Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Aktualności

09.01.2017r.

OGŁOSZENIE

Ankieta dotycząca badania wymagań i poziomu zadowolenia Członków z usług świadczonych przez WSM „Ochota”

W celu właściwej realizacji zadań oraz dla zapewnienia osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań Członków, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety i udzielenie możliwie precyzyjnych odpowiedzi na zamieszczone pytania.

Państwa opinie, uwagi i wnioski pozwolą na usprawnienie świadczonej działalności, a jednocześnie wystawiona ocena będzie sygnałem, które obszary naszej pracy wymagają większej staranności i fachowości, aby eliminować tam, gdzie to jest możliwe, przyczyny niezadowolenia.

Ankieta dotyczy 3 obszarów działania Spółdzielni: utrzymania czystości, gospodarki konserwacyjno-remontowej oraz spraw ogólnych.

Wyniki ankiety zaprezentujemy w corocznej „Informacji dla członków”, a także na stronie www.wsmochota.com.pl

Ankieta przeprowadzona jest anonimowo.

Ankietę można pobrać TUTAJ

Wypełnioną ankietę prosimy o przekazanie w terminie do 31 stycznia 2017 roku do naszych lokali:

Administracja Osiedla Jadwisin Korotyńskiego 23 pok. 36  
Administracja Osiedla Jadwisin Al. Krakowska 268 lok. 1  
Administracja Osiedla Gorlicka Gorlicka 1 pok. 12  
Administracja Osiedla Gorlicka Żwirki i Wigury 3a  
Biuro Spółdzielni WSM „Ochota” Pruszkowska 17 pok. 211  

Biuro Spółdzielni WSM „Ochota” Pruszkowska 17 pok. 211 bądź na naszą skrzynkę e-mail sekretariat@wsmochota.home.pl

Dziękujemy za poświęcony czas

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

02.01.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na usługi sprzątania budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie i utrzymania  terenu zewnętrznego, została wybrana oferta złożona przez:


„Sun Service Cleaning Sp. z o.o.”
ul. Mińska 63 A
03-828 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.12.2016r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.12.2016r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie godzin pracy WSM „Ochota” w dniu 23.12.2016 (piątek) Spółdzielnia i Administracje Osiedli pracują do godziny 12:00.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

06.12.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 21.12.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: 
usługi sprzątania budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie i utrzymania terenu zewnętrznego

Termin realizacji: rok 2017

Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 20.12.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „usługi sprzątania budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie i utrzymania terenu zewnętrznego” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 21.12.2016r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

24.11.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach podziemnych budynków przy ul. Racławickiej 127 i 129 wraz z naprawą dylatacji i odtworzeniem chodnika w Warszawie WSM „Ochota” Osiedla Gorlicka, został unieważniony z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.11.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 07.12.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: zakup przez Spółdzielnię lub wykonawcę WSM "Ochota" wyłonionego na drodze przetargu wodomierzy ø 15 wody zimnej i ciepłej wraz z systemem zdalnego odczytu dla potrzeb Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” w Warszawie oraz z odkupem wodomierzy różnego typu pochodzących z demontażu.

Termin realizacji: rok 2017-2020

Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 06.12.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Izabela Binkowska tel. (22) 572-89-40

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na zakup wodomierzy” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 06.12.2016r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.11.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na usługi sprzątania oraz utrzymana terenu zewnętrznego budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie WSM „Ochota” Osiedla Gorlicka , nie została wybrana żadna z złożonych ofert. Oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.11.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia o odwołaniu przetargu na zakup, dostawę i wymianę wodomierzy ø 15 wody zimnej i ciepłej wraz z systemem zdalnego odczytu dla potrzeb Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” w Warszawie oraz odkup i utylizację wodomierzy zdemontowanych. Przetarg zostaje odwołany z uwagi na istotne wady w specyfikacji.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

10.11.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Gorlickiej 4, WSM „Ochota” Osiedla Gorlicka, została wybrana oferta złożona przez:

 

„Draber i S-ka Spółka Jawna”
Jadwisin ul. Szkolna 41
05-140 Serock

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.11.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 18.11.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: usługi sprzątania budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie i utrzymania terenu zewnętrznego

Termin realizacji: rok 2017

Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 17.11.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „usługi sprzątania budynków przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie i utrzymania terenu zewnętrznego” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 17.11.2016r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.11.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 18.11.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: zakup, dostawę i wymianę wodomierzy ø 15 wody zimnej i ciepłej wraz z systemem zdalnego odczytu dla potrzeb Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” w Warszawie oraz odkup i utylizację wodomierzy zdemontowanych..

Termin realizacji: rok 2017-2020

Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 17.11.2016r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Izabela Binkowska tel. (22) 572-89-40

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na zakup, dostawę i wymianę wodomierzy” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 17.11.2016r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z ociepleniem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 17 Stycznia 36 w Warszawie WSM „Ochota" Osiedle Gorlicka została wybrana oferta złożona przez:

 

„M.BUD - Zakład Robót Ogólnobudowlanych"
ul. Nowogrodzka 31 lok. 220
00-511 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem chodnika i placów pomiędzy budynkami Gorlicka 2 i Jankowska 3 w Warszawie WSM „Ochota" Osiedla Gorlicka, została wybrana oferta złożona przez:

 

„Bogdan Błaszczak Roboty Budowlano-Drogowe"
ul. Jana Olbrachta 58/133
01-111 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem klatek schodowych (partery) w budynkach mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 33 (kl. I) oraz ul. Astronautów 6 (kl. I, II) WSM „Ochota" Osiedla Gorlicka, została wybrana oferta złożona przez:


„Usługi Ogólnobudowlane Paweł Brzozowski"

ul. Targowa 47 lok. 10
03-728 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności