You are currently viewing Informacja

Informacja

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Jana Jarzębowskiego,
wieloletniego działacza Rady Nadzorczej WSM „Ochota”.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Rodzinie, Przyjaciołom oraz bliskim wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają:

Rada Nadzorcza, Zarząd, Rada Osiedla Jadwisin oraz pracownicy WSM „Ochota”

ZARZĄD WSM OCHOTA