Dział Techniczny

  1. SPRAWY KTÓRE MOGĄ PAŃSTWO ZAŁATWIAĆ W DZIALE TECHNICZNYM OSIEDLA

Do działu technicznego Osiedla mogą Państwo zgłaszać :

– uszkodzone samozamykacze (urządzenie samoczynnie zamykające drzwi)

– uszkodzoną stopkę blokującą drzwi, odbojniki

– uszkodzone drzwi (dotyczy tylko części wspólnych)

– awarie hydraulicznych

– awarie gazowych

– sprawy związane z pielęgnacją zieleni

– uszkodzenia elewacji

– uszkodzone kratki wentylacyjne

– zalania

– awarie dźwigów

– uszkodzone rynny i rury spustowe

– awarie elektryczne

– uszkodzone chodniki

 

  1. INFORMACJE KTÓRE MOGĄ PAŃSTWO ZGŁASZAĆ BEZPOŚREDNIO DO ADMINISTARTORA 

Do Administratorów mogą Państwo zgłaszać:

– uszkodzone zamki do drzwi w częściach  wspólnych – NIE DOTYCZY NAPRAW ZAMKÓW W DZWIACH DO LOKALI MIESZKALNYCH

– sprawy porządkowe, czystość, sprzątanie

– spraw dot. wywozu nieczystości

– awarie wind (dźwigów)

– zmiany ilości osób zamieszkałych w lokalu

–  adresów do korespondencji  w tym e-mail

– usytuowania kontenerów na odpady remontowe

– naruszanie miru i porządku domowego przez Mieszkańców

– awarie domofonów, elektrozamków

Administratorzy zajmują się sprawami porządkowymi na Osiedlu oraz przyjmują zgłoszenia w zakresie:

  1. SPRAWY KTÓRE MOGĄ PAŃSTWO ZGŁASZAĆ DO DZIAŁU WINDYKACJI OSIEDLA

W dziale windykacji Osiedla można zgłaszać sprawy dotyczące:

– ustalenia stanu konta czynszowego

– ustalenia bieżących opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego, garażu, dodatkowych piwnic, miejsc postojowych, dodatkowych pomieszczeń

– udostepnieniania i korzystania z konta E-BOK

– książeczek opłat

WSZYSTKIE PODANIA W FORMIE PAPIEROWEJ LUB ELEKTRONICZNEJ NALEŻY WYSYŁAĆ DO SEKRETARIATU OSIEDLA  :

Osiedle Gorlicka:  gorlicka@wsmochota.com.pl  

 Osiedle Jadwisin: jadwisin@wsmochota.com.pl