Zarząd Spółdzielni

ZARZĄD WSM OCHOTA

Prezes Zarządu:
Małgorzata Maroszek

Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu:
Maria Nadolna