Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Aktualności

28.01.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”-Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.02.2016r o godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Przegląd i konserwację przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach zarządzanych przez WSM Ochota”
Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: przez okres 3 lat

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 25 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr
88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Tomasz Wojcieski tel. (22) 846 14 67 w 115

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 •  wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na ……………” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok 36 do dnia 11.02.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 4 000 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 11.02.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 12.02.2016r o godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.01.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”-Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.02.2016r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Przegląd i konserwacje instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez WSM Ochota” 
Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: przez okres 3 lat

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 25 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Tomasz Wojcieski tel. (22) 846 14 67 w 115

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na ……………” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok 36 do dnia 11.02.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 4 000 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 11.02.2016r.

Wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 12.02.2016r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.01.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”-Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.02.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Naprawy i remonty nawierzchni utwardzonych na terenach zarządzanych przez WSM "Ochota”
Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: przez okres 3 lat

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 25 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Tomasz Wojcieski tel. (22) 846 14 67 w 115.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na ……………” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok 36 do dnia 11.02.2016r. do godz. 9.00

Wadium w wysokości 4 000 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 11.02.2016r.

Wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 12.02.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.01.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”-Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.02.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

Konserwacje terenów zielonych zarządzanych przez WSM Ochota”
Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: przez okres 3 lat

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 25 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: Tomasz Wojcieski tel. (22) 846 14 67 w 115.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na ……………” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok 36 do dnia 11.02.2016r. do godz. 9.00

Wadium w wysokości 4 000 zł należy wpłacić na konto nr 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 11.02.2016r.

Wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi dniu 12.02.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.01.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” zawiadamia o anulowaniu przetargów ogłoszonych w dniu 14.01.2016r. na stronie internetowej dotyczących:

 • robót sanitarnych (wymiana wodomierzy EPico, wymiana instalacji kanalizacyjnej, wymiana instalacji gazu);
 • przeglądów okresowych instalacji gazu oraz instalacji kominowej i wentylacyjnej;
 • robót budowlanych (remont elewacji, remont pokrycia dachów, remont klatek schodowych);
 • konserwacji terenów zielonych oraz brukarskich.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku:

 • ponownego ogłoszenia przetargów – oferenci, którzy dokonali wpłaty za materiały przetargowe, będą mogli ponownie pobrać nowe materiały bez wnoszenia opłaty.
 • braku ponownego ogłoszenia o przetargu – opłaty za pobrane materiały przetargowe będą zwracane.

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.12.2015r.

INFORMACJA

o zmianie sposobu rozliczania kosztów ciepłej wody

Dostosowując system rozliczania kosztów podgrzewu zimnej wody (w wyniku podgrzewu otrzymujemy ciepłą wodę) do obowiązującej taryfy, zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki oraz w oparciu o nowy regulamin rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 14 grudnia 2015 roku, od 1 stycznia 2016 roku do rozliczania wprowadza się zmiany.

W skład opłat wchodzą:

 • Koszty podstawowe (opłata za moc cieplną zamówioną, usługę przesyłową, odczyt) obliczane są według stawki przypadającej na 1 lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w rozliczeniu miesięcznym.
 • Koszt podgrzewu 1 m3 wody uzależniony jest od ceny (1GJ) ustalonej przez dostawcę ciepła i od 1.01.2016 roku wynosi 13,05 zł.

Pełen tekst regulaminu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmochota.com.pl, w zakładce Dokumenty.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2015r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2015r.
ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2015r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie godzin pracy WSM „Ochota” w następujących dniach:

 • 24.12.2015r. (czwartek) Spółdzielnia i Administracje Osiedli nie pracują.
 • 31.12. 2015r. (Sylwester) Spółdzielnia i Administracje Osiedli pracują do godziny 12:00

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.11.2015r.

OGŁOSZENIE

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota" z siedzibą w Warszawie (02-119) przy ul. Pruszkowskiej 17, zawiadamia o przesunięciu terminu składania ofert na pierwszy etap postępowania w sprawie wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji, który będzie realizował, na tzw. zasadach deweloperskich, inwestycję budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami, funkcjonującego pod nazwą „Mołdawska", o tydzień tj. do dnia 07.12.2015 do godziny 15.00.


Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota" z siedzibą w Warszawie (02-119) przy ul. Pruszkowskiej 17, zawiadamia o pierwszym etapie postępowania w sprawie wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji, który będzie realizował, na tzw. zasadach deweloperskich, inwestycję budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami, funkcjonującego pod nazwą „Mołdawska", na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 10/3, położoną przy ul. Racławickiej 139, w obrębie 2-03-22, o powierzchni 0,1097 ha (1097 m2), o sposobie korzystania „inne tereny zabudowane" (Bi) oraz działkę gruntu numer 10/4, położoną przy ul. Mołdawskiej 5, w obrębie 2-03-22, o powierzchni 0,3166 ha (3166 m2), o sposobie korzystania „inne tereny zabudowane" (Bi), dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1 M/00035771/3.

Oferty należy składać w siedzibie Kancelarii A. Gryn i Wspólnicy Spółka Komandytowa, adres ul. Pańska 96 lok. 61 Warszawa 00-837, w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Dokumenty wraz z Regulaminem realizacji inwestycji budowlanych na terenie nieruchomości znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota" są dostępne w siedzibie Spółdzielni w godzinach od 8:00 do 15:00. Osobą kontaktową jest Pani Izabela Binkowska nr tel: 603-558-770

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Oferenta bezwarunkowej zgody na warunki udziału w postępowaniu określone Regulaminem realizacji inwestycji budowlanych na terenie nieruchomości znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota".

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Materiały przetargowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty na kwotę :
500 zł (słownie: pięćset zł.)


PKO BP SA V odział Warszawa
65 1020 1156 0000 7902 0006 5920
na przelewie należy podać cel wpłaty


Regulamin realizacji inwestycji budowalnej pod nazwą „MOŁDAWSKA'

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.10.2015r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.10.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 14.10.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka:

Zagospodarowanie terenu między budynkami Baleya 4 i 6 w WarszawiePrace zostaną wykonane przez firmę:

Roboty budowlano-drogowe Bogdan Błaszczak
01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 58/133

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

01.10.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.10.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu 02-119 Warszawa,
ul. Pruszkowska 17 telefon (22) 572-89-08 zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót : 

1. Zagospodarowanie terenu (układ chodników i zieleńców) między budynkami przy ul. Baleya 4 i 6 .


Wymagany termin realizacji zamówienia :

- roboty budowlane - rok 2015
- rewitalizacja terenów zielonych - wiosna 2016

Materiały przetargowe są do nabycia w Administracji Osiedla Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 tel. (22) 822-80-13 – pok. nr 3, dział techniczny.
Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.
Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie WSM „Ochota”, ul. Pruszkowska 17 – II piętro do dnia 12.10.2015r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu ( ul. Pruszkowska 17) w dniu 12.10.2015r. o godz. 10:00 w pokoju nr. 212.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości 5.000 zł

Wadium należy wpłacić na rachunek zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.09.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 28.09.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka: 

Wymiana instalacji zimnej wody, doposażenie w c.c.w. oraz remont węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 5 w WarszawiePrace zostaną wykonane przez firmę:

SAN-REM Henryk Moczulski
03-664 Warszawa, ul. Gibraltarska 17

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.09.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 28.09.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka: 

Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynkach Racławicka 127/129 i Racławicka 131/133 w WarszawiePrace zostaną wykonane przez firmę:

Draber i S-ka
05-140 Jadwisin, ul. Szkolna 41

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności