rada osiedla jadwisin

Kadencja 2022-2025

Lp.

Imię i nazwisko

funkcja

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Milewski Marek
Zamrowska-Rosiak Beata
Roszczyk Piotr
Bęczkowska-Sidhu Katarzyna
Iwański Maciej
Jankowska-Szurmiej Agnieszka
Kubiak Tadeusz
Kulig Małgorzata
Kwiatkowska Danuta
Kruczkowska Renata
Matsumoto Krystyna
Nuckowska Elżbieta
Obuszyńska Urszula
Raniszewski Adam
Sasin Ewa
Sokół Zbigniew
Stefaniak Teresa
Szawłowska Blanka
Szewczyk Grzegorz
Szymańska Irena

Przewodniczący rady
Z-ca Przewodniczącego Rady
Sekretarz

Kadencja członków Rady Osiedla Jadwisin wybranych na Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” w maju 2017 roku zakończyła się w dniu 22 czerwca 2020 roku. Wybory do Nowej Rady Osiedla Jadwisin odbędą się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu