KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 12 czerwca 2024 r., w którym wyrażone jest stanowisko Związku odnośnie głosowania uchwał na Walnym Zgromadzeniu nie…

Czytaj dalejKOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Zarząd WSM „Ochota” uprzejmie informuje, że warunkiem udziału Członków Spółdzielni w podziale zysku za rok 2023 jest podjęcie Uchwały zatwierdzającej Sprawozdanie finansowe za 2023 rok  i Uchwały o podziale zysku.                                                                                                                                                                                         …

Czytaj dalejKOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Warszawa dnia 06.06.2024 r.Szanowni Członkowie,Z uwagi na wysoką frekwencję członków na dotychczas odbytych zebraniach Walnego Zgromadzenia w 2024 r., Zarząd WSM „Ochota” w celu zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości uczestnictwa wszystkim…

Czytaj dalejKOMUNIKAT

OGŁOSZENIE

Warszawa, dnia 24 maja 2024 roku. Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy od kilku tygodni obserwujemy ataki na naszą Spółdzielnię. Grupa osób  usiłuje przekonać mieszkańców i opinię publiczną, że  w naszej Spółdzielni…

Czytaj dalejOGŁOSZENIE

KOMUNIKAT

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” informuje, że wystąpiła do dostawcy energii cieplnej tj. Veolia Energia Warszawa S.A.  o  wyłączenie z dniem 15.05.2024r. centralnego ogrzewania w budynkach WSM „Ochota”.  

Czytaj dalejKOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Warszawa, dn. 06 maja 2024 r.   STANOWISKO Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”   w sprawie rozliczenia kosztów podgrzania wody oraz opłaty stałej z tytułu podgrzania wody za rok…

Czytaj dalejKOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy,w związku z szeregiem pytań i wątpliwości dot. przesłanego do Państwa Rozliczenia kosztów podgrzania wody oraz opłaty stałej z tytułu podgrzania wody za 2023r. uprzejmie informujemy, co następuje.W każdy…

Czytaj dalejKOMUNIKAT