Reguły Udzielania informacji

Szanowni Państwo,

          Spółdzielnia mieszkaniowa, od 25.05.2018 roku jest zobowiązana do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych tzw „RODO”.

W związku z powyższym bezpośrednio w Spółdzielni Pracownicy Spółdzielni mogą Państwu udzielić informacji wyłącznie po ustaleniu Państwa tożsamości.
Dlatego prosimy, aby pamiętali Państwo o zabraniu np. dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

Pracownicy Spółdzielni nie mogą w jednym pomieszczeniu obsługiwać kilku interesantów. Na drzwiach zostały wywieszone informacje o tym, że interesantów obsługujemy pojedynczo. Prosimy Państwa o wyrozumiałość i respektowanie  tego zalecenia.

Pracownicy mogą udzielić jakiejkolwiek informacji TYLKO osobom posiadającym prawo do lokalu. Jeżeli opiekują się Państwo mieszkaniem córki, syna, siostry, rodziców itd. Itp. muszą Państwo posiadać imienne pełnomocnictwo lub upoważnienie od właściciela. Bez takiego upoważnienia niestety nie mamy możliwości udzielenia żadnych informacji, nawet jeśli posiadacie Państwo książeczkę opłat i wnosicie opłaty za ten lokal.

    • Korespondencja -e-mailowa

Jeśli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać informacje od Spółdzielni drogą elektroniczną prosimy o uwierzytelnienie adresu e-mail.

W celu uwierzytelnienia adresu e-mail należy wypełnić stosowne druki, które  dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni i w każdej Administracji.

Druk należy dostarczyć do spółdzielni w oryginale.  Informacje o wysokości opłat są wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną lub drogą tradycyjną (nigdy dwutorowo).

Jednocześnie informujemy, że  adres mailowy nie może być jedynym wskazanym adresem do korespondencji  ze Spółdzielnią. Konieczne jest również wskazanie adresu pocztowego. Należy to zrobić na załączonym druku „Oświadczenie o sposobie dostarczania korespondencji oraz zgłoszenie osób zamieszkałych w lokalu”.

    • E-konta czynszowe czyli eBOK

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) to bezpłatny serwis internetowy, który umożliwia monitorowanie i analizę Państwa konta czynszowego.

Szybko i wygodnie, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dostęp do serwisu
prosimy o zgłoszenie się osobiście, z dowodem tożsamości do biura Administracji Osiedla lub do Działu Windykacji z siedzibie Zarządu WSM „OCHOTA”. Przed wydaniem danych do logowania należy zapoznać się z „Regulaminem systemu E-bok” oraz wypełnić „Wniosek E-bok”.

Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej WSM „OCHOTA”

e-BOK – regulamin

e-BOK wniosek

lub na miejscu w Administracji.

W celu zalogowania prosimy o wejście w zakładkę ebok na naszej stronie internetowej.

    • Informacje o wysokości opłat

Informacje w wersji papierowej są wysyłane wyłącznie przy każdej zmianie o wysokości opłat.  Drogą elektroniczną informacje wysyłane są co miesiąc.