You are currently viewing Ogłoszenie

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która nakazuje Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółdzielnia”) na podstawie ww. ustawy złożenie oświadczenia za 2023 r. , w którym należy wskazać, jaka część gazu trafia na cele inne niż dla gospodarstw domowych (inne niż mieszkaniowe).

Oświadczenie za 2022 r. WSM Ochota złożyła w marcu 2022 r.

Mając na uwadze powyższe wzywamy osoby, którym przysługują tytuły prawne
do lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w budynkach przy ul. Korotyńskiego 17, 19, 19A, 21, 48 ul. Sabały 16, 10/12 oraz ul. Dickensa 29, w których zarejestrowana została i jest prowadzona działalność gospodarcza, do przedstawienia Spółdzielni OŚWIADCZENIA ODBIORCY PALIWA GAZOWEGO wg wzoru, który znajdziecie Państwo do pobrania na stronie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”: www.wsmochota.com.pl lub w Administracji Osiedla Jadwisin przy ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie. Wzory oświadczeń zostały wrzucone do skrzynek pocztowych przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.

Oświadczenia o tożsamej treści za 2022 r.  składaliście Państwo w marcu 2022 r.

Ww. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@wsmochota.com.pl
lub złożyć w Administracji Osiedla Jadwisin przy ul. Korotyńskiego 23, 02-123 Warszawa lub w siedzibie WSM „Ochota” przy ul. Pruszkowskiej 17, 02-119 Warszawa.

Prosimy o przekazanie ww. Oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2023 r. i poważne potraktowanie przedmiotowej sprawy z uwagi na ww. obowiązek ustawowy nałożony na Spółdzielnię. Dane te są bowiem niezbędne do przygotowania
i złożenia przez Spółdzielnię rzetelnego oświadczenia, o którym mowa w ww. ustawie.

Druk oświadczenia do pobrania

ZARZĄD WSM OCHOTA