You are currently viewing KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z szeregiem pytań i wątpliwości dot. przesłanego do Państwa Rozliczenia kosztów podgrzania wody oraz opłaty stałej z tytułu podgrzania wody za 2023r. uprzejmie informujemy, co następuje.

  1. W każdy poniedziałek, począwszy od 29.04.2024 r. w godzinach 14:00-17:00
  • w Administracji Osiedla Jadwisin przy ul. Korotyńskiego 23, pokój nr 34,
  • w Administracji Osiedla Gorlicka przy ul. Gorlickiej 1, pokój nr 5, wyznaczone zostały dyżury merytorycznych pracowników Spółdzielni, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji dot. rozliczenia kosztów podgrzewu wody za 2023 r.

Niezależnie od powyższego w siedzibie Zarządu WSM „Ochota” przy ul. Pruszkowskiej 17, pokój nr 115 możecie Państwo uzyskać informacje dot. ww. tematu u pracowników działu księgowości w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00, wtorek, czwartek w godz. 9:00-12:00 oraz środę, piątek w godz. 12:00-14:30.

Informacje dotyczące rozliczenia podgrzewu wody udzielane są wyłącznie osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu lub posiadającym stosowne pełnomocnictwo.

  1. WSM „Ochota” zorganizuje spotkania z mieszkańcami w celu przedstawienia szczegółowej informacji dotyczącej rozliczenia kosztów podgrzewu wody za rok 2023.
  2. dacie, miejscu i harmonogramie spotkań poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni i klatkach schodowych poszczególnych budynków.

Z poważaniem

Zarząd WSM „Ochota”