Wynajęcie Lokalu użytkowego

Wynajęcie lokalu użytkowego

Przewodnik dotyczący wynajęcia lokalu użytkowego.

1. O wynajęcie lokalu użytkowego mogą ubiegać się:

osoby prowadzące działalność gospodarczą
osoby fizyczne
spółki itp.

2. Osoby zainteresowane wynajmem mogą:

  • złożyć podanie o wynajem lokalu osobiście w biurze podawczym Spółdzielni ul. Pruszkowska 17 lub drogą elektroniczną na e-maila sekretariat@wsmochota.com.pl.
  • pismo powinno zawierać informację o powierzchni lokalu, rodzaju prowadzonej działalności oraz dane kontaktowe.

3. Przyznanie lokalu

  • po pozytywnym rozpatrzeniu podania:
    dział lokali użytkowych zorganizuje spotkanie w celu omówienia szczegółowych warunków umowy
  • (dotyczących stawki najmu, niezbędnych dokumentów, okresu najmu, przystosowania lokalu do prowadzonej działalności, ustalenia wysokości kaucji.)

4. Po podpisaniu umowy najmu, przed rozpoczęciem korzystania z lokalu, konieczne jest sporządzenie protokołu zdawczo odbiorczego szczegółowo opisującego stan techniczny lokalu.

5. Po załatwieniu powyższych formalności lokal jest przekazywany do użytkowania.

6. Obecnie do wynajęcia:

Kliknij tutaj