Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Aktualności

06.12.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 21.12.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: 
usługi sprzątania budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie i utrzymania terenu zewnętrznego

Termin realizacji: rok 2017

Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 20.12.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „usługi sprzątania budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie i utrzymania terenu zewnętrznego” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 21.12.2016r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

24.11.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach podziemnych budynków przy ul. Racławickiej 127 i 129 wraz z naprawą dylatacji i odtworzeniem chodnika w Warszawie WSM „Ochota” Osiedla Gorlicka, został unieważniony z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.11.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 07.12.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: zakup przez Spółdzielnię lub wykonawcę WSM "Ochota" wyłonionego na drodze przetargu wodomierzy ø 15 wody zimnej i ciepłej wraz z systemem zdalnego odczytu dla potrzeb Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” w Warszawie oraz z odkupem wodomierzy różnego typu pochodzących z demontażu.

Termin realizacji: rok 2017-2020

Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 06.12.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Izabela Binkowska tel. (22) 572-89-40

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na zakup wodomierzy” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 06.12.2016r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.11.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na usługi sprzątania oraz utrzymana terenu zewnętrznego budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie WSM „Ochota” Osiedla Gorlicka , nie została wybrana żadna z złożonych ofert. Oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.11.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia o odwołaniu przetargu na zakup, dostawę i wymianę wodomierzy ø 15 wody zimnej i ciepłej wraz z systemem zdalnego odczytu dla potrzeb Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” w Warszawie oraz odkup i utylizację wodomierzy zdemontowanych. Przetarg zostaje odwołany z uwagi na istotne wady w specyfikacji.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

10.11.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Gorlickiej 4, WSM „Ochota” Osiedla Gorlicka, została wybrana oferta złożona przez:

 

„Draber i S-ka Spółka Jawna”
Jadwisin ul. Szkolna 41
05-140 Serock

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.11.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 18.11.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: usługi sprzątania budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie i utrzymania terenu zewnętrznego

Termin realizacji: rok 2017

Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 17.11.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „usługi sprzątania budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie i utrzymania terenu zewnętrznego” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 17.11.2016r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.11.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 18.11.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: zakup, dostawę i wymianę wodomierzy ø 15 wody zimnej i ciepłej wraz z systemem zdalnego odczytu dla potrzeb Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” w Warszawie oraz odkup i utylizację wodomierzy zdemontowanych..

Termin realizacji: rok 2017-2020

Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 17.11.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Izabela Binkowska tel. (22) 572-89-40

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na zakup, dostawę i wymianę wodomierzy” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 17.11.2016r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z ociepleniem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 17 Stycznia 36 w Warszawie WSM „Ochota" Osiedle Gorlicka została wybrana oferta złożona przez:

 

„M.BUD - Zakład Robót Ogólnobudowlanych"
ul. Nowogrodzka 31 lok. 220
00-511 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem chodnika i placów pomiędzy budynkami Gorlicka 2 i Jankowska 3 w Warszawie WSM „Ochota" Osiedla Gorlicka, została wybrana oferta złożona przez:

 

„Bogdan Błaszczak Roboty Budowlano-Drogowe"
ul. Jana Olbrachta 58/133
01-111 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem klatek schodowych (partery) w budynkach mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 33 (kl. I) oraz ul. Astronautów 6 (kl. I, II) WSM „Ochota" Osiedla Gorlicka, została wybrana oferta złożona przez:


„Usługi Ogólnobudowlane Paweł Brzozowski"

ul. Targowa 47 lok. 10
03-728 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na prace związane z remontem dachu i kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Opaczewskiej 22 i Opaczewskiej 24 WSM „Ochota" Osiedle Jadwisin została wybrana oferta złożona przez:

 

„M.BUD - Zakład Robót Ogólnobudowlanych"
ul. Nowogrodzka 31 lok. 220
00-511 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

24.10.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 07.11.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: Wymianę wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Gorlickiej 4 w Warszawie, zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać ”, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 04.11.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wymiana wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Gorlickiej 4 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 07.11.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 07.11.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

10.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem podwórza przy budynkach ul. 1-go Sierpnia 39, 41 oraz al. Dwudziestolatków 4A, 6 WSM „Ochota” Osiedla Jadwisin, została wybrana oferta złożona przez:

„M.BUD – Zakład Robót Ogólnobudowlanych”
ul. Nowogrodzka 31 lok. 220
00-511 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

10.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z przebudową lokalu usługowego przy al. Dwudziestolatków 3 WSM „Ochota” Osiedla Jadwisin, została wybrana oferta złożona przez:

„M.BUD – Zakład Robót Ogólnobudowlanych” 
ul. Nowogrodzka 31 lok. 220
00-511 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności