Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Aktualności

22.07.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 10.08.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont dachu i kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Opaczewskiej 22 i Opaczewskiej 24, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 października 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 25 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
88 1020 1055 0000 9702 0097 7157

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Tomasz Wojcieski tel. (22) 846 14 67.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na remont dachu i kominów” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok. 36 do dnia 09.08.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 09.08.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.07.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Jadwisin”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 10.08.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Strubiczów 3 i Strubiczów 5, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 października 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23 pok. 25 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
88 1020 1055 0000 9702 0097 7157

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Tomasz Wojcieski tel. (22) 846 14 67.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 •  jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 •  nie podlega wykluczeniu z postępowania
 •  posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 •  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 •  wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wymianę instalacji kanalizacyjnej” w sekretariacie Administracji Osiedla „Jadwisin” ul. Korotyńskiego 23, pok. 36 do dnia 09.08.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 7 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 09.08.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.07.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że przetarg na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz garażach podziemnych zarządzanych przez WSM „Ochota” Osiedle Gorlicka, został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej ważnej oferty.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.07.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że przetarg na remont chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Hynka 9 został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej ważnej oferty.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.07.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że przetarg na remont kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 15, 15A, 15B, został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej ważnej oferty.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.07.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że przetarg na wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach podziemnych wraz z naprawą dylatacji i odtworzeniem chodnika w budynkach przy ul. Racławickiej 127 i Racławickiej 129 został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej ważnej oferty.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

04.07.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 19.07.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz garażach podziemnych zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Stanisław Szymański tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 18.07.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 16 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 18.07.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

01.07.2016r.

INFORMACJA

WSM Ochota informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe przy:

1. Korotyńskiego 23 pawilon handlowy I p. - 25m2

Tel. Kontaktowy 601-050-855

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie WSM Ochota w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, tel. 22 572 89 18,
e-mail: sekretariat@wsmochota.com.pl

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.06.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 13.07.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Hynka 9, zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 października 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr: 
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na remont chodnika” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 12.07.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 500,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 12.07.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.06.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 13.07.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 15, Gorlickiej 15A, Gorlickiej 15B zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 października 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr: 
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na remont kominów” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 12.07.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 7 500,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 12.07.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.06.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.07.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach podziemnych wraz z naprawą dylatacji i odtworzeniem chodnika w budynkach przy ul. Racławickiej 127 i Racławickiej 129, zarządzanych przez WSM Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: najpóźniej do 31 sierpnia 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Przed sporządzeniem oferty Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia. Termin przeprowadzenia wizji wraz z możliwością dokonania obmiarów i odkrywek wyznacza się na 30.06.2016r.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach w budynkach przy ul. Racławickiej 127 i Racławickiej 129” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 07.07.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 40 000,00 zł należy wpłacić na konto nr:  61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 07.07.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.  Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.06.2016r.

INFORMACJA

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” informuje, że w dniach 30.05.2016r. – 08.06.2016r. odbyło się w 7 częściach Walne Zgromadzenie Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” udział wzięło 280 członków Spółdzielni, co stanowi 3,34 % ogółu uprawnionych członków.

Podjęto następujące uchwały:

1. Uchwałą Nr 1/2016 zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2015 r.
2. Uchwałą Nr 2/2016 zatwierdzono sprawozdanie finansowe Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” za 2015 rok.
3. Uchwałą Nr 3/2016 dokonano podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) WSM „Ochota” za 2015 r.
4. Uchwałą Nr 4/2016 udzielono absolutorium Pani Małgorzacie Maroszek - Prezesowi Zarządu WSM „Ochota” za okres działalności od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
5. Uchwałą Nr 5/2016 udzielono absolutorium Panu Markowi Ankiersztejnowi - Z-cy Prezesa Zarządu WSM „Ochota” ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za okres działalności od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
6. Uchwałą Nr 6/2016 oznaczono najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2017 r.
7. Uchwałą Nr 7/2016 utrzymano w mocy uchwałę Nr 34/2015 Rady Nadzorczej w sprawie o wykreślenie z rejestru członków.
8. Uchwałą Nr 8/2016 uchylono uchwałę Nr 20/2016 Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa poprzez wykluczenie.

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wystąpienia WSM „Ochota” ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Szczegółowy protokół z Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni wyłącznie dla członków Spółdzielni, po uprzednim zalogowaniu się. Protokół jest również do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 17.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.06.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą świetlików dachowych w budynku mieszkalnym przy ul. Okińskiego 8, została wybrana oferta złożona przez:

 


"FP METAL YACHT"
Paweł Jarzębowski
ul. Na Bagnie 11A
05-091 Ząbki

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.06.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wodomierzy "EPICO" produkcji Matrona Polska, została wybrana oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane
"SAN-REM"
Henryk Moczulski
ul. Gibraltarska 17
03-664 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

24.05.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM "Ochota" - Osiedle "Gorlicka"

Zarząd WSM "Ochota" zawiadamia, że w dniu 08.06.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach podziemnych wraz z naprawą dylatacji i odtworzeniem chodnika w budynkach przy ul. Racławickiej 127 i Racławickiej 129, zarządzanych przez WSM "Ochota" - Administracja Osiedla "Gorlicka" ul.Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: najpóźniej do 31.07.2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1 pok.3 w godzinach 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Przed sporządzeniem oferty Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia. Termin przeprowadzenia wizji wraz z możliwością dokonania obmiarów i odkrywej wyznacza się na 01.06.2016r.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
- nie podlega wykluczeniu z postępowania
- posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg na wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach w budynkach przy ul. Racławickiej 127 i Racławickiej 129" w sekretariacie Administracji Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1, pokój 12. do dnia 07.06.2016r. do godziny 9:00.

Wadium w wysokości 40 000 zł należy wpłacić na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 07.06.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania z ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17,IIp. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM "Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności