You are currently viewing Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie otrzymacie Państwo zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, które odbędzie się w 7 częściach na przełomie maja/czerwca b.r.

W tym roku na Walnym Zgromadzeniu odbywać się będą wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej kadencji 2022-2025.

Do Rady Nadzorczej mogą kandydować członkowie Spółdzielni posiadających lokal w n/w nieruchomościach:

  • Geodetów 4, 6, 8; Grójecka 81/87, Grójecka 80/102; Dunajecka 1A; Opaczewska 22, 24; Daleka 1/3; Bitwy Warszawskiej 1920r. 1; Dobosza 2, 4/6, 5, 10; Korotyńskiego 40 (1 mandat)
  • Baleya 1, 3A, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14; Gorlicka 2, 4; Jankowska 3, 5, 7;  Racławicka 127, 129, 131, 133; Żwirki i Wigury 33 (1 mandat)

Na kandydatów z w/w nieruchomości głosować będą członkowie na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

Odpowiednie druki związane z kandydowaniem znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni oraz są dostępne w Administracji Osiedla.

Druki do pobrania:
Karta zgłoszenia Kandydata do RN-2023
Karta poparcia dla Kandydata RN-2023

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Biura Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17 p. II, do dnia 10.05.2023 r.