Wycinka i pielęgnacja drzew

Procedura związana z wycinką oraz pielęgnacją drzew

  1. Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców.
  2. wstępna weryfikacja,
  3. określenie stanu fitosanitarnego drzew – podział drzew na przeznaczone do wycinki lub do pielęgnacji (prześwietlania).
  4. Wywieszanie zawiadomień o planowej wycince drzew w danej nieruchomości – 30 dniowy okres informacji.
  5. Dokonywanie pisemnych zgłoszeń, do Wydziału Ochrony Środowiska (Ochota, Włochy), drzew do wycinki na podstawie Opinii Dendrologicznej lub pozostałych zgłoszeń (pkt. 1).
  6. Po uzyskaniu pisemnej decyzji z Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota / Włochy prowadzenie prac związanych z wycinką drzew.
  7. Realizacja nasadzeń zastępczych w miejsce wyciętych drzew (zgodnie z otrzymanymi decyzjami WOŚ).
  8. Prowadzenie okresowej pielęgnacji drzew.