rada nadzorcza

Rada nadzorcza WSM Ochota

kadencja 2022 - 2025

Przewodnicząca Rady:
Nadolna Maria – wyznaczona przez Radę Nadzorczą do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Z-ca Przewodniczącej Rady:
Grzelka Krzysztof

Sekretarz:
Piotrowska Maria

Ciechański Ryszard
Gryza Teresa
Jagiełło Jolanta
Kizling Michał
Klukowski Bogdan
Morawska Danuta
Niedzielski Rafał
Pobudkiewicz Antoni
Sasin Ewa
Strzelczyk Andrzej
Szczęsna Czesława
Szeląg Jarosław