Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Aktualności

28.04.2016r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2016r. (poniedziałek) Biuro Spółdzielni oraz Administracje Osiedli nie pracują.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

11.04.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd i Rada Nadzorcza z wielką radością oddaje w Państwa ręce premierowy numer gazety „Ochota na przyszłość”, której nakład jest już w trakcie bezpłatnej dystrybucji do mieszkańców i placówek znajdujących się w zasobach spółdzielni.

Pragniemy przybliżyć Państwa do spółdzielczych i lokalnych informacji oraz publikować wszystko to, co w naszym i Państwa uznaniu było, jest lub będzie warte uwagi a dotyczyć będzie naszej współpracy i przyszłości, budowania silnej wspólnoty, podejmowanych inicjatyw, porad prawnych, ciekawych miejsc, okolicy i wydarzeń itp.

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia magazynu, do zgłaszania propozycji związanych z jego zawartością. Będziemy również bardzo wdzięczni za wszelkie sugestie, a także opinie i uwagi. Zależy nam, aby wszystkie treści były atrakcyjne dla czytelników naszego magazynu.

Korzystając z okazji wydania pierwszego numeru „Ochota na przyszłość” życzymy Państwu odkrywania i korzystania wraz z rodzinami z urokliwych, być może jeszcze nieodkrytych miejsc w najbliższym otoczeniu oraz przyjemności z aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu wizerunku naszych osiedli.

Dostępna jest również wersja internetowa pisma. Odnośnik do aktualnego numeru znajdziecie Państwo poniżej.


Sprostowanie

Niniejszym chcielibyśmy sprostować dwa chochliki drukarskie (powtórzenie dwóch wyrazów) w tekście gazety na str. 9 i 16. Uprzejmie dziękujemy Czytelnikowi, który skontaktował się z nami i zgłosił oczywisty błąd. W podziękowaniu przygotowaliśmy dla tego Czytelnika małą niespodziankę. 


Z pozdrowieniami,
Zespół RedakcyjnyZARZĄD WSM "OCHOTA" oraz RADA NADZORCZA

31.03.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” zawiadamia o unieważnieniu przetargów ogłoszonych w dniu 18.02.2016r. na stronie internetowej, dotyczących:

 •  wymiany instalacji kanalizacyjnej w budynkach Strubiczów 3 i 5
 •  remontu dachu i kominów w budynkach Opaczewska 22 i 24

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

31.03.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wodomierzy „EPICO” produkcji Metrona Polska, została wybrana oferta złożona przez:

 

GRA-SANIT-BIS

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Szczepan Smogorzewski, Grażyna Smogorzewska

ul. Św. Wincentego 112 PK-3

03-291 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.03.2016r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.03.2016r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 25.03.2016r. (piątek) Biuro Spółdzielni oraz Administracje Osiedli pracują  w godzinach 7:30-12:00.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.02.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 4.03.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Remont dachu i kominów w budynkach Opaczewska 22 i Opaczewska 24 zarządzanych przez WSM Ochota” –Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: w okresie od 1.06.2016 do 30.09.2016

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 28 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł
na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Bogusława Skwarna tel. (22) 846 14 67 w 105.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na remont dachu i kominów” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok. 36 do dnia 3.03.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 29 650 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 3.03.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 4.03.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna. Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.02.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 04.03.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Wymianę wodomierzy „EPICO” produkcji Metrona Polska w budynkach przy ul. Geodetów 6, Geodetów 8, Strubiczów 1, Strubiczów 3, Strubiczów 5, Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 21 – Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: 01 września 2016r. – 31 grudnia 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 28 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości300 zł
na konto nr. 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Bogusława Skwarna tel. (22) 846 14 67 w 105.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wymianę wodomierzy EPICO produkcji Metrona Polska” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok. 36 do dnia 03.03.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 25 000 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 03.03.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 04.03.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna. Po otwarciu kopert i odczytaniu ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.02.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” - Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 04.03.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Strubiczów 3 oraz Strubiczów 5–Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: 01 kwietnia 2016r. – 30 czerwca 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 28 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł
na konto nr. 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Bogusława Skwarna tel. (22) 846 14 67 w 105.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Strubiczów 3 oraz Strubiczów 5” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok. 36 do dnia 03.03.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 7 000 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 03.03.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 04.03.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna. Po otwarciu kopert i odczytaniu ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.02.2016r.

OGŁOSZENIE

W dniu 12.02.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM „Ochota” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w zakresie przeglądów i konserwacji instalacji gazowych w latach 2016-2018 na terenie Osiedla Jadwisin.

 

Prace będą wykonywane przez firmę:

„GASB” Instalatorstwo Gazowe, Sanitarne i ogrzewania

Alicja Różycka

05-091 Ząbki, ul. Na Bagnie 12

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.02.2016r.

OGŁOSZENIE

W dniu 12.02.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM „Ochota” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w zakresie przeglądów i konserwacji przewodów kominowych i wentylacyjnych w latach 2016-2018 na terenie Osiedla Jadwisin.

 

Prace będą wykonywane przez firmę:

Zakład Usług Kominiarskich

Monika Wierzbicka

03-744 Warszawa, ul. Korsaka 1/11

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.02.2016r.

OGŁOSZENIE

W dniu 12.02.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM „Ochota” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w zakresie konserwacji terenów zielonych w latach 2016-2018 na terenie Osiedla Jadwisin.

 

Prace będą wykonywane przez firmę:

ZROB Paweł Curyło, Janusz Luberek s.c.

Zakład Robót Ogrodniczych i Brukarskich

01-237 Warszawa, ul. Ordona 1

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.02.2016r.

OGŁOSZENIE

W dniu 12.02.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM „Ochota” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w zakresie  napraw i remontów powierzchni utwardzonych w latach 2016-2018 na terenie Osiedla Jadwisin.

 

Prace będą wykonywane przez firmę:

Roboty Budowlano-Drogowe Bogdan Błaszczak

01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 58/133

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.01.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”-Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.02.2016r o godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Przegląd i konserwację przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach zarządzanych przez WSM Ochota”
Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: przez okres 3 lat

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 25 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr
88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Tomasz Wojcieski tel. (22) 846 14 67 w 115

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 •  wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na ……………” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok 36 do dnia 11.02.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 4 000 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 11.02.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 12.02.2016r o godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.01.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”-Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.02.2016r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Przegląd i konserwacje instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez WSM Ochota” 
Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: przez okres 3 lat

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 25 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Tomasz Wojcieski tel. (22) 846 14 67 w 115

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na ……………” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok 36 do dnia 11.02.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 4 000 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 11.02.2016r.

Wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 12.02.2016r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności