiedle jadwisin

Macierzystą jednostką, z której w 1970 roku wydzieliła się WSM „Ochota”, była, założona w 1921 roku, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Było to związane z dynamicznym rozwojem budownictwa spółdzielczego i koniecznością usprawnienia zarządzania często bardzo oddalonymi od siebie zasobami mieszkaniowymi.

W skład zasobów spółdzielni wchodziło w tym czasie 207 budynków mieszkalnych i 36 pawilonów usługowych zlokalizowanych na terenie trzech osiedli. W latach 70- tych zasoby spółdzielni dodatkowo, oprócz budynków powstałych w wyniku prowadzenia działalności inwestycyjnej, powiększyły się o pojedyncze jednostki pozyskiwane z małych spółdzielni mieszkaniowych.

Kierownik Osiedla:

Biuro Administracji:

ul. Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa

Kontakt:

Tel.: 22 846-14-67  / Faks: 22 823-24-14
email: jadwisin@wsmochota.com.pl

kontakt

ADMINISTRACJA OSIEDLA JADWISIN – GMINA OCHOTA

ul. Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa

poniedziałek
wtorek – piątek
07:30 – 17:30
07:30 – 15:00

Godziny przyjęć interesantów
DZIAŁ WINDYKACJI CZYNSZÓW

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
10:00 – 17:00
08:00 – 14:30
08:00 – 14:30
08:00 – 14:30
08:00 – 14:30

Sekretariat
22 846-14-67 | 22 846-74-57 | 22 846-02-62
jadwisin@wsmochota.com.pl

Dział Techniczny

22 846-14-20
jadwisin@wsmochota.com.pl

Dział Windykacji
22 658-47-55 |
jadwisin@wsmochota.com.pl

ADMINISTRATORZY – GMINA OCHOTA

Koordynator tel. 663 150 580

zasoby - osiedle jadwisin

Adresy nieruchomości przynależnych do osiedla:

Budynki

ul. Korotyńskiego 48

ul. Korotyńskiego 40

ul. Korotyńskiego 21

ul. Korotyńskiego 19

ul. Korotyńskiego 19A

ul Korotyńskiego 17

ul. Włodarzewska 4

ul. Włodarzewska 8

ul. Włodarzewska 12

ul. Geodetów 4

ul. Geodetów 6

ul. Geodetów 8

ul. Dickensa 29

ul. Dickensa 31A

ul. Dickensa 31B

ul. Dobosza 10

ul. Dobosza 5

ul. Dobosza 4/6

ul. Dobosza 2

ul. Dunajecka 1A

ul. Bitwy warszawskie 1920 r. 1

ul. Grójecka 80/102

ul. Grójecka 81/87

ul. Daleka 1/3

ul. Opaczewska 22

ul. Opaczewska 24

Al. Krakowska 268

Al. Krakowska270

Al. Krakowska 272

ul. 20-latków 1

ul. 20-latków 1A

ul. 20-latków 2

ul. 20-latków 3

ul. 20-latków 10

ul. 20-latków 12

ul. 20-latków 14

ul. 20-latków 15

ul. 20-latków 16

ul. 20-latków 18

ul. 20-latków 20

ul. Radarowa 2A

ul. Radarowa 4

ul. Radarowa 4A

ul. 1-go Sierpnia 31 / Sulmierzycka 6

ul. 1-go Sierpnia 33

ul. 1-go Sierpnia 35 / 20-latków 2A

ul. 1-go Sierpnia 37 / 20-latków 4

ul. 1-go Sierpnia 38A

ul. 1-go Sierpnia 39 / 20-latków 4A

ul. 1-go Sierpnia 41 / 20-latków 6

ul. 1-go Sierpnia 45

ul. 1-go Sierpnia 47

ul. 1-go Sierpnia 47A

ul. 1-go Sierpnia 49

ul. 1-go Sierpnia 49A

ul. 1-go Sierpnia 49B

ul. 1-go Sierpnia 53

ul. Strubiczów 1

ul. Strubiczów 3

ul. Strubiczów 4

ul. Strubiczów 4A

ul. Strubiczów 5

ul. Strubiczów 6

ul. Strubiczów 8

ul. Sulmierzycka 3

ul. Sulmierzycka 4

ul. Lechicka 4

ul. Lechicka 6

ul. Lechicka 8

ul. Leżajska 3

ul. Leżajska 4

ul. Sabały 10/12

ul. Sabały 16

ul. Sabały 18

ul. Sabały 20

ul. Sabały 21

Pawilony handlowe

ul. Korotyńskiego 23

ul. Grójecka 132

ul. Dobosza 12

ul. Sierpińskiego 1

ul. Lechicka 18

Al. Krakowska 274

ul. 1-go Sierpnia 46

ul. Radarowa 4a

ul. Radarowa 4b

rada osiedla jadwisin

Kadencja 2022-2025

Lp.

Imię i nazwisko

funkcja

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Milewski Marek
Zamrowska-Rosiak Beata
Roszczyk Piotr
Bęczkowska-Sidhu Katarzyna
Iwański Maciej
Jankowska-Szurmiej Agnieszka
Kubiak Tadeusz
Kulig Małgorzata
Kwiatkowska Danuta
Kruczkowska Renata
Matsumoto Krystyna
Nuckowska Elżbieta
Obuszyńska Urszula
Raniszewski Adam
Sasin Ewa
Sokół Zbigniew
Stefaniak Teresa
Szawłowska Blanka
Szewczyk Grzegorz
Szymańska Irena

Przewodniczący rady
Z-ca Przewodniczącego Rady
Sekretarz

Kadencja członków Rady Osiedla Jadwisin wybranych na Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” w maju 2017 roku zakończyła się w dniu 22 czerwca 2020 roku. Wybory do Nowej Rady Osiedla Jadwisin odbędą się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu

Galeria osiedla jadwisin