KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
z dnia 12 czerwca 2024 r., w którym wyrażone jest stanowisko Związku odnośnie głosowania uchwał na Walnym Zgromadzeniu nie umieszczonych w porządku obrad.

W opinii Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Walne  Zgromadzenie nie może poszerzać porządku obrad podanego do wiadomości członkom w trybie art. 40§1 pr. spółdz., choćby w jego obradach brali udział wszyscy członkowie spółdzielni i nikt nie zgłaszał sprzeciwu, może jednak zmienić kolejność spraw umieszczonych w takim porządku albo nawet postanowić
o wykreśleniu z porządku obrad niektórych spraw.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP wskazał ponadto, iż uchwałę walnego zgromadzenia poczytuje się za nieistniejącą w szczególności wtedy gdy Uchwałę podjęto w sprawie nieumieszczonej w porządku obrad.