Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Aktualności

18.12.2014r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
informujemy o zmianie godzin pracy WSM „Ochota” w następujących dniach:

  • 24.12.2014r. (Wigilia) i 31.12. 2014r. (Sylwester) Spółdzielnia i Administracje Osiedli pracują do godziny 12:00
  • 02.01.2015r. (piątek) Spółdzielnia nie pracuje.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM Ochota Osiedle Gorlicka informuje o wpłynięciu w dniu 17.12.2014r. protestu na wynik postępować przetargowych pt:

"Wykonywanie prac porządkowych w zasobach WSM Ochota Gorlicka i Kolonii Okęcie w 2015 roku"

"Wykonywanie konserwacji terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie"

W związku z powyższym, wstrzymuje się podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, do czasu rozstrzygnięcia protestu.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2014r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.12.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 05.12.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonałą wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie:

"Wykonywanie prac porządkowych w 2015 roku w zasobach WSM "Ochota" zgodnie z wykazem"


Prace zostaną wykonane przez firmę:

Fest bud Paweł Zawistowski
05-205 Klembów, Tuł 34

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.11.2014r.

WYJAŚNIENIE

Do postępowania:

1. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej wraz z osprzętem instalacji WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 4

Zmienia się ptk.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu

"Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu WSM "Ochota"(ul. Pruszkowska 17) w dniu 27.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212."

na zapis:

"Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu WSM "Ochota"(ul. Pruszkowska 17) w dniu 01.12.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212."


Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.11.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 17.11.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w doku 2014r. na terenie Osiedla Gorlicka:

Przemurowanie kominów dachowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Astronautów 4, Tańskieog 3, Hynka 3 w Warszawie


Prace zostaną wykonane przez firmę:
Firma Budowlana i Remontowa Stanisław Abramowski
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Malinowa 3

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.11.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 17.11.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w doku 2014r. na terenie Osiedla Gorlicka:

Remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Tańskigo 5 w Warszawie


Prace zostaną wykonane przez firmę:
P.B.U.H. Zielaś Sp. k 33-101 Tarnów, ul. Daleka 20

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.11.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 07.11.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w doku 2014r. na terenie Osiedla Gorlicka:

Wymiana świetlików dachowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 13 w Warszawie


Prace zostaną wykonane przez firmę:
F.P. METAL YACHT 05-091 Ząbki, ul. Na Bagnie 11a.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.11.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul.Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej wraz z osprzętem instalacji WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 4

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 27.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 27.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 11.12.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienie części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.11.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul.Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie przetargowe na wykonanie robót:

"Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie"

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 20.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 20.11.2014r. o godzinie 12:00.Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 01.12.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienie części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.11.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul.Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

"Wykonywanie prac porządkowych w budynkach ujętych w wykazie w 2015 roku"

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 20.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 20.11.2014r. o godzinie 12:00.Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 01.12.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienie części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

30.10.2014r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 10.11.2014 r. Biuro Spółdzielni i Administracje Osiedli nie pracują .

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.10.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Tańskiego 5
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 07.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 07.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 21.11.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.10.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Wymiana wewnętrznej linii zasilającej wraz z osprzętem instalacji WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 4
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 07.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 07.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 21.11.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.10.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

Wykonanie i wymiana dwóch świetlików dachowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 13 w Warszawie
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 07.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 07.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 14.11.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.10.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Przemurowanie kominów dachowych budynków mieszkalnych:

  • ul. Astronautów 4
  • ul. Tańskiego 3
  • ul. Hynka 3

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 07.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 07.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 14.11.2014r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.09.2014r.


ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.09.2014r.

INFORMACJA

WSM Ochota informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe przy:

1. Korotyńskiego 23 pow. biurowej I p - 13,18 m2; 82,25 m2; 16,72 m2
2. Grójecka 80/102 pow. biurowa I p - 39,4 m2
3. Radarowa 4b pow. - 139,7 m2; 40,9 m2 (pawilon handlowy)
4. Sabały 20 pow. - 12,60 m2
5. Baleya 9 pow.- 142,10 m2 (I p. w pawilonie handlowym)
6. Baleya 3 pow. - 187 m2 - pomieszczenie piwniczne
7. Baleya 3 pow. - 28,4 m2 - pomieszczenie piwniczne
8. Mołdawska 5 pow. - 40,90m2 - pomieszczenie piwniczne


Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie WSM Ochota w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, tel. 22 572 89 08, 22 572 89 18, e-mail: sekretariat@wsmochota.com.pl

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

02.09.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że dnia 08.09.2014 r. rozpoczynają się prace przygotowawcze związane z termomodernizacją budynków przy ul. 1-go Sierpnia 47,49 i 49A .

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.08.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie n/w robót w Osiedlu Jadwisin Warszawa ul. Korotyńskiego 23, zostali wybrani następujący oferenci:

1. Remont Elewacji - ul. 1-go Sierpnia 47,49,49A
Firma AGRAPLAST Sp. z o.o.
00-127 Warszawa ul. Śliska 3 lok. 1B


2. Remont Balkonów - ul. Grójecka 80/102
Firma PBUH "ZELIAŚ" Sp. J.L. Zeliaś i S. Zeliaś
33-101 Tarnów ul. Daleka 20ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.08.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie niżej wymienionych robót w Osiedlu Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23.

1. Remont Elewacji - 3 budynki
2. Remont Balkonów - 1 budynek

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla Jadwisin pokój nr 36
do dnia 19.08.2014r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2014r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółdzielni: Warszawa ul. Pruszkowska 17.

Materiały przetargowe do odebrania w Administracji Osiedla - Dział Techniczny pokój nr 28 w godzinach 8:00-14:00
tel. 22 846 14 20, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300zł na konto: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.


ZARZĄD WSM "OCHOTA"

05.08.2014r.

INFORMACJA

Zarząd WSM Ochota informuje, że posiada do wynajęcia pawilon usługowy przy ul. Jankowskiej 2 w Warszawie na działalność związaną z usługami zdrowia (przychodnia zdrowia, zakład opieki medycznej, lecznica specjalistyczna, itp.)

Dane ogólne:

  • Kubatura 4 699 m3
  • Powierzchnia użytkowa 1 089 m2
w tym:
  • parter 640 m2
  • piętro 275 m2
  • piwnica 174 m2
Powierzchnia działki 2 381 m2.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie WSM Ochota w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, tel. 22 572 89 08, 22 572 89 30, e-mail: sekretariat@wsmochota.com.pl


ZARZĄD WSM "OCHOTA"

16.07.2014r.

Z A W I A D O M I E N I E

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 31.07.2014r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokalu mieszkalnego postawionego do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 100 położony w Warszawie przy ul. Baleya 14 (pow. 38,50 m2 – I piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokal mieszkalny zostanie udostępniony do obejrzenia w dniach 23.07.2014r. - 30.07.2014r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :
- ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr ...... przy ul. ..................................” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 31.07.2014r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

08.07.2014r.

INFORMACJA

Dotycząca lokali, które mają ustanowiona odrębną własność

Zarząd WSM „Ochota" informuje, że złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pisma z dn. 3 lipca 2014 r. w ślad za pismem zawierającym opinię Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych o treści jak niżej. Pisma dotyczą każdej nieruchomości w Dzielnicy Ochota, dla której zostały aktualizowane opłaty z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu od 2013 r. Wykorzystanie treści przedmiotowego pisma pozostawiany do decyzji każdego z właścicieli nieruchomości lokalowej (posiadającej odrębną własność ).


Pismo do Samorzadowego Kolegium odwoławczego

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.07.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 07.07.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w roku 2014 na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie:

"Wykonywanie konserwacji terenów zielonych w WSM "Ochota" na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie w Warszawie".

Prace Zostaną wykonane przez firmę:
DREW-PLAK Sławomir Wikieł
ul. Mokry Ług 23A
04-434 Warszawa


ZARZĄD WSM "OCHOTA"

02.07.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 30.06.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2014 na terenie Osiedla Gorlicka:

"Remont wentylatorni w garażach budynku mieszkalnego przy ul. Racławickiej 127/129 i 131/133 w Warszawie".

Prace Zostaną wykonane przez firmę:
M.BUD Zakład Robót ogólnobudowlanych
ul. Ks. Baranowskiego 23
96-313 Jaktorów


ZARZĄD WSM "OCHOTA"

01.07.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie przetargowe na wykonanie robót:

"Wymiana i przeciwwodnej z odtworzeniem warstw zgodnie z projektem, uszczelnienie dylatacji konstrykcyjnych płyty i powłoki posadzki zewnętrznej w podcieniach budynku Racławicka 131/133 w Warszawie"


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 15.07.2014r. do godziny 9:00.

Materiały ptrzetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się w z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 15.07.2014r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 21.07.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności